Verhoging minimumloon voor Dienstverlening aan huis

Het minimumloon is met ingang van 1 juli weer aangepast. Gastouders met een contract voor Dienstverlening aan huis hebben recht op het minimumloon per uur. Gastouders die hiervan gebruik maken hebben van ons een mail ontvangen waarin zij attent worden gemaakt op deze verandering in het minimumloon. Deze mail is in cc naar de ouders gestuurd zodat ook zij op de hoogte zijn. Wanneer het contract aangepast dient te worden kan dit worden doorgegeven aan de administratie