kosten gastouderopvang

 

wat zijn de kosten voor gastouderopvang?

Het bedrag dat u maandelijks voor gastouderopvang betaalt bestaat uit twee delen:
– het tarief van de gastouder.
– de bureaukosten.

Beide delen zijn bruto en komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

tarief gastouder

Gastouders zijn vrij om het eigen uurtarief te bepalen. Wij adviseren (onze) gastouders een tarief te hanteren van circa 6,75 euro per kind per uur.

bureaukosten

Wij hanteren vaste lage maandelijkse bureaukosten per kind (per gastouder). De onderstaande bureaukosten zijn de bureaukosten bij inschrijving met of bij een eigen gastouder thuis gebaseerd op 2 doordeweekse dagen vaste opvang overdag. De bureaukosten worden meegenomen in het uurtarief, zodat u ook hierover (de) kinderopvangtoeslag ontvangt.

Dagopvang (0-4 jaar)
Baby opvang (0-2 jaar) 55 euro (nu 45 euro *)
Peuteropvang (3-4 jaar) 45 euro * (nu 35 euro *)

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
35 euro (nu 25 euro *)

Bij Gastouderservice Take Care staat uw kind centraal en zijn de (financiële) processen optimaal afgestemd op de (financiële) processen van de Belastingdienst.

Is de bovenstaande situatie niet op u van toepassing? Vraag dan hier een offerte aan.

* Schrijft u zich in met een eigen gastouder (opvang bij de gastouder thuis) (die nog niet bij Gastouderservice Take Care is aangesloten) dan ontvangt u nu 10 euro korting op de reguliere bureaukosten (gedurende 2024).

rekenvoorbeelden

Hieronder treft u een aantal rekenvoorbeelden aan. De rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op het percentage kinderopvangtoeslag van 2024 en een richtprijs van 6,75 euro per kind per uur voor de vergoeding van de gastouder.

Wilt u zelf een berekening voor uw situatie maken? Ga dan naar berekeningen.

Heeft u liever een offerte op maat? Vraag dan hier een offerte aan.

Rekenvoorbeeld A: 1 kind
Stel u heeft één dochter van 2 jaar die u brengt bij een gastouder via Gastouderservice Take Care. Per uur betaalt u dan aan Gastouderservice Take Care 6,75 euro voor de gastouder. Maandelijks betaalt u aan Gastouderservice Take Care 45 euro voor bureaukosten. Voor 16 uur per week opvang komt dit uit op een totaal uurprijs van 7,40 euro.
Vergoeding gastouder (6,75 euro) + vergoeding gastouderbureau (0,65 euro).*

Stel uw toetsingsinkomen (van u en uw partner) is € 24.500 per jaar. U heeft dan recht op een teruggave van 96% van 7,40 euro (uurprijs waarop de toeslag wordt gebaseerd). Uw teruggaaf is dan 7,10 euro.

Dit betekent dat u zelf betaalt: 0,30 euro per uur (7,40 euro – 7,10 euro).

Als u 16 uur per week opvang nodig heeft kost u dit per week ongeveer: 4,80 euro.

* 16 uur x 52 weken = 832 uur / 12 maanden = ongeveer 69,5 uur.
45 euro / 69,5 uur = ongeveer 0,65 euro per uur.


Rekenvoorbeeld B: 3 kinderen
Stel u brengt uw drie kinderen van 0, 2 en 4 jaar bij een gastouder via Gastouderservice Take Care. Per uur betaalt u dan aan Gastouderservice Take Care 20,25 euro voor de gastouder (3x 6,75). Maandelijks betaalt u aan Take Care 135 euro voor bureaukosten (55 euro + 45 euro + 35 euro). Voor 16 uur per week opvang komt dit uit op een totaal uurprijs van 22,20 euro. Vergoeding gastouder (3x 6,75) + vergoeding gastouderbureau (3 x 0,65 euro). *

Stel uw toetsingsinkomen (van u en uw partner) is 60.750 euro per jaar. U heeft dan recht op een teruggave van 80,6% voor uw eerste kind en 94,5% voor uw tweede en derde kind. U heeft dus recht op een gemiddelde teruggave van 89,9 % van 7,40 euro. Uw teruggaaf is dan 6,65 euro x 3 kinderen =  19,95 euro. **

Dit betekent dat u zelf betaalt voor drie kinderen opvang:
2,25 per uur (22,20 euro – 19,95 euro).

