gastouderomgeving

veranderingen

veranderingen 2018

Voor de veranderingen in 2018 klik hier.

 

formulieren

verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De gastouder moet een Verklaring Omtrent het Gedrag aan kunnen tonen van zichzelf en alle inwoners van het opvangadres die boven de 18 jaar zijn.

Bent u (of uw huisgenoten) niet in het bezit van (een) recente VOG(‘s)?
Dan kunt u (of uw huisgenoten) het aanvraagformulier via onderstaande link downloaden. U (of uw huisgenoten) kunnen met deze aanvraagformulieren uw VOG(‘s) aanvragen bij uw gemeente.

aanvraagformulier vog gastouder
aanvraagformulier vog huisgenoot 

afsprakenformulier

Om u optimaal van dienst te zijn hebben wij een afsprakenformulier voor ouders en de gastouders ontwikkeld. In dit document kunt u helder en duidelijk afspraken vastleggen. Hierdoor kunnen misverstanden hopelijk worden voorkomen. Wij adviseren u te allen tijde het afsprakenformulier in te vullen. Hieronder kunt u het formulier downloaden en alvast invullen.

downloaden
afsprakenformulier

 

handleiding
Het afsprakenformulier is in hoofdstukken uitgewerkt. Als sommige hoofdstukken voor u niet relevant zijn dan hoeft u deze ook niet uit te printen. Wij adviseren om wel altijd de eerste twee pagina’s (voorblad en algemene gegevens) en de laatste pagina (ondertekening) te printen.

formulier voor medicijngebruik

Om u optimaal van dienst te zijn hebben wij een formulier voor medicijngebruik ontwikkeld. In dit formulier kunt u helder en duidelijk de toediening van medicijnen vastleggen als uw kind incidenteel gebruik maakt van medicijnen. Hierdoor kunnen misverstanden hopelijk worden voorkomen. Wij adviseren u te allen tijde het formulier voor medicijngebruik in te vullen. Maakt uw kind structureel gebruik van medicijnen dan adviseren wij het afsprakenformulier samen met uw gastouder in te vullen. Hieronder kunt u het formulier downloaden en invullen.

downloaden
formulier voor medicijngebruik

toestemmingsformulieren

toestemmingsformulier continu screening kinderopvang
Het toestemmingsformulier is een formulier waarmee gastouders toestemming vastleggen om, in het geval van een signaal uit de continue screening over de (huisgenoot van) de gastouder, de ouders van de opgevangen kinderen worden ingelicht over dit signaal.

downloaden
toestemmingsformulier continue screening kinderopvang

 

toestemmingsformulier voor gastouders
Het toestemmingsformulier is een formulier waarmee gastouders toestemming vastleggen voor het gebruiken van beeldmateriaal met zijn of haar afbeelding.

downloaden
toestemmingsformulier voor gastouders

urenregistratieformulier

Via het onderstaande formulier kunt u per kind een urenregistratie bijhouden. Het formulier kunt u uitprinten en in uw gastoudermap bewaren en (indien gewenst) aan de ouder overleggen.

downloaden
urenregistratieformulier

wijzigingsformulier

Wilt u een wijziging doorgeven? Geef deze dan aan ons door via het wijzigingsformulier. Uw wijziging wordt dan naar de juiste afdeling gestuurd. Wij kunnen u hierdoor beter en sneller van dienst zijn. Heeft u een wijziging voor het LRKP? Lees dan de onderstaande informatie.

Klik hier om het wijzigingsformulier in te vullen.

 

wijziging LRKP
Gastouders die een wijziging in de opvanggegevens hebben, zijn verplicht deze aan ons door te geven via het wijzigingsformulier gastouderopvang. De GGD controleert hier op, dus het is belangrijk om dit goed bij te houden.

Om welke wijzigingen gaat het:
– Als u al geregistreerd bent via een ander gastouderbureau, maar u wilt zich ook inschrijven bij Gastouderservice Take Care;
– Als u de relatie met het gastouderbureau wilt beëindigen;
– Als er een wijziging is in uw adres- en contactgegevens;
– Als er een wijziging is van de gegevens van de opvanglocatie; bij de gastouder thuis, danwel bij de ouder thuis;
– Als u verwijderd wilt worden uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Het wijzigingsformulier kunt u hier downloaden.
Het wijzigingsformulier kunt u opsturen naar het onderstaande adres.

Gastouderservice Take Care
Afdeling Administratie
Franjezwam 14
3903 GA Veenendaal

 

Zodra wij het wijzigingsformulier hebben ontvangen controleren wij of alles juist is ingevuld, verwerken wij de gegevens en sturen het vervolgens op naar de gemeente waar de opvang plaatsvindt.

formulier voor opzeggen contract

Wilt u de opvang stopzetten? U kunt deze stopzetten via het onderstaande formulier.

Klik hier om het formulier in te vullen.

declareren

declaratieprocedure

Hoe werkt het declareren?

1. U (de gastouder) ontvangt van Gastouderservice Take Care op de 1e dag van de nieuwe maand (m.u.v. de zon- en feestdagen) een declaratie(bericht).
2. Na dit bericht kan u de declaratie bevestigen en indien nodig aanvullende gegevens indienen. De declaratie ontvangen wij dan graag uiterlijk op de 3e van de nieuwe maand. Wanneer wij op de 4e van de nieuwe maand geen declaratie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat de gegevens juist zijn en wordt de factuur conform de contractgegevens aan de ouder verstuurd. Wilt u weten hoe de uren zijn berekend, kijk dan hieronder bij > Berekening uren conform contract.

 

Wat als u NIET kunt declareren tussen de 1e en de 3e van de nieuwe maand?
Als u uw declaratie NIET kunt indienen tussen de 1e en de 3e van nieuwe maand (omdat u bijvoorbeeld dan met vakantie bent) kunt u van te voren uw declaratie aan ons doorgeven. U kunt uw declaratie dan sturen aan financiele-administratie@gastouderservice-takecare.nl. U ontvangt dan nog wel op de 1e van de nieuwe maand het declaratie(bericht) van Gastouderservice Take Care. Als u wel uw declaratie in kunt indienen tussen de 1e en de 3e van nieuwe maand wacht dan op het declaratie(bericht) van Gastouderservice Take Care die u op de 1e van de nieuwe maand via de mail ontvangt.

