criteria en voorwaarden gastouderverzekering

criteria
Als u (via Gastouderservice Take Care) aan 5 of meer kinderen opvang verleent is de gastouderverzekering voor u geheel kosteloos.

voorwaarden
– De gastouderverzekering kost 9,50 euro per maand (inclusief assurantiekosten). Dit bedrag wordt ingehouden op de uitbetaling.
– De gastouderverzekering is af te sluiten vanaf de eerste van de nieuwe maand.
– De gastouderverzekering is maandelijks opzegbaar (vanaf de eerste van de nieuwe maand).
– Als u (via Gastouderservice Take Care) aan 5 of meer kinderen opvang verleent is deze gastouderverzekering voor u geheel kosteloos. Voldoet u niet meer aan de voorwaarde (via Gastouderservice Take Care aan 5 of meer kinderen opvang verlenen) dan dient u de gastouderverzekering tijdig op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Zegt u niet tijdig op en/of wilt u de gastouderverzekering behouden dan kost deze gastouderverzekering u 9,50 euro per maand (inclusief assurantiekosten).  Dit bedrag wordt dan ingehouden op de uitbetaling.
– Wanneer u stopt bij Gastouderservice Take Care vervalt ook de gastouderverzekering.

voorwaarden verzekering

Speeltoestellen
– Van de gastouderverzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen, die is ontstaan door het niet voldoen aan de voorschriften en normen zoals opgenomen in het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen.

Kinderopvang
– Verzekerde dient zich te houden aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Kinderopvang.
– Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het niet of niet tijdig nakomen
van de verplichtingen als omschreven in de periodieke rapportage opgesteld door de GGD.
– Een Gastoudergezin dient aangesloten te zijn bij Gastouderservice Take Care.