voorwaarden euro-incasso

 

Getekende verleent hierbij, tot wederopzegging, een doorlopende machtiging aan:

– Gastouderservice Take Care
– om via een euro-incasso van de opgegeven IBAN bedragen af te schrijven, conform de afgesloten contracten voor gastouderopvang met Gastouderservice Take Care en de gastouder.

Getekende gaat akkoord met het volgende:

– Gastouderservice Take Care factureert op de vierde van de maand (m.u.v. de zondagen) en stuurt na twee dagen de incasso-opdracht naar de bank om het gefactureerde bedrag te incasseren. In deze periode kunt u de gedeclareerde uren (in overleg met de gastouder) nog wijzigen. Na het geven van de incasso-opdracht is wijziging van de gedeclareerde uren niet meer mogelijk.
– u draagt er zorg voor dat na facturatie het gefactureerde bedrag kan worden afgeschreven van de daarvoor opgegeven IBAN.
– wettelijk kunt u, als u het niet eens bent met de afschrijving, deze binnen acht weken na afschrijving laten terugboeken. Gastouderservice Take Care heeft echter de gastouder dan al uitbetaald, waardoor dit geen gewenste situatie is. Het (zelf) storneren van een euro-incasso is daarom ook niet toegestaan. Op het storneren van een euro-incasso staat een direct te innen boete van EUR 1.250. Daarnaast kan Gastouderservice Take Care de doorlopende machtiging intrekken en de opvang stopzetten.
– kan het gefactureerde bedrag niet worden afgeschreven dan wordt er EUR 12,50 aan administratiekosten berekend en dient de betaling handmatig te worden overgemaakt.
– mocht er een situatie voordoen waardoor u het niet eens bent met de afschrijving neem dan contact met Gastouderservice Take Care, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.
– op de website van Gastouderservice Take Care (klantomgeving) kunt u in de agenda van de euro- incasso zien wanneer Gastouderservice Take Care de incasso-opdracht naar de bank verstuurd.