Als u 16 uur per week opvang nodig heeft kost u dit per week: 36 euro.

* 16 uur x 52 weken = 832 uur / 12 maanden = ongeveer 69,5 uur.
69,5 uur x 3 kinderen = 135 euro (55 euro + 45 euro + 35 euro) / 208,5 uur = ongeveer 0,65 euro per uur.

** Berekening bij benadering.


Toetsingsinkomen

Het toetsingsinkomen betreft het verzamelinkomen op de aangifte inkomenbelasting of op de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Wanneer er (nog) geen aangifte gedaan is, wordt het toetsingsinkomen vastgesteld op basis van het bruto-maandloon. Ook de dertiende maand, eventuele bonussen en het vakantiegeld zijn hierbij van belang. Daarnaast wordt ook meegenomen of u een eigen huis heeft of een auto van de zaak.

kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. Hoeveel toeslag voor kinderopvang u kan ontvangen is van een aantal factoren afhankelijk:
– Uw verzamelinkomen: dit is het totale inkomen (inclusief salaris en uitkeringen) van beide ouders;
– Hoe veel kinderen binnen het gezin gebruik maken van kinderopvang;
– Het aantal uren kinderopvang per kind;
– De prijs van kinderopvang.

Klik hier voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag.

berekeningen

proefberekening
Met deze proefberekening kunt u berekenen hoeveel u toeslag u krijgt:
proefberekening

Met deze berekening kunt u uw toetsingsinkomen berekenen:
bereken toetstingsinkomen

Hoe bereken ik het uurtarief van het gastouderbureau?
Bij de belastingdienst wordt gevraagd naar het uurtarief dat het gastouderbureau berekent. Gastouderservice Take Care hanteert een vast tarief voor bureaukosten. Het uurtarief per ouder is daarom verschillend. U kunt uw uurtarief op de volgende manier uitrekenen:

Stel u heeft 1 kind van 2 die u per week 16 uur naar een gastouder brengt. 
Dit komt neer op een gemiddelde van 69,5 uur per maand. U betaalt de gastouder een vergoeding van 6,75 euro per uur en Gastouderservice Take Care 45 euro per maand. U deelt het bedrag voor de bureaukosten door het aantal uren, dus 45 euro : 69,5 uur = 0,65 euro. Deze telt u op bij het bedrag van de gastoudervergoeding: 6,75 euro + 0,65 euro = 7,40 euro per uur.

Stel u heeft 2 kinderen (0 en 2) die u beide 20 uur per week naar een gastouder brengt. 
Dit komt neer op een gemiddelde van 87 uur per kind per maand. U betaalt de gastouder een vergoeding van 6,75 euro per kind per uur en Gastouderservice Take Care 55 euro per maand voor uw eerste kind en 45 euro per maand voor uw tweede kind. Voor uw eerste kind komt u op een uurtarief van 7,38 euro (55 euro : 87 uur = 0,63 euro. 6,75 euro + 0,63 euro = 7,38 euro). Voor uw tweede kind komt u op een uurtarief van 7,27 euro (45 euro : 87 uur = 0,52 euro. 6,75 euro + 0,52 euro = 7,27 euro).
In bovenstaande situatie is het verstandig dat u voor het tweede kind de meeste (bureau)kosten maakt, omdat u van de Belastingdienst voor het tweede kind een hoger percentage terugkrijgt. Voor de Belastingdienst geldt: Het eerste kind is daarbij altijd het kind dat het meeste uren kinderopvang heeft, dat is dus niet altijd het oudste kind. Wij denken zeker met u mee, maar voor deze situatie bent u zelf verantwoordelijk.

Hoe kan ik inschrijven

U kunt zich inschrijven via inschrijven > ik wil ons inschrijven

 

Offerte gastouderopvang aanvragen

Vraag hier een offerte gastouderopvang aan.