klantomgeving

veranderingen

veranderingen 2018

Voor de veranderingen in 2018 klik hier.

 

Formulieren

afsprakenformulier

Om u optimaal van dienst te zijn hebben wij een afsprakenformulier voor ouders en de gastouders ontwikkeld. In dit document kunt u helder en duidelijk afspraken vastleggen. Hierdoor kunnen misverstanden hopelijk worden voorkomen. Wij adviseren u te allen tijde het afsprakenformulier in te vullen. Hieronder kunt u het formulier downloaden en alvast invullen.

downloaden
afsprakenformulier

 

handleiding
Het afsprakenformulier is in hoofdstukken uitgewerkt. Als sommige hoofdstukken voor u niet relevant zijn dan hoeft u deze ook niet uit te printen. Wij adviseren om wel altijd de eerste twee pagina’s (voorblad en algemene gegevens) en de laatste pagina (ondertekening) te printen.

formulier voor medicijngebruik

Om u optimaal van dienst te zijn hebben wij een formulier voor medicijngebruik ontwikkeld. In dit formulier kunt u helder en duidelijk de toediening van medicijnen vastleggen als uw kind incidenteel gebruik maakt van medicijnen. Hierdoor kunnen misverstanden hopelijk worden voorkomen. Wij adviseren u te allen tijde het formulier voor medicijngebruik in te vullen. Maakt uw kind structureel gebruik van medicijnen dan adviseren wij het afsprakenformulier samen met uw gastouder in te vullen. Hieronder kunt u het formulier downloaden en invullen.

downloaden
formulier voor medicijngebruik

toestemmingsformulier (voor kinderen)

Het toestemmingsformulier is een formulier waarmee ouders toestemming vastleggen voor het gebruiken van beeldmateriaal met zijn of haar kind.

downloaden
toestemmingsformulier voor kinderen

formulieren voor een euro-incasso (SEPA)

Wilt u een euro-incasso aanvragen of intrekken vul dan het desbetreffende formulier in en stuur deze naar ons op. U krijgt van ons bericht zodra het formulier is ontvangen en verwerkt.

downloaden
formulier voor euro-incasso
formulier voor intrekken euro-incasso

wijzigingsformulier

Wilt u een wijziging doorgeven? Geef deze dan aan ons door via het wijzigingsformulier. Uw wijziging wordt dan naar de juiste afdeling gestuurd. Wij kunnen u hierdoor beter en sneller van dienst zijn.

Klik hier om het wijzigingsformulier in te vullen.

formulier voor opzeggen contract

Wilt u de opvang stopzetten? U kunt deze stopzetten via het onderstaande formulier.

Klik hier om het formulier in te vullen.

formulier uitstel van betaling

Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Vraag deze dan aan via het onderstaande formulier.

Klik hier om het formulier in te vullen.

formulier aanvullende diensten

Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen.

 

EHBO bij kinderen

informatie

Gastouders zijn wettelijk verplicht om de EHBO kennis up to date te houden. Dit betekent dat ze eens in de twee jaar een herhalingstraining moeten volgen. Ouders daarintegen hebben vaak helemaal geen EHBO. Via Gastouderservice Take Care kunnen ouders nu ook het EHBO certificaat halen.

Gastouderservice Take Care werkt samen met IedereenEHBO en daarom komt u via onze landingspagina  www.iedereenehbo.nl/gastouderservice-takecare.html in aanmerking voor een flinke korting.

oudercommissie

algemeen

Voor een goede kinderopvang is de betrokkenheid van vaders en moeders van groot belang. Speciaal daarvoor zijn de oudercommissies (OC’s) in het leven geroepen. Deze zijn van meerwaarde voor iedereen: de kinderen, het kindercentrum en ouders zelf. De betrokkenheid van ouders draagt niet alleen bij aan een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en die van de opvang, maar helpt het kindercentrum ook om meer inzicht te krijgen in de wensen van hun ‘klanten’. Ouders zelf kunnen in de OC nuttige ervaringen en contacten op doen.

Volgens de Wet Kinderopvang moeten alle vestigingen van kinderopvang en gastouderbureau’s een oudercommissie hebben, zo ook Gastouderservice Take Care.

