Meldpunt BOinK voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen

Geen kinderopvangtoeslag
De meeste ouders ontvangen kinderopvangtoeslag. Er is echter ook een groep ouders die deelnemen aan kinderopvang via gemeentelijke regelingen. Deze groep ouders ontvangen via de gemeente een eventuele vergoeding van de eigen bijdrage. 


Ouders die de kosten voor de kinderopvang geheel zelf dragen komen op dit moment (nog) niet in aanmerking voor compensatie van de kosten (eigen bijdrage) voor kinderopvang tijdens de corona-sluiting van de kinderopvang. BOinK heeft een meldpunt geopend voor deze ouders. Bij dit meldpunt kunnen ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen zich registreren. Met de informatie die hier binnenkomt willen BOinK en de Brancheorganisatie Kinderopvang het ministerie van SZW ondersteunen bij het ontwikkelen van een compensatieregeling voor ouders die nu buiten de boort vallen.


Er is ook een Engelstalig meldformulier beschikbaar, omdat onder de groep waar het om gaat veel expats vallen.
Wij adviseren alle ouders die in deze groep vallen zich aan te melden bij BOinK.