gastouder aan huis (nanny)

 

Gastouderopvang bij de ouder thuis valt onder dienstverlening aan huis en hiervoor gelden aanvullende regels vanuit de Overheid. De Overheid ziet de gastouder dan als werknemer en de vraagouder als werkgever. Daarnaast heeft de vraagouder recht op de kinderopvangtoeslag, wanneer de opvang loopt via een geregistreerd gastouderbureau (zoals Gastouderservice Take Care).

 

regels voor werknemer

Als de Regeling dienstverlening aan huis wordt gebruikt, werkt de gastouder als werknemer voor een opdrachtgever. De vraagouder geeft aan welk werk de gastouder moet doen. Uiteraard in overleg.

verder gelden de volgende regels:

– De gastouder heeft recht op loon. Dit moet vooraf worden afgesproken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon.
– De gastouder heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs. Bij Gastouderservice Take Care is dit verrekend in de uurprijs.
– De gastouder heeft recht op (doorbetaalde) vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie.
– De gastouder heeft recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt.
– De gastouder kan verlof krijgen volgens de Wet arbeid en zorg.
– De gastouder heeft te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die dus moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

geen gewone werknemer

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo draagt de werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. De gastouder is dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW ). De gastouder heeft dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kan de gastouder zich vrijwillig verzekeren.

verder gelden de volgende regels:

– De gastouder mag maximaal 3 dagen per week voor 1 opdrachtgever werken.
– De gastouder mag wel voor meer dan 1 opdrachtgever werken, zolang u maar bij elke opdrachtgever aan de voorwaarden voldoet;
– De gastouder moet zelf aangifte van de inkomsten doen bij de Belastingdienst;
– De gastouder kan zonder ontslagvergunning worden ontslagen.

uurtarief

De richtprijs voor een gastouder aan huis is ook 6,00 euro per kind per uur (met een minimum van het minimum loon per uur). Uiteraard afhankelijk van het aantal op te vangen kinderen. 

inspectie (ouders)

Ouders moeten er rekening mee houden dat de inspecteur van de GGD onaangekondigd voor een inspectie langs kan komen als de gastouder opvang verleend.

inspectie (gastouders)

Gastouders moeten te allen tijde de VOG bij zich hebben.
Dit kan bijvoorbeeld door een kopie in uw portemonnee te doen.

meer informatie

inzicht in het financiële plaatje

Wilt u weten hoe het financiële plaatje eruit ziet als u een gastouder aan huis heeft.
Vraag dan hier een offerte aan.