D.m.v. de oudercommissie hebben ouders invloed op de kwaliteit en de organisatie van de gastouderopvang. De oudercommissie heeft een adviserende functie bij het nemen van belangrijke beslissingen.

leden van de oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit:
– 4 ouders

 

De leden van oudercommissie zijn:
– Henry van de Vosse (lid en voorzitter)
– Heleen Fontijn – Bruder (lid en notulist)
– Clemens Fontijn (lid en penningmeester)
– Eltine Middelhoven (lid)

bereikbaarheid

U kunt de (voorzitter van de) oudercommissie bereiken via:
oudercommissie@gastouderservice-takecare.nl

verslagen, reglement en agenda

Wilt u de verslagen van de oudercommissie lezen ga dan naar:
take care > alle informatie en gegevens op een rijtje

Wilt u het reglement van de oudercommissie lezen ga dan naar:
take care > beleid, reglementen en protocollen

Wilt u weten wanneer de oudercommissie vergadert ga dan naar:
klantomgeving > handig en leuk

aanmelden voor de oudercommissie

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde ouders die invloed willen uitoefenen op de kwaliteit van de organisatie van de gastouderopvang. Om dit te waarborgen hebben wij u (vaders en moeders) nodig!

 

eisen
– gemotiveerd zijn (plezier hebben in de functie,  een positieve (levens)houding hebben, willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderopvang).
– u moet als klant gastouderopvang afnemen bij Gastouderservice Take Care.

 

frequentie en activiteiten
De oudercommissie komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar en voert de volgende activiteiten uit:
– meebeslissen bij het nemen van belangrijke beslissingen;
– beschikbaar zijn voor vragen van ouders;
– vertegenwoordigen van de ouders (en de kinderen).

 

kosten
Kosten die u maakt voor de oudercommissie worden volledig vergoed.

 

aanmelden
Klik hier om u aan te melden.

werkwijze oudercommissie

Gastouderservice Take Care zorgt er voor dat de te bespreken onderwerpen in de oudercommissie vergadering kenbaar worden gemaakt aan de ouders en gastouders in de nieuwsbrief die vooraf gaat aan de vergadering en draagt er zorg voor dat de oudercommissieleden voor het verschijnen van de nieuwsbrief die voorafgaat aan de vergadering alle benodigde documentatie m.b.t. de onderwerpen toegestuurd krijgen.

Wilt u weten wanneer de nieuwsbrieven verschijnen en wanneer de oudercommissievergaderingen zijn ga dan naar klantomgeving > handig en leuk

Ouders kunnen daarna contact over de onderwerpen opnemen met de oudercommissieleden. De oudercommissieleden dragen er zorg voor dat de input van de ouders wordt behandeld. Na de oudercommissievergadering kunt u in het verslag lezen wat er is besproken. Het verslag verschijnt binnen één week na de oudercommissievergadering op de website.

 

Wilt u de verslagen van de oudercommissie lezen ga dan naar:
take care > alle informatie en gegevens op een rijtje

 

U kunt ook zelf een punt aandragen voor de oudercommissie.
Deze kunt u e-mailen naar oudercommissie@gastouderservice-takecare.nl

opnieuw berekenen

berekening aanvragen

Wilt u graag van ons een (nieuwe) berekening voor de gastouderopvang ontvangen?
Vraag deze dan hier aan.

een klacht indienen

klachtenprocedure

Hoe werkt de klachten procedure?
1. Neem contact op met degene op wie de klacht betrekking heeft. Wees openhartig over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing.
2. Als deze eerste stap niet tot een bevredigende oplossing of antwoord leidt, richt u zich dan tot Gastouderservice Take Care. Leg de klacht voor en vraag hem/ haar een besluit te nemen. De klacht kunt u indienen via het klachten registratieformulier hieronder.
3. Gaat u voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling of bent u niet tevreden met de beslissing, richt u zich dan tot het Klachtenloket Kinderopvang. Dit kan via www.klachtenloket-kinderopvang.nl.
4. Bent u niet tevreden met het advies of kunt u niet tot een oplossing komen, richt u zich dan tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit kan via www.degeschillencommissie.nl.

 

Meer informatie hierover kunt u lezen in het reglement Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen via:
take care > beleid, reglementen en protocollen

klachten registratieformulier

Heeft het gesprek niet tot een bevredigende oplossing of antwoord geleid en wilt u Gastouderservice Take Care de klacht voorleggen en ons vragen een besluit te nemen? Vul dan hier het registratieformulier in.

mijn take care

inloggen

Klik hier om in te loggen.