App Meldcode niet voldoende

Veel gastouders gebruiken de app van de Meldcode. Dit is een mooie en handige ondersteuning van het originele document. Het is echter ook uitsluitend bedoeld ter ondersteuning. Alleen de app is niet voldoende om goed op de hoogte te zijn van de inhoud en de stappen van de Meldcode.

Vanuit de GGD hebben wij het bericht gekregen dat er extra op de aanwezigheid van de Meldcode zal worden gecontroleerd. Uiteraard is alleen de aanwezigheid zelf ook niet voldoende. Gastouder dienen goed op de hoogte te zijn van de inhoud van de Meldcode en de stappen die zij moeten nemen wanneer zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Download hier de meest recente versie van de Meldcode.