gastouder (bij take care) worden

welke eisen stelt de Overheid?

1.) Geregistreerd staan in het landelijk register kinderopvang (LRK)

Er is één landelijk register kinderopvang. Het landelijk register kinderopvang heeft de 445 individuele gemeentelijke registers vervangen. Het register zorgt niet alleen voor meer professionaliteit, maar helpt ook de Belastingdienst om misbruik te voorkomen. Zowel gastouders als gastouderbureau’s moeten voldoen aan hoge(re) eisen om in dit register opgenomen te worden.

Naar het landelijk register kinderopvang

kindercentra, bso en gastouderopvang
Alle bestaande kindercentra en centra voor buitenschoolse opvang (bso) zijn opgenomen in het landelijk register. Gastouderbureau’s die in 2009 geregistreerd zijn in gemeentelijke registers zijn automatisch opgenomen in een voorlopig register. De registratie van bestaande gastouderbureau’s was slechts voorlopig, omdat zij aan nieuwe kwaliteitseisen moesten voldoen. De definitieve registratie volgde nadat de GGD heeft vastgesteld dat ze aan de nieuwe eisen voldoen. Nieuwe kindercentra en gastouderbureaus worden pas in het register ingeschreven na een positieve beoordeling door de GGD. Gastouderservice Take Care is positief beoordeeld door de GGD en staat in het landelijk register kinderopvang vermeld onder registratienummer 836058112. Voor meer informatie zie take care > jaarverslagen > inspectierapport

gastouders
Ook gastouders worden ingeschreven in het landelijk register kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op toeslag vanaf het moment dat de gastouder in het landelijk register kinderopvang staat.

inschrijven bij Gastouderservice Take Care
Gastouderservice Take Care werkt alleen met gecertificeerde en geregistreerde gastouders. Voor nieuwe gastouders (mits voldaan aan kwaliteisteisen) doet Gastouderservice Take Care een aanvraag om in het landelijk register te worden opgenomen. Voor reeds ingeschreven gastouders (in LRK) vraagt Gastouderservice Take Care een wijziging aan.

> veel gestelde vragen over het landelijk register kinderopvang.

2.) In bezit zijn van MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn of gelijkwaardig

Als u wilt werken als gastouder, moet u een geschikt diploma hebben. Als gastouder moet u minimaal in het bezit zijn van het diploma MBO2 Helpende Zorg en Welzijn. Wanneer u niet in het bezit bent van dit diploma, maar wel voldoende ervaring heeft kunt u bij ROC Rivor in een korte tijd het diploma Helpende Zorg en Welzijn voor gastouders behalen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.rivordiplomaroute.nl

Soms moet u uw diploma eerst laten erkennen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vrijstelling. Uw diploma controleren kan op de website van DUO.

3.) EHBO aan kinderen

Vanaf 1 januari 2010 heeft de overheid als eis gesteld dat iedere gastouder in het bezit is van een diploma EHBO aan kinderen dat geregistreerd is bij het Rode Kruis, Oranje Kruis of Nikta. Het EHBO diploma kan behaald worden via verschillende aanbieders. Zo zijn er cursussen voor 1 dag, cursussen waarbij u de theorie via internet kunt volgen met een praktijk bijeenkomst en meerdaagse cursussen. Vaak vergoedt een zorgverzekeraar een gedeelte van de de kosten. Controleer dus voor dat u aan de cursus begint of u in aanmerking komt voor deze vergoeding. Zorgverzekeraars stellen (soms) aanvullende eisen.

Kijk voor meer informatie op: www.savitae.nl

Bent u bij Gastouderservice Take Care aangesloten dan komt u in aanmerking voor een korting. Neem (dan) contact met ons op voor informatie.

4.) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De gastouder moet een Verklaring Omtrent het Gedrag aan kunnen tonen van zichzelf, alle inwoners van het opvangadres en structureel aanwezigen die boven de 18 jaar zijn. Deze VOG’s dienen te worden geregistreerd in het Personen Register Kinderopvang (PRK).


Bent u (of uw huisgenoten) niet in het bezit van (een) recente VOG(‘s)?
Dan kunt u (of uw huisgenoten) het aanvraagformulier via onderstaande link downloaden. U (of uw huisgenoten) kunnen met deze aanvraagformulieren uw VOG(‘s) aanvragen bij uw gemeente.

VOG-aanvraagformulieren kinderopvang

welke eisen stelt Gastouderservice Take Care?

De belangrijkste eisen voor Gastouderservice Take Care zijn:

1.) Dat u gemotiveerd bent

Onder gemotiveerd verstaat Gastouderservice Take Care:
– Plezier hebben in het omgaan met kinderen;
– Een positieve (levens)houding hebben;
– Willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

2.) Dat u voldoet aan de gestelde eisen van de Overheid


Zie welke eisen stelt de Overheid?

3.) Dat u het Pedagogisch Beleid van Gastouderservice Take Care ondersteunt