Pedagogisch werkplan schrijven

Begeleidingstraject (3 bijeenkomsten) (2e aanbod)


Steeds meer gastouders hebben hun eigen pedagogisch werkplan. In dit plan staat beschreven op welke manier zij invulling geven aan het pedagogisch beleidsplan. Hoe ziet de dagelijkse dagindeling eruit, wat is de achterliggende gedachte achter de werkwijze en welke regels en afspraken gelden er op de opvanglocatie. De eerste groep gastouders heeft met succes het begeleidingstraject afgerond en hebben een persoonlijk en professioneel Pedagogisch Werkplan geschreven.

Het Pedagogisch Werkplan zal in de loop der jaren steeds belangrijker gaan worden, voor gastouders zelf, voor de bemiddelende gastouderbureau’s, de GGD maar ook voor de ouders die a.d.h.v. jouw Pedagogisch Werkplan de keuze maken om hun kindje bij jou in de opvang te brengen. Gastouderservice Take Care vindt het dan ook belangrijk dat gastouders een Pedagogisch Werkplan schrijven.

Het schrijven van het Pedagogisch Werkplan heeft best wat voeten in aarde en soms is het dan fijn dat je dit samen kunt doen. Gastouderservice Take Care biedt hiervoor een begeleidingstraject van drie bijeenkomsten aan. Misschien heb je, naast de drie gezamenlijke bijkomsten, nog wat extra feedback nodig? Dat is geen probleem, we helpen je dan graag verder.

Geef je hier op voor het Begeleidingstraject Pedagogisch Werkplan Schrijven. De 1e bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 september in Wageningen. Inloop is vanaf 19:30 en we sluiten om uiterlijk 22:00 uur af. De overige bijeenkomsten zijn op 30 oktober en 11 december. De kosten voor het begeleidingstraject bedragen 35 euro.

Geef je hier op voor het tweede aanbod van het Begeleidingstraject Pedagogisch Werkplan schrijven.