Zelftest nanny's


Zelftesten bezorgd op adres opvanglocatie

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen de zelftesten niet worden bezorgd op het woonadres van de gastouders, maar op het adres van de opvanglocatie.