handig en leuk

Handig

agenda betalingsproces

gastouders
klik hier voor de agenda van het declareren.
klik hier voor de agenda van het uitbetalen.
klik hier voor de agenda van het uitbetalen (euro-incasso).
klik hier voor de agenda van het herinneren.

 

ouders
klik hier voor de agenda van het factureren.
klik hier voor de agenda van het betalen.
klik hier voor de agenda van de euro-incasso.

 

onder de aandacht
De bovenstaande agenda’s is een planning waarnaar gestreefd wordt. In principe is deze planning leidend. Echter kan het voorkomen dat wij hiervan af moeten wijken vanwege organisatorische redenen.

 

maanden met 5 weken in 2018
Sommige maanden hebben 5 weken. U heeft dan (hoogstwaarschijnlijk) meer dagen opvang afgenomen. De factuur zal daarom (vaak) hoger zijn. Wij adviseren u hiermee rekening te houden, want de kinderopvangtoeslag is verdeeld over 12 maanden. De maanden met 5 weken in 2018 zijn: januari, mei, augustus en oktober. Deze worden gefactureerd in de maanden: februari, juni, september en november.

agenda oudercommissie vergaderingen

agenda
Zie voor de volgende oudercommissie het laatste verslag van de oudercommissie. Deze kunt u vinden onder take care > alle informatie op een rijtje

 

agendapunten oudercommissie
De te bespreken onderwerpen in de oudercommissie vergadering worden kenbaar gemaakt aan de ouders in de nieuwsbrief die vooraf gaat aan de vergadering.

 

verslagen oudercommissie
De verslagen staan binnen een week na de oudercommissie vergadering op onze website. Deze kunt u vinden onder take care > alle informatie op een rijtje

agenda gastoudercommissie vergaderingen

agenda
Zie voor de volgende gastoudercommissie het laatste verslag van de gastoudercommissie. Deze kunt u vinden onder take care > alle informatie op een rijtje

 

agendapunten gastoudercommissie
De te bespreken onderwerpen in de gastoudercommissie vergadering worden kenbaar gemaakt aan de gastouders in de nieuwsbrief die vooraf gaat aan de vergadering.

 

verslagen gastoudercommissie
De verslagen staan binnen een week na de gastoudercommissie vergadering op onze website. Deze kunt u vinden onder take care > alle informatie op een rijtje

agenda nieuwsbrieven

De nieuwsbrief wordt maandelijks om de nabij de eerste van de maand verstuurd. De nieuwsbrief kan door organisatorische factoren eerder of later worden verstuurd.

agenda jaaroverzichten

gastouders
Gastouders ontvangen van Gastouderservice Take Care een jaaroverzicht van de inkomsten die via Gastouderservice Take Care hebben gelopen. Dit jaaroverzicht ontvangt u eind januari/ begin februari. Dit overzicht kunt u gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelastig voor de inkomsten die u via Gastouderservice Take Care heeft verdiend. Over deze inkomsten bent u nog inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd.

 

gegevensaanlevering Belastingdienst (gastouders)
Volgens de Wet Kinderopvang zijn wij verplicht om de inkomensgegevens volgens het kasstelsel aan de Belastingdienst te verstrekken. Deze gegevens worden voor 1 februari aan de Belastingdienst opgeleverd. De verplichting tot aanlevering van de gevraagde gegevens is opgenomen in artikel 53 van de Algemene Wet Rijksbelastingen. Als gastouderbureau zijn wij hiertoe verplicht. Naast het uitoefenen van toezicht, worden deze gegevens als service in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) opgenomen als ‘Resultaat overige werkzaamheden’.


ouders

Eind februari/ begin maart ontvangen de ouders van Gastouderservice Take Care een jaaroverzicht van het voorgaande jaar. Dit jaaroverzicht is voor de (definitieve) toekenning van de kinderopvangtoeslag. Van de Belastingdienst kunt u omstreeks half juli de vraag krijgen om een overzicht te sturen van de door u daadwerkelijk gemaakte kinderopvangkosten.


gegevensaanlevering Belastingdienst (kinderopvangtoeslag)

Volgens de Wet Kinderopvang zijn wij verplicht om de gegevens over de gastouderopvang aan de Belastingdienst te verstrekken. Deze gegevens worden voor 1 maart aan de Belastingdienst opgeleverd.