 

aanvullende informatie
Als u nog aanvullende gegevens wilt declareren moet u uw declaratie uiterlijk op de 3e van de nieuwe maand in dienen. Wanneer Gastouderservice Take Care op de 3e van de nieuwe maand geen declaratie van u heeft ontvangen, wordt de factuur conform contracturen aan de ouder verstuurd. Gastouderservice Take Care verwerkt de declaratie op de 4e of 5e van de nieuwe maand. Gastouderservice Take Care stuurt op de 4e of 5e van de maand de elektronische factuur naar de ouder. De gastouder krijgt hiervan en kopie voor zijn/ haar eigen administratie. De ouder dient de factuur binnen 4 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. De incasso-opdracht wordt 2 dagen na de factuurdatum aan de bank aangeboden voor verwerking. Gastouderservice Take Care betaalt u binnen 24 uur (na ontvangst en controle van de betaling) uit als er binnen de 1e betalingstermijn wordt betaald. De verwerking en controle van de bank duurt na de incasso-opdracht ongeveer 4 tot 5 dagen. Daarna wordt u binnen 24 uur uitbetaald. Na de betalingstermijn geldt de wettelijke termijn van 5 kalenderdagen. De gastouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de declaratie. Ook als er geen opvang heeft plaatsgevonden moet de gastouder een declaratie insturen. Facturen kunnen na het versturen van de eerste herinnering niet meer worden aangepast.

 

vakantie en nationale feestdagen
– Tijdens vakanties van de ouder wordt de gastouder doorbetaald voor de overeengekomen vaste en flexibele opvanguren.
– Vakanties van de gastouder dienen minimaal vier weken van te voren worden doorgegeven aan de ouder en Gastouderservice Take Care. Tijdens de vakantie ontvangt de gastouder geen vergoeding. De bureaukosten worden wel in rekening gebracht. De declaratie van de gastouder dient van te voren te worden ingediend.
– Tijdens de vakantie van de gastouder dient de ouder zelf zorg te dragen voor een andere vorm van kinderopvang. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de ouder een beroep doen op Gastouderservice Take Care voor vervangende opvang. Gastouderservice Take Care gaat dan op zoek naar een vervangende gastouder voor de vakantieperiode. Gastouderservice Take Care heeft hiervoor een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
– Tijdens nationale feestdagen wordt de gastouder doorbetaald (bij beschikbaarheid van de gastouder).

 

ziekte
– In geval van ziekte van de gastouder worden de vooraf overeengekomen opvanguren niet in rekening gebracht.
– In geval van ziekte van een kind worden de vooraf overeengekomen opvanguren wel in rekening gebracht.
– Indien er sprake is van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gastouder gaat Gastouderservice Take Care op zoek naar een nieuwe gastouder. Gastouderservice Take Care heeft hiervoor een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 

aanvullende afspraken
Heeft u aanvullende afspraken gemaakt en berekent u de vakantie en ziekte van de kinderen niet door? U kunt deze uren dan in mindering brengen in de declaratie.

Hoe berekent Gastouderservice Take Care de uren conform contract?

aantal vaste uren
De uren zijn afhankelijk van de opvangdagen.
Stel: u heeft afgesproken, de maandag.
De ene maand heeft 4 weken een maandag en de andere maand heeft 5 weken een maandag.

aantal flexibele uren (per week) 
De weken zijn afhankelijk van het aantal dagen in de week.
Stel: de week (vanaf zondag) heeft 4 dagen in de declaratiemaand dan geldt dit als week.
Stel: de week (vanaf zondag) heeft 3 dagen in de declaratiemaand dan geldt dit niet als week.

Tel bovenstaande vaste uren en flexibele uren op en u heeft het totaal aantal opvanguren conform contract.

Wilt u weten welke maanden er dit jaar 5 weken hebben of wilt u weten wanneer Gastouderservice uitbetaalt en herinnert?
Kijk dan op onze agenda

 

urenregistratieformulier
Via het urenregistratieformulier kunt u per kind een urenregistratie bijhouden. Het formulier kunt u uitprinten en in de gastoudermap bewaren en (indien gewenst) aan de ouder overleggen. Het urenregistratieformulier kunt u downloaden via klantomgeving > formulieren

gastoudermap

gastoudermap bestellen

Gastouderservice Take Care heeft een uitgebreide map samengesteld voor gastouders.
De informatie in deze map ondersteunt u bij uw dagelijkse werkzaamheden en u voldoet hiermee aan de gestelde eisen van de Overheid. De gastoudermap kunnen wij u nu aanbieden voor éénmalig een bedrag van 25 euro (excl. verzendkosten).

Klik hier om de gastoudermap te bestellen.

 

verzekeren

informatie

aansprakelijkheidsverzekering (gastouderdekking)
Als gastouder kunt u bij een ongelukje geen beroep doen op uw WA verzekering. Dat komt omdat u beroepsmatig bezig bent. Daardoor wordt de eventuele schade niet vergoed. Gezien het feit dat u met kinderen werkt en dus een grote verantwoordelijkheid met u mee draagt, is het verstandig om een individuele gastouderverzekering af te sluiten. Dit is een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering die de kosten vergoed die niet door uw WA verzekering vergoedt worden. Dit geeft een veilig gevoel en u voldoet aan alle wettelijke eisen.

Gastouderservice Take Care heeft in samenwerking met De Geus assurantie- en adviesbureau  een aansprakelijkheidsverzekering met gastouderdekking ontwikkeld. Deze gastouderverzekering kunt u aanvragen als u een geregistreerde en gecertificeerde gastouder bent en staat ingeschreven bij Gastouderservice Take Care.  Deze gastouderverzekering kunnen wij u aanbieden voor 7,50 euro per maand (inclusief assurantiekosten). Deze kosten kunt u verrekenen met de Belastingdienst. Als u (via Gastouderservice Take Care) aan 5 of meer kinderen opvang verleent is deze verzekering voor u geheel kosteloos.

