Coronavirus en kinderopvang; laatste update

01-04-2020

Gisteren is bekend geworden dat de maatregelen m.b.t. het corona virus worden verlengd tot in ieder geval 28 april. Ook de compensatieregeling voor de kinderopvang wordt tot deze datum verlengd.

De compensatieregeling houdt in dat ouders tijdens deze periode naast hun kinderopvangtoeslag ook hun eigen bijdrage vergoed krijgen. De eigen bijdrage wordt vergoed tot aan het maximaal vastgestelde uurtarief van 6,27 euro. 

Ouders hebben recht op de compensatieregeling wanneer zij hun factuur tijdig en volledig hebben betaald. De eigen bijdrage zal worden overgemaakt naar de kinderopvangorganisatie, zij betalen dit vervolgens uit aan de ouders.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de compensatieregeling te kunnen implementeren. Wanneer er meer duidelijkheid is over het moment van uitbetalen, zullen wij dit uiteraard direct communiceren.

Tot 28 april zullen alle kinderopvanglocaties gesloten blijven en alleen noodopvang aanbieden. Noodopvang is beschikbaar voor kinderen uit gezinnen waarvan één of beide ouders werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen en/of de vitale sectoren. Wanneer er noodopvang wordt aangeboden moet de gastouder hiervoor een registratie voor noodopvang invullen.

 

23-03-2020

Goed nieuws: Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug.

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de gastouder kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

Staatssecretaris Tamara van Ark: “We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.”

De compensatie zal worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties, die vervolgens het teveel betaalde deel, het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april zullen overmaken aan de ouders.

Bij Gastouderservice Take Care wordt ondertussen al hard gewerkt om dit proces in goede banen te leiden. Het is een volledig nieuw administratief proces dat in een korte termijn moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Alle zeilen worden bijgezet om dit voor jullie in orde te maken. Wanneer de teruggave plaatsvindt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit na de facturatie zal zijn. Alleen ouders die de factuur hebben betaald hebben recht op deze teruggave.

Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Klik hier voor het bericht van de Rijksoverheid.

 

18-03-2020

De afgelopen dagen is er veel op iedereen afgekomen, voor iedereen geldt dat het leven er op dit moment heel anders uitziet dan een week geleden…. Gelukkig wordt er, voor en achter de schermen, door veel partijen hard gewerkt aan oplossingen voor de problemen en uitdagingen waar wij met z’n allen voor staan.

Ook in de kinderopvang wordt door alle partijen hard gewerkt om te kijken op welke manier er uitvoering kan worden gegeven aan de richtlijnen van de Overheid.

Wat heel duidelijk moet zijn, is dat alle opvanglocaties gesloten zijn. Er vindt geen gastouderopvang plaats, niet bij de gastouder thuis en niet bij de ouders thuis.

Noodopvang

De enige vorm van opvang die er momenteel verleend kan worden is noodopvang. Dit is opvang voor kinderen uit gezinnen waarbij beide ouders, of één van beide ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep voor COVID-19 of in de vitale processen. Klik hier om de lijst in te zien. Wanneer deze ouders geen mogelijkheid zien om de opvang  van hun kind(eren) op een andere manier te organiseren dan kunnen zij een beroep doen op hun gastouder voor noodopvang.

Uiteraard gelden voor de opvang van deze kinderen wel de eerder gestelde maatregelen; is een kind verkouden en/of heeft het koorts, dan kan er geen opvang plaatsvinden. Wanneer de gastouder zelf verkouden is en/of koorts heeft, mag er geen opvang plaatsvinden. In dat geval kunnen ouders die gebruik moeten maken van noodopvang contact opnemen met Gastouderservice Take Care zodat wij na kunnen gaan of er een andere gastouder is die beschikbaar is voor de noodopvang.

De gastouder moet voor deze noodopvang een online formulier invullen zodat de noodopvang officieel geregistreerd is. Deze gegevens worden door ons doorgegeven aan de desbetreffende gemeente zodat er per gemeente een overzicht is van de ouders die gebruik maken van deze regeling en de opvanglocaties waar noodopvang wordt verleend. Klik hier om een Registratie voor noodopvang in te vullen (let op! alleen in te vullen door gastouders).

Doorbetaling

Zoals u reeds van ons heeft vernomen zal de betaling de komende periode doorlopen zoals u dat gewend bent. De Brancheorganisaties en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang hebben een brief opgemaakt voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang. Klik hier om deze brief te lezen. In deze brief wordt o.a. uitgelegd op welke manier er een oplossing wordt gezocht voor de compensatie van de eigen bijdrage die ouders betalen.