Specialisten

kinderpsycholoog
Een psycholoog is een academisch of professioneel expert in de psychologie, de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van de mens. Een kinderpsycholoog richt zich op kinderen. Voor vragen over het innerlijke leven (kennen, voelen en streven) kunt u terecht bij:
kinderpsycholoog@gastouderservice-takecare.nl

 

financieel specialist
Een financieel specialist is inhoudelijk sterk en kan op basis van de informatie van u als klant goed inschatten welke financiële informatie u nodig heeft. Een financieel specialist inventariseert de wensen en behoeften van de klant en signaleert mogelijke risico’s. Op basis hiervan geeft de financieel specialist u een passend advies. Voor uw financiële vragen kunt u terecht bij:
financieel-specialist@gastouderservice-takecare.nl

 

afspraken
Wij hebben de volgende afspraken gemaakt met de bovenstaande disciplines:
– u bent als ouder of gastouder aangesloten bij Gastouderservice Take Care;
– de vragen zijn gerelateerd aan kinderopvang;
– de discipline streeft ernaar binnen 3 werkdagen te reageren.

toolkit meldcode

Klik hier voor de toolkit.

checklist baby

Klik hier voor de checklist.

leuk

kleurplaten

kleurplaat: Kleur maar raak…

kleurplaat: Op zoek naar kinderopvang

 

Winnaar kleurwedstrijd 2013

Klik hier voor de winnende kleurplaat.

links voor ouders

links voor gastouders

apps voor ouders

lezen
Dikkie Dik
Letterlegger

 

opvoeden
Binkie
Ik moet zo nodig!
Oei, ik groei!

 

EHBO
EHBO kids
Dokter op reis
EHBO app (Rode Kruis)

 

handig
Vlekkenwijzer
Rijksoverheid

 

veiligheid
Gifwijzer

 

leuk
Pim en Pom op Safari
Juf Jannie – kinderboerderij
Balloonimals
Bino
White Noise Baby
iGrow

 

leerzaam
Het lettercircus

 

Uw app hier? Mail naar marketing@gastouderservice-takecare.nl

 

Advies: niet langer dan tien minuten per dag op een tablet spelen

Lang in dezelfde houding tablets gebruiken is ongunstig voor nek- en polsspieren.
Het rapport App Noot Muis dat in maart vorig jaar uitkwam, adviseert om hele jonge kinderen maximaal vijf tot tien minuten per dag op een beeldscherm te laten spelen, oplopend tot een half uur als ze 6 jaar zijn. Op die manier gaat de aantrekkingskracht van het beeldscherm niet ten koste van de fysieke beweging die nodig is voor de ontwikkeling die nodig is voor de ontwikkeling van kinderhersens.

Trage, overzichtelijke apps, met felle kleuren en duidelijke figuren, zijn bij jonge kinderen vaak een formule voor succes. Mediasmarties.nl is een adviessite die is ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op de website staan geschikte applicaties voor verschillende leeftijden. Andere sites die apps aanraden worden vaak gesponsord door producenten en zijn daardoor minder betrouwbaar.

apps voor gastouders

lezen
Dikkie Dik
Letterlegger

 

opvoeden
Binkie
Ik moet zo nodig!
Oei, ik groei!

 

EHBO
EHBO kids
Dokter op reis
EHBO app (Rode Kruis)

 

handig
Vlekkenwijzer
Rijksoverheid
Meldcode (Apple)
Meldcode (Android)

 

veiligheid
Gifwijzer

 

leuk
Pim en Pom op Safari
Juf Jannie – kinderboerderij
Balloonimals
Bino
White Noise Baby
iGrow

 

leerzaam
Het lettercircus

 

Uw app hier? Mail naar marketing@gastouderservice-takecare.nl

 

Advies: niet langer dan tien minuten per dag op een tablet spelen

Lang in dezelfde houding tablets gebruiken is ongunstig voor nek- en polsspieren.
Het rapport App Noot Muis dat in maart vorig jaar uitkwam, adviseert om hele jonge kinderen maximaal vijf tot tien minuten per dag op een beeldscherm te laten spelen, oplopend tot een half uur als ze 6 jaar zijn. Op die manier gaat de aantrekkingskracht van het beeldscherm niet ten koste van de fysieke beweging die nodig is voor de ontwikkeling die nodig is voor de ontwikkeling van kinderhersens.

Trage, overzichtelijke apps, met felle kleuren en duidelijke figuren, zijn bij jonge kinderen vaak een formule voor succes. Mediasmarties.nl is een adviessite die is ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op de website staan geschikte applicaties voor verschillende leeftijden. Andere sites die apps aanraden worden vaak gesponsord door producenten en zijn daardoor minder betrouwbaar.