Jaarlijks onderzoek LKK

Jaarlijks meet het LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW.

De gecombineerde metingen van 2017 en 2018 zijn eind februari gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Opgeteld is bij 61 groepen kinderopvang, 67 peuteropvang, 64 buitenschoolse opvang en 96 gastoudergezinnen de kwaliteit gemeten.

Het beeld uit de observaties en interviews komt in grote lijnen overeen met de resultaten van de voorgaande kwaliteitsmeting. Dit wijst op een stabiel kwaliteitspatroon. 
De gemiddelde emotionele kwaliteit is in alle kinderopvangtypen voldoende tot goed. De gemiddelde educatieve kwaliteit is in alle opvangtypen duidelijk lager. Voor de gastouders geldt dat de onderlinge verschillen in emotionele en educatieve kwaliteit groter zijn.

Kijk hier voor de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit in de gastouderopvang.