vrijstellingen gastouderopvang

Op basis van overleg met de branchepartijen in de kinderopvang is het aantal diploma’s waarmee aan de deskundigheidseis voor gastouders wordt voldaan eind november 2009 uitgebreid. Op de lijst staan nu alle mbo- en hbo diploma’s die gelden voor pedagogisch medewerkers in een kindercentrum, met uitzondering van de Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster. Daarnaast gelden 4 diploma’s op mbo-2-niveau.


Diploma’s op mbo-2 niveau:

a. Helpende Zorg en Welzijn 2
b. Helpende welzijn 2
c. Helpende breed 2
d. Helpende sociaal agogisch werk 2

 

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen):
a. Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
b. Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
c. Pedagogisch Werker niveau 3
d. Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
e. Pedagogisch Werker niveau 4
f. Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
g. Onderwijsassistent
h. Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
i. Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
j. Sport- en bewegingsleider
k. Sport- en bewegingscoördinator
l. Sport en Bewegen
m. A-Verpleegkundige
n. Activiteitenbegeleiding (AB)
o. Activiteitenbegeleider (AB)
p. Agogisch Werk (AW)
q. akte hoofdleidster kleuteronderwijs
r. akte Kleuterleidster A
s. akte Kleuterleidster B
t. Arbeidstherapie (AT)
u. B-Verpleegkundige
v. Cultureel werk (CW)
w. Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
x. Inrichtingswerk (IW)
y. Kinderbescherming A
z. Kinderbescherming B
aa. Kinderverzorging en Opvoeding
bb. Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
cc. Kinderverzorgster (KV)
dd. Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
ee. Kultureel werk (KW)
ff. Leidster Kindercentra van de OVDB
gg. Residentieel Werk (RW)
hh. Sociaal Dienstverlener (SD)
ii. Sociale Arbeid (SA of SA2)
jj. Sociale Dienstverlening (SD, SA of SA1)
kk. Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
ll. Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
mm. Verpleegkunde
nn. Verpleegkundige
oo. Verpleging (VP)
pp. Verzorgende
qq. Verzorgende beroepen (VZ)
rr. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
ss. Verzorging (VZ)
tt. Z-Verpleegkundige

 

Diploma’s op hbo niveau:
a. Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
b. Pedagogiek(HBO-bachelor)
c. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
d. Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
e. Leraar lichamelijke oefening (ALO)
f. Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen
kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
g. Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
h. Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie metkleuterakte A/B)
i. Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
j. Cultureel Werk (CW)
k. docent Dans
l. docent Drama
m. Educatieve therapie (Mikojel)
n. Inrichtingswerk (IW)
o. Jeugdwelzijnswerk
p. Kunstzinnige therapie
q. Lerarenopleiding Omgangskunde
r. Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
s. Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
t. Maatschappelijk Werk (MW)
u. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
v. NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
w. Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
x. Pedagogische Academie
y. Verpleegkunde