 

voorwaarden verzekering

speeltoestellen
– Van de gastouderverzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen, die is ontstaan door het niet voldoen aan de voorschriften en normen zoals opgenomen in het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen.

kinderopvang

– Verzekerde dient zich te houden aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Kinderopvang.
– Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen als omschreven in de periodieke rapportage opgesteld door de GGD.
– Een Gastoudergezin dient aangesloten te zijn bij Gastouderservice Take Care.

 

voorwaarden Gastouderservice Take Care
– De gastouderverzekering kost 7,50 euro per maand (inclusief assurantiekosten). Dit bedrag wordt ingehouden op de uitbetaling.
– De gastouderverzekering is af te sluiten vanaf de eerste van de nieuwe maand.
– De gastouderverzekering is maandelijks opzegbaar (vanaf de eerste van de nieuwe maand).
– Als u (via Gastouderservice Take Care) aan 5 of meer kinderen opvang verleent is deze gastouderverzekering voor u geheel kosteloos. Voldoet u niet meer aan de voorwaarde (via Gastouderservice Take Care aan 5 of meer kinderen opvang verlenen) dan dient u de gastouderverzekering tijdig op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Zegt u niet tijdig op en/of wilt u de gastouderverzekering behouden dan kost deze gastouderverzekering u 7,50 euro per maand (inclusief assurantiekosten). Dit bedrag wordt dan ingehouden op de uitbetaling.
– Wanneer u stopt bij Gastouderservice Take Care vervalt ook de gastouderverzekering.

 

aanvragen

Klik hier om de verzekering aan te vragen.

schade melden

Klik hier om uw schade te melden.

opzeggen

Klik hier om de verzekering op te zeggen.

activitheek

informatie

In samenwerking met DoenKids hebben wij een activitheek op maat ontwikkeld. Zo kunt u als gastouder beschikken over meer dan 800 draaiboeken. Iedere maand stuurt Gastouderservice Take Care ook een leuke nieuwsbrief met daarin aandacht voor een speciaal thema met bijpassende activiteiten.
Op deze manier bieden wij voor gastouders de mogelijkheid om heel veel voorbereidingstijd te besparen, omdat u via de activitheek gebruik kunt maken van kant en klare speurtochten, scorekaarten, zoekkaarten, diploma’s en talloze andere ideeën. Alle ontwikkelingsgebieden kunnen opgezocht worden en op deze manier kunt u heel gericht activiteiten aanbieden. Klik hier voor een voorbeeld.

 

voorwaarden
– de activitheek kost 4,50 euro per maand. Dit bedrag wordt ingehouden op de uitbetaling.
– de activitheek is maandelijks opzegbaar (vanaf de eerste van de nieuwe maand).
– Als u (via Gastouderservice Take Care) aan 4 of meer kinderen opvang verleent is de activitheek voor u geheel kosteloos. Voldoet u niet meer aan de voorwaarde (via Gastouderservice Take Care aan 4 of meer kinderen opvang verlenen) dan dient u de activitheek tijdig op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Zegt u niet tijdig op en/of wilt u de activitheek behouden dan kost de activitheek u 4,50 euro per maand. Dit bedrag wordt dan ingehouden op de uitbetaling.
– Wanneer u stopt bij Gastouderservice Take Care of geen kinderen meer via ons opvangt vervalt ook uw toegang tot de activitheek.

 

activitheek

Klik hier om naar de activitheek te gaan.

aanvragen

Klik hier om de activitheek aan te vragen.

opzeggen

Klik hier om de activitheek op te zeggen.

kennisbevorderen

via workshops

informatie

Wilt u uw kennis up to date te houden en/of gewoon leuke trainingen volgen. Dan kunt u zich inschrijven voor onze workshops. Gastouderservice Take Care werkt samen met de diverse aanbieders en gastouders voor professionele nascholing.

 

critera Gastouderservice Take Care
– Deelname is voor geregistreerde en gecertificeerde gastouders die staan ingeschreven bij Gastouderservice Take Care. Bij sommige bijeenkomsten zijn ouders ook van harte uitgenodigd.

 

voorwaarden Gastouderservice Take Care
– Inschrijven voor een workshop betekent deelname.
– Wilt u de workshop annuleren neem dan z.s.m. contact op met Gastouderservice Take Care.
– Workshops die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij u niet verschijnt, noemen wij een no show. Deze no show wordt door ons in rekening gebracht. Het bedrag van een no show is 25 euro. Een in het weekend op de voicemail ingesproken annulering telt – mits dit méér dan 24 uur van te voren is ingesproken – als een tijdige annulering.

 

uitzondering 
De bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing om de regeling goed te laten verlopen en misverstanden te voorkomen. Het is altiijd mogelijk (als u het niet eens bent met de voorwaarden) deze te bespreken met Gastouderservice Take Care. De bovenstaande voorwaarden zijn altijd van kracht, maar er zijn altijd situaties mogelijk waarbij de bovenstaande voorwaarden niet redelijk zijn. Heeft u zo’n situatie? Bespreek deze dan met Gastouderservice Take Care. Gastouderservice Take Care kan mogelijk (na beoordeling van de situatie) hierin voor u een uitzondering maken.

agenda

Online cursus Kindcheck
In deze online cursus vertelt Marjon Donkers, adviseur kinderrechten en jeugdbeleid, over de Kindcheck. U leert wat de Kindcheck inhoudt, welke oudersignalen u kunt opvangen, wanneer u een Kindcheck moet doen en welke stappen u neemt wanneer u zich zorgen maakt. Deze cursus is geschikt voor alle professionals die met kinderen en ouders werken. De cursus duurt ongeveer een half uur en kunt u kosteloos volgen.

