Protocol kinderopvang


Nieuw protocol kinderopvang

Dinsdag 15 februari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat er met ingang van 25 februari nieuwe versoepelingen ingaan. Deze wijzigingen zijn door het RIVM uitgewerkt en vervolgens door het ministerie van SZW en de branchepartijen vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

Nieuwe versie protocol kinderopvang

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag een aantal aanvullende maatregelen in de kinderopvang en gastouderopvang bekend gemaakt. Vanaf zondag 28-11-21 gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang en gastouderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het protocol ‘kinderopvang en corona’ is hierop aangepast. 

Protocol kinderopvang 13 april 2021

De gezamenlijke brancheorganisaties hebben in nauwe samenwerking met SZW en het RIVM een nieuwe versie van het protocol kinderopvang gemaakt. De opening van de BSO per 19 april a.s. is hierin verwerkt.

Nieuwe versie protocol kinderopvang

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 18 augustus jl. is het protocol aangepast. Lees en download hier de meest recente versie.

Protocol kinderopvang

Op 12 augustus is er een nieuw protocol Kinderopvang gepubliceerd door de Brancheorganisatie kinderopvang. Gastouderservice Take Care vraagt jullie aandacht voor dit protocol en adviseert alle ouders het protocol te downloaden en door te lezen.