Directe financiering (kinderopvangtoeslag)

 

Directe Financiering
In het verleden hebben wij u geïnformeerd over het voornemen van de Overheid om over te gaan op een nieuw betalingssysteem voor de kinderopvang; Directe Financiering.
Bij de Directe Financiering werd de kinderopvangtoeslag door bureau DUO direct uitbetaald aan de kinderopvangorganisatie. Als ouder betaalde u alleen nog de eigen bijdrage.
Na een voorbereidingstraject van een aantal jaren is toch gebleken dat aan deze manier van financieren te veel haken en ogen zitten en is het plan teruggedraaid.  De huidige manier van financieren blijft intact en ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de betalingen en het o.a. tijdig doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst (Toeslagen).

 

Berekening (en monitoring) kinderopvangtoeslag
In het verleden ontving u van ons bij een nieuw contract automatisch een berekening van de bruto en netto kosten. Deze berekening gaf inzicht in uw financiële situatie. Om deze berekening te kunnen maken hebben wij o.a. uw inkomensgegevens nodig.
N.a.v. de invoering van de AVG dient u actief toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens. Zonder toestemming kunnen wij deze berekening niet aan u sturen. Wenst u deze berekening te willen blijven ontvangen? Dan kunt u via de onderstaande link toestemming geven.

 

Ik wil de berekening (blijven) ontvangen