Datum: vanaf 20 juni 2014
Kosten: Geen
Inschrijven via: The Next Page

Locatie: Online bij The Next Page

 

scholing Meldcode Kindermishandeling
Op 13 juli 2013 wordt de Meldcode Kindermishandeling in gebruik genomen. Het Protocol vermoeden kindermishandeling komt hiermee te vervallen. Aangezien er toch een aanzienlijk verschil zit tussen het Protocol vermoeden kindermishandeling en de nieuwe Meldcode wordt er sterk geadviseerd om hier scholing voor te volgen. Gastouderservice Take Care werkt hiervoor samen met The Next Page. Zij hebben een online cursus ontwikkeld over het omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. In de cursus leert u signalen herkennen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld oefent u met observaties. U werkt met interactieve video, animaties en een stappenplan. Met wie bespreekt u uw vermoedens? Wat is de rol van het gastouderbureau? Hoe communiceert u met ouders? De veiligheid van het kind staat voorop. De cursus sluit af met een toets. U ontvangt een certificaat. Hiermee voldoet u aan alle wettelijke kwaliteitseisen voor gastouders en de Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De scholing start vanaf vanaf 1 mei. Via onze website kunt u zich alvast opgeven voor de cursus. Na het ontvangen van de betaling ontvangt u van ons een wachtwoord waarmee u kunt inloggen en de cursus kunt volgen. Voor gastouders die via Gastouderservice Take Care 5 of meer kinderen opvangen vergoeden wij de kosten van de cursus.

Datum: vanaf woensdag 1 mei 2013
Kosten: 12,10 euro (incl. 21% BTW).
Inschrijven via: Take Care

Locatie: Online bij The Next Page

 

thema avond: voorlezen (gesloten)
In samenwerking met boekhandel van Kooten in Veenendaal organiseert Gastouderservice Take Care op donderdag 18 april 2013 een thema avond over het onderwerp voorlezen. Tijdens deze informatieve avond wordt het belang van het voorlezen onder de loep genomen en wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende soorten boeken die er zijn. Tijdens deze avond doet u veel nieuwe ideeën op over activiteiten de u kunt koppelen aan de voorleesboeken en na afloop bent u volledig op de hoogte van de verschillende soorten boeken die er zijn voor kinderen van alle leeftijden. Alle deelnemers aan deze avond ontvangen een voorleeswijzer. Deze thema avond is toegankelijk voor alle gastouders en ouders ingeschreven bij Gastouderservice Take Care.

Datum: donderdag 18 april 2013
Aanvang: 19:30 uur
Kosten: Geen
Inschrijven via: Take Care

Locatie: Boekhandel van Kooten
Adres: Zandstraat 143
Plaats: Veenendaal

 

thema avond: communicatie met kinderen (gesloten)
Op donderdagavond 24 mei organiseert Gastouderservice Take Care in samenwerking met de 4 kindercoaches van Kids & Coach een workshop over het onderwerp ‘communicatie’. Deze coaches hebben zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en (beroeps)opvoeders. De workshop die zij aanbieden is specifiek gericht op gastouders, zij gaan hierbij in op communicatie met kinderen en communicatie met vraagouders. Aan het eind van de avond beschikt u over veel nieuwe inzichten en praktische handvatten waar u in uw dagelijks werk veel profijt van zult hebben. Daarnaast gaat u naar huis met een reader waarin u veel van de informatie nog eens door kunt lezen. Normaal gesproken kost een dergelijke workshop bij Kids & Coach 60,00 per deelnemer. Wij zijn bijzonder blij dat wij u deze workshop aan kunnen bieden voor slechts 15 euro per deelnemer. De avond begint om 19:30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Deze thema avond is toegankelijk voor alle gastouders ingeschreven bij Gastouderservice Take Care.

Datum: donderdag 24 mei 2012
Aanvang: 19:30 uur
Kosten: 15 euro (normaal 60 euro)
Inschrijven via: Take Care

Locatie: Rode Kruis gebouw
Adres: Sterke Arm 10
Plaats: Veenendaal

 

thema avond: Nederlandse brandwondenstichting (gesloten)
Feit: De meeste slachtoffers in brandwondencentra zijn kinderen onder de 4 jaar.

Hun huid is nog dun en daardoor lopen zij, vergeleken met volwassenen, meer risico om brandwonden op te lopen. Het voorkomen van brandwonden is een van de speerwonden van de Nederlandse Brandwondenstichting. Tijdens deze thema avond wordt uigelegd waar speciaal op gelet moet worden als kleine kinderen brandwonden oplopen, ook wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van brandwonden. Deze thema avond is toegankelijk voor alle gastouders en ouders ingeschreven bij Gastouderservice Take Care.

Datum: donderdag 26 april 2012
Aanvang: 20:00 uur
Kosten: geen kosten
Inschrijven via: Take Care

Locatie: Rode Kruis gebouw
Adres: Sterke Arm 10
Plaats: Veenendaal

aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor een workshop.

via online scholing

informatie

Wilt u uw kennis up to date te houden en/of gewoon leuke trainingen thuis kunnen volgen? Dan kunt u zich inschrijven bij VYVOJ en/of Augeo.

VYVOJ en Augeo zijn online leeromgevingen voor gastouders.

Gastouderservice Take Care werkt samen met deze partijen voor professionele nascholing voor geregistreerde en gecertificeerde gastouders die staan ingeschreven bij Gastouderservice Take Care. Als u (via Gastouderservice Take Care) aan 5 of meer kinderen opvang verleent kunt u  jaarlijks 1 module naar keuze volgen. De kosten hiervan (tot max. 20 euro per module) worden dan door ons vergoed.

hoe werkt het?

Op de webwinkel van de VYVOJ of via de www.augeo.nl kiest u een module voor gastouders of één van de verdiepende modules voor Pedagogisch Medewerkers. U schaft de cursus zelf aan. Nadat u de cursus met succes heeft afgerond stuurt u ons een kopie van het behaalde certificaat toe en een kopie van het betalingsbewijs. Deze kunt u opsturen naar de Administratie van Gastouderservice Take Care. De gemaakte kosten van de cursus (tot max. 20 euro) worden dan door ons op uw rekening gestort.

herhalen EHBO

informatie

Als gastouder bent u wettelijk verplicht uw EHBO kennis up to date te houden. Dit betekent dat u eens in de twee jaar een herhalingstraining moet volgen. Om u hierin tegemoet te komen vergoedt Gastouderservice Take Care deze kosten.

