Wijzigingen 2023

 

Hier vindt u de wijzigingen voor het jaar 2023 op een rijtje. Heeft u n.a.v. het lezen van dit bericht vragen dan horen wij dat graag van u.

Maximale vergoeding

Vanaf januari 2023 gaat de maximale vergoeding voor gastouderopvang naar 6,73 euro per uur.
Over dit tarief ontvang u kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Hoeveel kinderopvangtoeslag een ouder krijgt is o.a. afhankelijk van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen en kan verschillen per kind. In de definitieve tabel voor de kinderopvangtoeslag 2023 kunt u o.a. zien welk percentage u vergoed krijgt.

Koppeling Gewerkte Uren

Wat verandert in 2023 is de KGU (Koppeling Gewerkte Uren). Tot en met 2022 is de hoogte van de arbeidsuren een basis voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. In 2023 is het aantal maanden dat je werkt van belang. Simpel : werk je 1 uur per maand, dan kan je tot 230 uur aan kinderopvangtoeslag krijgen (mits je zoveel uren afneemt EN betaald hebt). Dit is dus in het voordeel van veel ouders.

Adviestarief gastouder

Gastouderservice adviseert gastouders een tarief te hanteren van maximaal 6 euro per kind, per uur.


Tarieven Gastouderservice Take Care

Gastouderservice Take Care houdt vast aan haar beleid van de afgelopen jaren en verhoogt ook dit jaar haar tarieven niet. Alle huidige contracten (met afwijkende afspraken) vallen vanaf 1 januari 2023 wel onder de huidige tarieven en de huidige voorwaarden. Tenzij anders is afgesproken. (Algemene voorwaarden 11.20.).

Gastouderservice Take Care hanteert de volgende tarieven:
Babyopvang 55 euro
Peuteropvang 45 euro
BSO 35 euro


Verbijzonderingen

Gastouderservice Take Care werkt met verbijzonderingen om zo scherp mogelijke tarieven te hanteren, waarbij ouders een zo laag als mogelijke eigen bijdrage hebben.

De bovenstaande bureaukosten zijn de reguliere bureaukosten bij inschrijving met of bij een eigen gastouder thuis gebaseerd op 2 doordeweekse dagen vaste opvang overdag.

Het afnemen van extra dagen of dagdelen is bijvoorbeeld een verbijzondering. Hiervoor gelden vanaf 2023 de volgende tarieven; 12,50 euro (babyopvang), 9,50 euro (peuteropvang) en 7,50 (BSO). 

Naast het afnemen van vaste uren is het ook mogelijk om een contract met flexibele uren per week af te sluiten. De kosten hiervoor zijn (vanaf) 7,50 euro per maand.

Opvang bij de ouder thuis en familieopvang zijn bijvoorbeeld een verbijzondering. Voor deze verbijzondering wordt door Gastouderservice Take Care een opslag berekend van 12,50 euro.

De verbijzonderingen worden meegenomen in de bureaukosten, zodat u (ouders) ook hierover (de) kinderopvangtoeslag ontvangen.


Wilt u een gedetailleerd overzicht? Dan adviseren wij u de algemene voorwaarden door te nemen.

 

Aanvullende dienst(en)

Gastouderservice Take Care gaat uit van betaling middels automatische incasso als standaard betalingsmethode. Ouders die een voorkeur hebben voor handmatige betaling kunnen hiervoor een aanvullende dienst afsluiten. De kosten die hiervoor worden gerekend zijn 2,50 euro. Deze kosten worden meegenomen in de maandelijkse bureaukosten. Over deze kosten ontvangen ouders kinderopvangtoeslag. 

Benieuwd naar onze andere aanvullende diensten? Neem dan contact met ons op.

 

Nieuw

Voor extra uren rekent Gastouderservice Take Care van 2023 0,75 euro per uur. Deze kosten worden ook meegenomen in het uiteindelijke uurtarief. Over deze kosten ontvangt u (als ouders) de kinderopvangtoeslag.

 

Wij adviseren u om uw contract goed na te kijken en te controleren of deze nog aansluit bij de opvang die wordt afgenomen. Wanneer dat niet het geval is kunt u uw wijziging doorgeven aan de Financiële Administratie. U ontvangt van ons dan een aangepast contract.

 

Wilt u een gedetailleerd overzicht? Dan adviseren wij u de algemene voorwaarden door te nemen.