veiligheid en privacy

 

Dit is de privacyverklaring van Gastouderservice Take Care.

 

Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Gastouderservice Take Care. Wij zien erop toe dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Het is uw informatie en het is persoonlijk. Gastouderservice Take Care respecteert de privacy van onze relaties en de website bezoekers.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij voldoen aan de beginselen van de verordening en streven naar de beste invulling en wijze van het verwerken van uw gegevens. Juist daarom handhaven we het vertrouwen van onze relaties waarmee we in contact staan, evenals iedere bezoeker die gebruikt maakt van onze website. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt. Deze is eind mei 2018 in werking getreden.

Onze privacyverklaring geeft u gedetailleerde informatie over wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe we deze veilig houden.

 

verantwoordelijkheid
Gastouderservice Take Care is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 53960580. Gastouderservice Take Care is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

contactgegevens
• Per telefoon (0318 850000) of u kunt ons berichten via onze website www.gastouderservice-takecare.nl
• Als u vragen heeft over uw gegevens of het gebruik ervan, neem contact op met onze functionaris voor gegevensverwerking, de heer M.A. Hendriks Per e-mail: gegevens@gastouderservice-takecare.nl.
• U kunt dit ook schriftelijk doen naar: Gastouderservice Take Care, T.a.v. Functionaris voor gegevensverwerking de heer M.A. Hendriks, Hertenlaan 8, 6705 CB, Wageningen.


omgang met uw gegevens

Hoe gaat Gastouderservice Take Care met uw gegevens om?

Gastouderservice Take Care vraagt uitsluitend gegevens die benodigd of wettelijk verplicht zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden.
Gastouderservice Take Care vraagt gegevens éénmalig op.
Gastouderservice Take Care legt bij het opvragen van gegevens uit waarom deze gegevens benodigd zijn; zo heeft u inzicht in wat er met de gegevens wordt gedaan.
Gastouderservice Take Care vraagt uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens en uitvoeren van haar (bedrijfs)processen.
Gastouderservice Take Care is wettelijk gehouden aan een maximale bewaartermijn van 7 jaar in het geval er een actief contract heeft gelopen.
Gastouderservice Take Care deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden anders dan de bij het proces betrokkenen personen, de Belastingdienst, de Gemeenten en de GGD.
Gastouderservice Take Care besteedt de verwerking van uw gegevens niet uit aan een bewerker (in de AVG ‘verwerker’ genoemd).

 

gegevensverwerking
Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Gastouderservice Take Care zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken. Als u zich inschrijft bij Gastouderservice Take Care, wordt u o.a. gevraagd naam, adres- en bankgegevens te verstrekken. Gastouderservice Take Care gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– het verlenen en factureren van onze diensten;
– verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. Dit zijn de Belastingdienst, de Gemeenten en de GGD.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.

 

veiligheid en bescherming van uw gegevens
Gastouderservice Take Care draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en Gastouderservice Take Care versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

 

cookies
Op de website van Gastouderservice Take Care wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

 

controle over uw gegevens
U kunt uw eigen persoonlijke gegevens altijd opvragen en inzien en zo nodig wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om vergeten te worden, het recht om gegevens over te dragen en het recht op informatie. U kunt hiervoor contact opnemen. Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Gastouderservice Take Care kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten, gastouders en medewerkers worden overgedragen.

 

websites van derden
Wanneer u in een van de diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de dienst van Gastouderservice Take Care. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en deze privacyverklaring van Gastouderservice Take Care niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Gastouderservice Take Care is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

leeftijd
U garandeert Gastouderservice Take Care dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

 

updates of wijzigingen aan onze privacyverklaring
Deze privacyverklaring werd bijgewerkt op 24 mei 2018. Zij kan worden aangepast door wijzigingen binnen Gastouderservice Take Care of wijzigingen in de wet- en regelgeving. Updates inzake onze privacyverklaring zullen worden geplaatst op deze webpagina. Wij raden u aan deze van tijd tot tijd te controleren. Ook informeren wij u via onze maandelijkse nieuwsbrief en via het laatste nieuws voor klanten, het laatste nieuws voor gastouders.