criteria
Als u een geregistreerde en gecertificeerde gastouder bent en staat ingeschreven bij Gastouderservice Take Care (met 6 of meer kinderen) en uw ziektekostenverzekeraar vergoedt deze niet of niet helemaal dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van de herhalingstraining EHBO. Gastouderservice Take Care heeft afspraken gemaakt met Eerste Hulp Groep, waardoor u via de pagina https://www.eerstehulpgroep.nl/ehbo-cursussen/herhalingscursus-ehbo-aan-kinderen/ de cursus van het Rode Kruis kunt volgen voor 65 euro. Gastouderservice Take Care vergoedt de herhalingstraining tot maximaal 65 euro wanneer u de cursus volgt bij Eerste Hulp Groep. Uiteraard kunt u ook deelnemen aan de herhalingstrainingen als die door Gastouderservice Take Care worden aangeboden.

voorwaarden
– Gastouderservice Take Care vergoedt de herhalingstraining tot maximaal 65 euro.
– De herhalingstraining wordt vergoed als u geen vergoeding (of een gedeelte) ontvangt van uw ziektekostenverzekeraar. Controleer dus eerst of uw verzekeraar deze (of een deel) vergoedt. U kunt dit o.a. hier doen.
– U overlegt aan Gastouderservice Take Care een schriftelijke verklaring van uw verzekeraar dat deze niet of voor een deel wordt vergoed.
– Indien de verzekeraar een gedeelte van de training vergoedt vult Gastouderservice Take Care dit aan tot 65 euro.
– De herhalingstraining moet gevolgd zijn bij Eerste Hulp Groep.
– De declaratie wordt opgestuurd binnen drie maanden na het behalen van de herhalingstraining.

 

declareren
Heeft u een herhalingstraining EHBO gedaan en voldoet u aan de bovenstaande criteria, vul dan het EHBO declaratieformulier in en stuur de originele factuur en de verklaring van de verzekeraar op naar het onderstaande adres. Uw vergoeding wordt na ontvangst en controle binnen één werkdag uitbetaald.

 

adres
Gastouderservice Take Care
T.a.v. Afdeling financiële administratie
Franjezwam 14
3903 GA Veenendaal

 

aanbieder(s)
Gastouderservice Take Care heeft afspraken gemaakt met Eerste Hulp Groep, waardoor u via de pagina https://www.eerstehulpgroep.nl/ehbo-cursussen/herhalingscursus-ehbo-aan-kinderen/ de cursus van het Rode Kruis kunt volgen voor 65 euro.

declareren

Klik hier om uw herhaling EHBO te declareren.

sociale kaart

sociale kaart

Gastouderservice Take Care heeft de sociale kaart (van de Meldcode) al zo volledig mogelijk ingevuld met de organisaties en instanties van de/uw regio. Klik hier om naar de Sociale kaart te gaan.

gastoudercommissie

algemeen

Voor een goede kinderopvang is de betrokkenheid van vaders en moeders van groot belang maar ook van de gastouders. Speciaal daarvoor heeft Gastouderservice Take Care de gastoudercommissies (GOC’s) in het leven geroepen. Deze zijn van meerwaarde voor iedereen: de kinderen, het kindercentrum en de gastouders zelf. De betrokkenheid van gastouders draagt niet alleen bij aan een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en die van de opvang, maar helpt het kindercentrum ook om meer inzicht te krijgen in de wensen van hun ‘gastouders’. Gastouders zelf kunnen in de GOC nuttige ervaringen en contacten op doen.

Volgens de Wet Kinderopvang bestaan er geen gastoudercommissie. Dit is een initiatief van Gastouderservice Take Care.

D.m.v. de gastoudercommissie hebben gastouders invloed op de kwaliteit en de organisatie van de gastouderopvang. De gastoudercommissie heeft een adviserende functie bij het nemen van belangrijke beslissingen.

leden van de gastoudercommissie

De gastoudercommissie bestaat uit:
– 2 gastouders

 

De leden van gastoudercommissie zijn:
– Wilma Nieuwkoop-Reijerkerk (voorzitter)
– Lena-Lynn Schevers-Klinefelter (penningmeester en notulist)

bereikbaarheid

U kunt de (voorzitter van de) gastoudercommissie bereiken via:
gastoudercommissie@gastouderservice-takecare.nl

verslagen, reglement en agenda

Wilt u de verslagen van de gastoudercommissie lezen ga dan naar:
take care > alle informatie en gegevens op een rijtje

Wilt u het reglement van de gastoudercommissie lezen ga dan naar:
take care > beleid, reglementen en protocollen

Wilt u weten wanneer de gastoudercommissie vergadert ga dan naar:
klantomgeving > handig en leuk

aanmelden voor de gastoudercommissie

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde gastouders die invloed willen uitoefenen op de kwaliteit van de organisatie van de gastouderopvang. Om dit te waarborgen hebben wij u (gastouders) nodig!

 

eisen
– gemotiveerd zijn (plezier hebben in de functie,  een positieve (levens)houding hebben, willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderopvang).
– u moet als gastouder gastouderopvang verlenen via Gastouderservice Take Care.

 

frequentie en activiteiten
De gastoudercommissie komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar en voert de volgende activiteiten uit:
– meebeslissen bij het nemen van belangrijke beslissingen;
– beschikbaar zijn voor vragen van gastouders;
– vertegenwoordigen van de gastouders (en de kinderen).

 

kosten
Kosten die u maakt voor de gastoudercommissie worden volledig vergoed.

 

aanmelden
Klik hier om u aan te melden.

werkwijze gastoudercommissie

Gastouderservice Take Care zorgt er voor dat de te bespreken onderwerpen in de gastoudercommissie vergadering kenbaar worden gemaakt aan de ouders en gastouders in de nieuwsbrief die vooraf gaat aan de vergadering en draagt er zorg voor dat de gastoudercommissieleden voor het verschijnen van de nieuwsbrief die voorafgaat aan de vergadering alle benodigde documentatie m.b.t. de onderwerpen toegestuurd krijgen.

Wilt u weten wanneer de nieuwsbrieven verschijnen en wanneer de gastoudercommissievergaderingen zijn ga dan naar klantomgeving > handig en leuk

Gastouders kunnen daarna contact over de onderwerpen opnemen met de gastoudercommissieleden. De gastoudercommissieleden dragen er zorg voor dat de input van de gastouders wordt behandeld. Na de gastoudercommissievergadering kunt u in het verslag lezen wat er is besproken. Het verslag verschijnt binnen één week na de gastoudercommissievergadering op de website.

