Nieuws voor gastouders


Website SVB online

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online.

Geen geschillen in 2019

Gastouderservice Take Care krijgt complimenten en felicitaties van de Geschillencommissie uit Den Haag.

Poster voorzorgsmaatregelen

Deze poster kunnen kinderopvangorganisaties en gastouders gebruiken om op hun locaties te hangen.

Klanttevredenheid

Aanpassing algemene voorwaarden

Graag maken wij u erop attent dat de Algemene voorwaarden zijn aangepast.

Alle informatie op een rijtje

Richtlijnen veiligheid en hygiëne

Om de kinderopvang te ondersteunen bij het opstarten richting de heropening op 11 mei aanstaande heeft het ministerie van SZW een protocol kinderopvang gepubliceerd. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.