Oproep 

Tot slot doen wij een oproep aan gastouders. Heeft u plekken beschikbaar in uw opvang voor noodopvang? Laat dit aan ons weten! Via de gemeentes komen er aanvragen binnen voor noodopvang. Wij zien deze kinderen graag geplaatst bij een lieve, zorgzame gastouder. Daarnaast ontvangen wij graag een bericht van gastouders die zelf te maken hebben met symptomen zodat wij hiervan een overzicht bij kunnen houden.

Wij wensen jullie en jullie dierbaren heel veel sterkte en gezondheid toe in deze periode. 

Langs deze weg willen wij iedereen die zijn steentje bijdraagt heel erg bedanken!

 

16-03-2020

Het nieuws van gisteren over de sluiting van scholen en kinderopvang heeft voor veel vragen gezorgd. Inmiddels kunnen steeds meer vragen gelukkig beantwoord worden.

Betaling

De kinderopvangtoeslag blijft gewoon door lopen en ouders blijven betalen voor de opvang  zoals zij dat altijd doen.

Aan ouders wordt met klem verzocht niets aan te passen en geen wijzigingen door te geven bij de Belastingdienst voor deze periode. 

Werken in de cruciale beroepsgroep

Wanneer ouders werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen mogen zij gebruik maken van opvang. Dit geldt voor gezinnen waarbij beide ouders werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen en voor één-ouder gezinnen waarbij de ouder werkzaam is in de cruciale beroepsgroepen.

Wanneer één van de ouders werkzaam is in de cruciale beroepsgroepen en de andere ouder niet, is het de bedoeling dat ouders zelf opvang regelen.  Alleen als dat echt niet lukt, is het voor deze ouders mogelijk om een beroep te doen op opvang. Primair is het dus de verantwoordelijkheid van ouders zelf.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

 

15-03-2020

Gezien het besluit van de regering met betrekking tot maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus gaan ook alle opvanglocaties voor gastouderopvang sluiten tot met 6 april 2020. 

Opvang blijft beschikbaar voor ouders van kinderen die werken in vitale beroepen. Deze ouders kunnen hierover contact opnemen met hun gastouder. Uiteraard blijven hierbij de eerder genoemde maatregelen wel van kracht. Kinderen die verkouden zijn en/of koorts hebben, kunnen geen gebruik maken van de opvang. Wanneer een gastouder niet beschikbaar is voor opvang vragen wij u om contact met ons op te nemen.

Voor ouders die niet werkzaam zijn in de vitale beroepen betekent dit dat zij geen beroep kunnen doen op hun gastouder. Of uren doorberekend (kunnen) worden is voor zover nu nog niet bekend. De Brancheorganisatie Kinderopvang is momenteel in overleg met het ministerie over de eventuele consequentie voor wat betreft o.a.. de kinderopvangtoeslag. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hierover informeren.

De huidige situatie is lastig voorspelbaar, de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen doorlopend om nieuwe beslissingen te nemen. Wij zullen u zo goed als mogelijk op de hoogte houden door o.a. deze updates. Voor vragen kunt u ook telefonisch of via WhatsApp contact met ons opnemen.

Voor nu wensen wij iedereen heel erg veel sterkte in deze moeilijke en bijzondere tijd! #takecare

 

12-03-2020

N.a.v. de persconferentie van vandaag is bekend geworden dat scholen en kinderopvangorganisaties open zullen blijven. Ook gastouders zullen beschikbaar blijven voor opvang. Kinderen zijn dus van harte welkom, tenzij;

  • Kinderen neusverkouden zijn;
  • Kinderen koorts hebben.

Het is van groot belang dat kinderen met symptomen niet naar de opvang worden gebracht. Dit valt onder de ziekteregeling, deze uren worden wel doorberekend en hierover ontvangen ouders kinderopvangtoeslag.

Uiteraard geldt voor gastouders die zelf neusverkouden zijn of koorts hebben, dat er geen opvang plaats kan vinden. Dit valt onder ziekte van de gastouder, deze uren worden niet doorberekend.

Verder doen wij een beroep op gastouders om nog strengere maatregelen te nemen t.a.v. de hygiëne op de opvanglocatie alsmede de persoonlijke hygiëne.

Uiteraard volgt Gastouderservice Take Care de ontwikkelingen op de voet en stellen wij u op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wij adviseren u ook om onze website goed in de gaten te houden voor het laatste nieuws.

Lees hier wat de andere maatregelen zijn van de Rijksoverheid.