 

Wilt u de verslagen van de gastoudercommissie lezen ga dan naar:
take care > alle informatie en gegevens op een rijtje

 

U kunt ook zelf een punt aandragen voor de gastoudercommissie.
Deze kunt u e-mailen naar gastoudercommissie@gastouderservice-takecare.nl

zeker weten

veiligheid

meldcode
Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals. Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben.Deze meldcode komt overeen met het protocol vermoeden kindermishandeling. Kijk voor meer informatie over de meldcode op: www.rijksoverheid.nl. Klik hier voor het basismodel meldcode.

 

veilig vervoer van kinderen in de auto
Welk kinderzitje u moet gebruiken voor het vervoer van een kind in een auto hangt af van de lengte en het gewicht van het kind. In de brochure ‘Veilig vervoer van kinderen in de auto’ ziet u welk kinderzitje u moet hebben voor uw kind. Kijk voor meer informatie in de folder

 

brandveiligheid
Onvoorstelbaar, maar waar: binnen 5 minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een grote uitslaande brand. Door de heftige rook verandert uw vertrouwde omgeving in een volstrekt onherkenbare. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveilig te maken: Kijk voor meer informatie op: www.veiligheid.nl

 

Is uw woning brandveilig?
Doe de test op: www.woonikbrandveilig.nl

 

maak uw eigen vluchtplan
Bij brand verandert uw huis in een doolhof, want de verduisterende rook zorgt ervoor dat u niets meer ziet. Zorg daarom dat u samen met uw huisgenoten een goed vluchtplan maakt voor het geval er brand uitbreekt. Bedenk ook een alternatief voor het geval de weg naar de uitgang niet meer bereikbaar is. Door dit vluchtplan regelmatig te oefenen, weet u wat u te doen staat als er bij u thuis brand ontstaat. Let bij het maken van een vluchtplan ook extra op de kinderen in huis. Als kinderen ontdekken dat het huis in brand staat, is hun eerste reactie om zich te verstoppen, bijvoorbeeld in een kast of onder het bed. Ook kinderen moeten weten wat ze moeten doen en moeten kunnen vluchten. Kan uw kind bijvoorbeeld zelf de deur openen in geval van nood? Spreek ook af waar ze u weer ontmoet als ze eenmaal buiten zijn.

 

Hoe maakt u een vluchtplan?
– Gebruik een plattegrond van uw huis bij het maken van uw vluchtplan.
– Leg de veiligste en snelste vluchtroute(s) vast en geef deze aan op de plattegrond van het huis.
– Spreek een plek af waar u elkaar ontmoet als u uit huis bent gevlucht.
– Maak een taakverdeling: wie is verantwoordelijk voor de kinderen en wie voor de huisdieren?
– Geef op de plattegrond aan waar de blusmiddelen zijn en de hoofdafsluiters van gas en elektra. Maak een afspraak voor een vaste plek om de huissleutels ALTIJD op te bergen.
– Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden (in verband met opstijgende rook) en bij voorkeur naar de straatzijde van uw huis (zodat u gezien wordt en hulpverleners u kunnen bereiken).
– Zorg dat de vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met fietsen, vuilniszakken, lege flessen, kratten bier, etc.

 

veilig slapen
De tips in deze folder zijn bestemd voor iedereen die voor een baby zorgt. Voor ouders, grootouders, familie, babysitters, opvangmoeders en voor alle professionele verzorgers.

folder veilig slapen

 

giftige planten
De volgende planten zijn voor kleine kinderen giftig:

Naam Giftig Zeer giftig
Bastaardridderspoor hele plant blad en zaden
Bilzekruid hele plant wortels en zaden
Bitterzoet hele plant bessen
Bolderik hele plant zaden
Doornappel hele plant wortels en zaden
Gevlekte aronskelk hele plant
Gevlekte scheerling hele plant
Goudenregen hele plant zaden
Herfsttijloos hele plant
Hondspeterselie hele plant
Karmozijnbes hele plant wortels en bessen
Lelietje-van-dalenx hele plant bloemen en bessen
Monnikskap hele plant knollen
Peperboompje hele plant bessen en schors
Reuzenbereklauw sap
Rhododendron hele plant
Slaapbol/blauwmaanzaad hele plant
Stinkende gouwe hele plant sap
Taxus hele plant
Thuja hele plant
Vingerhoedskruid hele plant
Waterscheerling hele plant wortels en stengel
Wolfskers hele plant bessen
Wonderboom zaden
Zevenboom hele plant twijgjes
Zwarte nachtschade hele plant onrijpe bessen

De volgende planten zijn voor kleine kinderen schadelijk:

Naam Giftig Zeer giftig
Akelei hele plant zaden
Akeleiruit hele plant
Amerikaanse vogelkers hele plant schors en zaden
Anemoon sap
Bergvlier blad, onrijpe bessen, schors
Blauwe regen hele plant takken, peulen, zaden
Blazenstruik zaden en blad
Boterbloem hele plant
Brem hele plant
Cimicifuga hele plant
Cotoneaster hele plant bessen
Erwtenstruik hele plant zaden
Vogelmelk hele plant
Grootbloemige clematis hele plant
Heggenrank hele plant bessen, wortels
Heksenmelk hele plant sap, bessen
Hulst bladen, bessen
Hyacint bollen en zaad
Iris/Lis hele plant
Kamperfoelie bessen
Kardinaalsmuts zaden, blad, bast
Keizerskroon hele plant bol
Kerstroos hele plant
Kievitsbloem hele plant bol
Klein kruiskruid hele plant
Kleurige wolfsmelk sap en zaden
Klimop blad en bessen
Lathyrus zaden
Laurierkers hele plant
Lupine hele plant zaden
Maagdenpalm hele plant
Narcis hele plant bol en bloemenwater
Overblijvend bingelkruid zaden en wortels
Paardebloem melksap
Paardekastanje bast, blad, vruchten
Pachysandra hele plant
Palmboompje blad en vruchten
Salomonszegel bessen
Sneeuwklokje bol en blad
Tabak hele plant
Trollius
Voorjaarsadonis hele plant
Voorjaarszonnebloem hele plant
Wegedoorn bast, onrijpe bessen
Wilde liguster bast, blad, bessen
Wildemanskruid hele plant sap
Witte acacia bast, peulen
Zomerklokje bol en blad

