Risky Play

Een goed artikel in het magazine van BOinK over Risky Play. Het belang van risicovol spelen, ook in de kinderopvang.

Kinderen de ruimte geven om grenzen te verkennen en risico’s in te schatten is heel belangrijk. Ze leren het effect van hun handelen. Daarnaast oefenen ze motorische en zintuiglijke vaardigheden. En die worden weer de basis voor andere ontwikkelingsgebieden, zoals de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Uiteraard met het veiligheids- en gezondheidsbeleid als uitgangspunt kan de gastouder een mooie en belangrijke rol spelen in de begeleiding van kinderen tijdes risk play.