Gastouderservice Take Care

Gastouderservice Take Care biedt gastouderopvang aan voor kinderen (0 tot 13 jaar) in een vertrouwde, huiselijke omgeving. Voor kinderen tot 4 jaar spreken we van dagopvang, voor basisschoolkinderen spreken we van Buitenschoolse Opvang (BSO).

kwaliteit & veiligheid
Gastouderopvang van Gastouderservice Take Care is kinderopvang in een huiselijke sfeer, waarbij kwaliteit, persoonlijke aandacht, flexibiliteit, rust en een veilige omgeving meer dan belangrijk zijn. Alleen zo kunnen wij uw kind de beste kinderopvang bieden! Vanzelfsprekend houden wij ons aan de gestelde eisen, zoals vermeld onder de Wet Kinderopvang. De gastouder en opvanglocatie worden door Gastouderservice Take Care uitvoerig en regelmatig gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Gastouderservice Take Care biedt kwaliteit, voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, maar zet wel nét dat stapje extra. Landelijk staat Gastouderservice Take Care bekend als hét gastouderbureau met vaste lage bureaukosten, maar ook als het bureau met een klantgerichte benadering.

Take a Smile, take care…

alle informatie en gegevens op een rijtje

Op deze pagina vindt u alle informatie en gegevens m.b.t. het gastouderbureau Gastouderservice Take Care.

waar staan wij voor

Op deze pagina kunt u lezen waar wij voor staan.

beleid, reglementen en protocollen

Op deze pagina vindt u het beleid, de reglementen en de protocollen.

samen sterk

Op deze pagina kunt u lezen met wie wij samenwerken.