Vermijd het gebruik van planten die bessen vormen. Kleine kinderen hebben de neiging deze in hun mond te steken, hetgeen diarree kan veroorzaken. Ook doornige struiken raden wij af, omdat ze verwondingen kunnen veroorzaken. Wil men de beplanting ondoordringbaar maken, dan is het veiliger om bijvoorbeeld een draad te spannen die door de beplanting heen loopt.

gezondheid

zomerzorgen (drink till you drop)
Kinder moeten meer drinken!
Vaak drinken ze de aanbevolen hoeveelheid vocht per dag niet en drinken ze ook nog eens ongezond. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit van Gent in België. Uit het onderzoek blijkt dat 98% van de kleuters de aanbevolen hoeveelheid van 1 tot 1,5 liter vocht per dag niet haalt. 1 op de 3 drinkt zelfs minder dan een halve liter per dag. Een kind zou dagelijks 1 tot 1,5 liter vocht (liefst water) moeten innemen, dat zijn 7 tot 10 glazen per dag.

 

zomerzorgen (zorg dat de huid van uw kinderen niet verbrandt)
Houdt kinderen tussen 12:00 en 15:00 zoveel mogelijk uit de zon. Houdt kinderen jonger dan 1 jaar helemaal uit de directe zon. Laat kinderen niet te lang in hun blootje of zwemkleding lopen, maar geef ze op tijd een t-shirtje aan. Een petje of zonnehoed helpt het hoofd en hun gezicht te beschermen. Daarnaast kun je een anti-zonnebrandmiddel gebruiken:
1.) Smeer elk kind een half uur voor het naar buiten gaan in.
2.) Gebruik een beschermingsfactor van 20 of hoger.
3.) Herhaal het insmeren elke 2 uur en na het zwemmen, ook als het product waterbestendig is.

Kinderen zien hoe volwassenen omgaan met bescherming tegen de zon. Geef ze daarom het goede voorbeeld en smeer zelf ook!

 

gezonde voeding
Gezonde eetgewoonten zijn zeer belangrijk in de opvoeding van kinderen.

Kijk voor meer informatie op: www.voedingscentrum.nl

 

Op naar een gezond voedingsbeleid!
Het Voedingscentrum biedt praktische handvatten, speciaal voor de kinderopvang. Op www.voedingscentrum.nl/kinderopvang staat hoe je in 3 stappen komt tot een goed voedingsbeleid. En je vindt er voorbeeldbrieven voor ouders, medewerkers en de oudercommissie. Daarnaast zijn er leuke artikeltjes beschikbaar voor op de website of in de nieuwsbrief.

 

hygiëne
De hygiënecode voor kleine instellingen is een praktijkhandleiding en hulpmiddel voor o.a. kindercentra. De hygiënecode is opgesteld door in samenwerking tussen medewerker van de MOGroep, externe deskundigen en vertegenwoordigers van de organisaties waarop deze van toepassing is.

Hygiënecode kinderopvang m.b.t. voeding

 

ziekten en aandoeningen
Voor informatie over verschillende ziekten en aandoeningen verwijzen wij u graag naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zoekt u bijvoorbeeld informatie over hoofdluis. Klik dan op hoofdluis en u krijgt hierover alle informatie.

www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen

meest voorkomende risico's

Gastouderservice Take Care hieronder de meest voorkomende risico’s (voortkomende uit onze risico-inventarisaties) en oplossingen uitgewerkt.

 

algemeen

Kind komt in contact met elektriciteit.
De gastouder draagt er zorg voor dat elektriciteitssnoeren en/ of stopcontacten NIET binnen het bereik van het kind aanwezig zijn of voorzien zijn van beveiliging. Met oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het spelen bij/ met stopcontacten.

Kind stopt kleine voorwerpen in de mond.
De gastouder ziet er op toe dat er geen kleine voorwerpen binnen het bereik van de kinderen zijn.

 

Entree

Kind valt van de trap af.
De trap is tijdens de opvang NIET direct toegankelijk (bijvoorbeeld afgescheiden door een tussendeur). Indien de trap wel toegankelijk is wordt deze voorzien van een traphekje, wanneer de gastouder jonge kinderen opvangt. Met oudere kinderen worden (gedrags)afspraken gemaakt m.b.t. het betreden van en lopen op de trap.

Kind rent ongezien naar buiten.
De voordeur is tijdens de opvang NIET direct toegankelijk voor een kind. Indien de voordeur wel toegankelijk is wordt deze tijdens de opvang vergrendeld (de deur is in noodgevallen snel te openen).

 

slaapkamer

Baby overlijdt aan wiegendood, het kind wordt verkeerd ingebakerd.
De gastouder is op de hoogte van de richtlijnen met betrekking tot preventie wiegendood, en indien van toepassing, inbakeren, en handelt hiernaar.

Kijk voor meer informatie bij in de folder veilig slapen

Kind valt van een balkon / dakterras.
De gastouder ziet erop toe dat het balkon / dakterras voor het kind niet toegankelijk is door aangebrachte kindveilige sluiting.

 

woonkamer

Kind krijgt giftige stoffen binnen zoals: sigaretten, medicijnen of schoonmaakmiddelen.
De gastouder draagt er zorg voor dat giftige stoffen zorgvuldig buiten het bereik van jonge kinderen worden bewaard.

Kind wordt door een huisdier gebeten.
Wanneer er op het opvang adres een huisdier aanwezig is houdt de gastouder altijd direct toezicht wanneer het kind bij het huisdier kan.

 

Buitenruimte

Kind komt op straat omdat de omheining niet voldoet.
De gastouder draagt er zorg voor dat de omheining deugdelijk is en voldoet, zodat kinderen niet vanaf de buitenruimte op de straat kunnen komen.

Kind raakt te water.
Indien er sprake is van water in de buitenruimte dient deze afdoende afgeschermd te zijn en daardoor niet toegankelijk voor kinderen. Bij het buitenspelen van jonge kinderen houdt de gastouder te allen tijde direct toezicht.

