beleid, reglementen en protocollen

beleid

pedagogisch beleidsplan
diversiteitsbeleid
basis meldcode – huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang juli 2013 * **
Signalen kindermishandeling 0-4 jaar
Signalen kindermishandeling 4-12 jaar
Handleiding voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling juli 2013

* De Sociale kaart kunt u vinden via de gastouderomgeving of via deze link.

** Let op! Er is een aanvulling op de Meldcode. Deze is nog niet verwerkt in het document. Het betreft de volgende aanvulling:

Een vermoeden van ernstige kindermishandeling moet altijd eerst gemeld worden bij Veilig Thuis.

De Meldcode blijft dus van kracht, alleen in gevallen waarin het vermoeden is van ernstige kindermishandeling wordt stap 1 van de Meldcode vervangen door een directe melding aan Veilig Thuis.

In het bovenstaande document wordt nog verwezen naar het AMK. Dit moet zijn Veilig Thuis.

 

reglementen

reglement van oudercommissie *
reglement van gastoudercommissie *
reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

* Het getekende exemplaar is in te zien bij Gastouderservice Take Care op locatie.

 

protocollen

protocol ziekte kinderen en medicijnen