Richtlijnen veiligheid en hygiëne

 

De term 1,5 meter samenleving is de afgelopen weken al een paar keer gevallen. Iedere beroepsgroep is gevraagd om na te denken op welke manier dit toegepast kan worden op de werkvloer.
Ook de kinderopvang moet nadenken over de maatregelen die genomen moeten worden.

Om de kinderopvang te ondersteunen bij het opstarten richting de heropening op 11 mei aanstaande heeft het ministerie van SZW een protocol kinderopvang gepubliceerd. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

In het protocol worden richtlijnen gegeven voor praktische zaken als veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, hun ouders en de medewerkers, zowel algemeen als voor iedere opvangvorm afzonderlijk (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang).

Op welke manier ga jij dat als gastouder organiseren? Wat zijn de knelpunten maar misschien liggen hier ook hele mooie kansen. Wij willen je vragen om mee te denken en jouw vragen, knelpunten, oplossingen kenbaar aan ons te maken.

Let op! Het gaat hierbij met name om het contact met en tussen de ouders, onderling en richting gastouder. 1,5 Meter afstand houden tussen de kinderen onderling en met de gastouder is hierbij niet haalbaar.