Kind komt via (in zandbak) aanwezig uitwerpselen (hond / kat) in contact met ziektekiemen.
Een eventueel aanwezige zandbak is afsluitbaar, de gastouder controleert de buitenruimte verder regelmatig op aanwezigheid van uitwerpselen en verwijdert deze indien aanwezig.

 

Sanitair

Kind verdrinkt in bad.
Jonge kinderen gaan uitsluitend onder direct toezicht van de gastouder in bad.

Kind brandt zich aan hete kraan.
Indien mogelijk zijn de aanwezige kranen voorzien van thermostatische beveiliging. Wanneer dit niet het geval is maakt de gastouder met oudere kinderen (gedrags)afspraken over het omgaan met heet water, jonge kinderen hebben geen toegang tot heet water. De gastouder houdt hier toezicht op.

Kind eet of drinkt van giftige (vloei)stoffen zoals: schoonmaakmiddelen, shampoo of medicijnen.
De gastouder ziet erop toe dat giftige (vloei)stoffen zorgvuldig buiten het bereik van jonge kinderen worden bewaard.

 

keuken

Kind brandt zich aan kookplaat of ovenruit.
De gastouder ziet erop toe dat kinderen nooit zonder direct toezicht in de keuken zijn. Indien kookplaat en ovenruit binnen bereik zijn van kinderen worden deze tijdens de opvang niet gebruikt.

Kind trekt een pan of de waterkoker over zich heen.
Hete pannen en waterkokers staan buiten het bereik van de kinderen (bijvoorbeeld afgeschermd d.m.v. fornuisafscherming.

Kind eet of drinkt of eet van giftige (vloei)stoffen.
 De gastouder ziet erop toe dat giftige (vloei)stoffen zorgvuldig buiten het bereik van jonge kinderen worden bewaard.

Kind bezeert zich aan gevaarlijk bestek of keukenapparatuur.
Gevaarlijk bestek en/of keukenapparatuur zijn buiten het bereik van het kind, bijvoorbeeld in een keukenlade of kastje dat voorzien is van kinderbeveiliging.

Kind trekt plastic zak over het hoofd.
Plastic zakken zijn buiten het bereik van het kind, bijvoorbeeld in een keukenlade of kastje dat voorzien is van kinderbeveiliging.

 

hygiëne
De gastouder ziet erop toe dat de gehele opvanglocatie schoon en hygiënisch is. Zij wast zelf haar handen regelmatig met een desinfecterende zeep en gebruikt papieren zakdoekjes voor de kinderen.

 

calamiteiten
De gastouder ziet erop toe dat er in de opvanglocatie rookmelders zijn geplaatst en heeft indien mogelijk maatregelen getroffen om een mogelijke brand te kunnen blussen. De vluchtroutes zijn bekend en vrij van obstakels. De gastouder is te allen tijde in het bezit van een geldig EHBO certificaat. Verder maakt zij afspraken met de ouders over het vervoer van de kinderen.

afspraken maken

Gastouderservice Take Care adviseert ouders en gastouders belangrijke afspraken vast te leggen. Hierdoor kunnen misverstanden hopelijk worden voorkomen. Gastouderservice Take Care heeft hiervoor een afspraken formulier voor ouders en de gastouders ontwikkeld.

Deze kunt u via de onderstaande link downloaden.
klantomgeving > formulieren > afsprakenformulier

 

Naast het afspraken formulier adviseert Gastouderservice Take Care gastouders een dagboekje bij te houden. Hierin kunnen belangrijke punten worden beschreven van de dag. Vaak is er bij het ophalen te weinig tijd om de dag nog even goed door te spreken. Door dit vast te leggen is het voor iedereen duidelijk welke belangrijke dingen er zijn gebeurd. Dit is niet alleen leuk, maar ook zeer waardevol.

ergonomiewijzer

Het hoe en waarom van verminderen van fysieke belasting in de kinderopvang en in peuterspeelzalen.

ergonomiewijzer

privacy (social media/internet)

Gastouderservice Take Care adviseert gastouders met klem het plaatsen van foto’s en/ of berichten van en over opvangkinderen en/ of vraagouders uitsluitend in overleg met de vraagouders te doen.

aansprakelijkheid

Gastouderservice Take Care adviseert een aansprakelijkheidsverzekering (gastouderdekking) af te sluiten. Zie verzekeren.

een ongeval melden

ongevallen procedure

Er gebeurt een ongeluk
1. Maak een keuze: Is het ernstig of niet?

 

Niet ernstig
2. Koud washandje, kus, even wrijven. Kijk uit dat het hygiënisch blijft bij bloed.
3. Open wondje? Pleister plakken of verbandje erom.
4. Vul het ongevallen registratieformulier in.

 

Ernstig
2. Gebruik uw EHBO kennis, bel een huisarts, tandarts, 112.
3. Bel de ouders.
4. Neem contact op met Gastouderservice Take Care.
5. Vul het ongevallen registratieformulier in.

 

Procedure ongevallen registratie
1. U vult het ongevallen registratieformulier in en stuurt de gegevens naar Gastouderservice Take Care.
2. U ontvangt van Gastouderservice Take Care een reactie en de ingevulde gegevens.
3. De reactie en de gegevens kunt u administreren in uw administratie.

 

Advies
Gastouderservice Take Care adviseert gastouders te allen tijde een ongevallenregistratie in te vullen (ook al lijkt het ongeval nog zo klein).

ongevallenregistratieformulier

Klik hier om een ongeval te melden.

Klik hier om een ongevallenregistratieformulier te downloaden en in uw gastoudermap te stoppen.

een klacht indienen

klachtenprocedure

Hoe werkt de klachten procedure?
1. Neem contact op met degene op wie de klacht betrekking heeft. Wees openhartig over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing.
2. Als deze eerste stap niet tot een bevredigende oplossing of antwoord leidt, richt u zich dan tot Gastouderservice Take Care. Leg de klacht voor en vraag hem/ haar een besluit te nemen. De klacht kunt u indienen via het klachten registratieformulier hieronder.

 

klachten registratieformulier

Heeft het gesprek niet tot een bevredigende oplossing of antwoord geleid en wilt u Gastouderservice Take Care de klacht voorleggen en ons vragen een besluit te nemen? Vul dan hier het registratieformulier in.

mijn take care

inloggen

Klik hier om in te loggen.