alle informatie en gegevens op een rijtje

pedagogisch beleid

pedagogisch beleidsplan

Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan.

speerpunten pedagogisch beleidsplan

De belangrijkste punten uit het pedagogisch beleidsplan van Gastouderservice Take Care zijn onder te verdelen in de 3 v’s. Gastouderservice Take Care verwacht van haar gastouders dat onderstaande punten te allen tijde terug te vinden zijn in hun benadering t.o.v. de kinderen die hen zijn toevertrouwd.

veiligheid
– Kinderen moeten zich veilig en plezierig voelen in hun omgeving, de opvangomgeving maakt daar een wezenlijk deel van uit.
– Kinderen moeten warmte en geborgenheid ervaren bij de gastouder.
– De gastouder heeft aandacht voor de eigen individualiteit van ieder kind.

verzorging
– Kinderen krijgen op tijd eten en drinken en de lichamelijke hygiëne van het kind wordt in acht genomen.
– Kinderen moeten worden opgevangen in een veilige, schone omgeving.

vertrouwen
– Kinderen moet veiligheid en vertrouwen gegeven worden, d.m.v. begeleiding, ondersteuning en stimulering van het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
– Problemen, emoties, gevoelens en vragen van kinderen worden serieus genomen door de gastouder.
– De gastouder is in staat zijn/haar pedagogische aanpak aan te passen aan de ontwikkeling en behoeften van het kind.

gastouderopvang

wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang, waarbij de opvang plaatsvindt bij gastouders. Gastouders zijn professionals die het leuk vinden om voor langere tijd uw kind bij hun thuis op te vangen. Gastouderopvang is dus kinderopvang in huiselijke sfeer. Met deze vorm van opvang krijgt uw kind de aandacht die het thuis ook zou ontvangen.

wat is een gastouderbureau?

Een gastouderbureau registreert, controleert en assisteert gastouders en vraagouders. Door de registratie komt de vraagouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ouders die op zoek zijn naar een gastouder kunnen zich bij een gastouderbureau inschrijven. Het gastouderbureau gaat dan op zoek naar een voor u geschikte gastouder en brengen u daarmee in contact. U kunt zich ook samen met een gastouder inschrijven om de opvang te formaliseren.

voordelen gastouderopvang

Voor veel ouders is het lastig om te bepalen welke vorm van kinderopvang de beste is. Wat de beste vorm van kinderopvang is voor een kind, zal per kind verschillen. Ook zal het verschillen wat ouders belangrijk vinden bij het opvoeden van hun kind(eren). Wel is het wetenschappelijk bewezen dat gastouderopvang voor jonge kinderen de beste vorm van kinderopvang is. Daarbij kunt u als ouder in het geval van gastouderopvang kiezen of u uw kind(eren) bij uzelf thuis wil laten opvangen of dat u dat bij de gastouder laat doen. De voordelen van gastouderopvang zijn:

kleinschalig en huiselijk
Gastouderopvang is veel kleinschaliger en daarom krijgen kinderen meer persoonlijke aandacht. Het kind wordt opgevangen in een huiselijke sfeer en maakt voor even deel uit van het gastoudergezin.

flexibel
Flexibel voor zowel de ouder als voor het kind. Hoewel er binnen een gastoudergezin, net als op een kinderdagverblijf, een vast ritme gehanteerd wordt is deze minder strikt. Op het moment dat uw kind toe is aan een extra slaapje dan zal dit ingepast kunnen worden. Het op tijd ophalen van uw kind van het kinderdagverblijf levert vaak stress op door de drukte op het werk en de als maar groeiende files. Een kindermaagje is snel gevuld, dus in dergelijke gevallen kan het kind vaak mee eten bij het gastoudergezin. Daarbij is gastouderopvang financieel flexibel. Alleen werkelijk opgevangen en contracturen worden in rekening gebracht. Ouders en gastouders kunnen duidelijke afspraken maken over wat ze belangrijk vinden bij het opgroeien van kinderen.

Gastouderopvang is een vorm van opvang die maatwerk en flexibiliteit biedt en is daarom (ook) bij uitstek zeer geschikt voor:
– ouders die onregelmatige tijden of in nachtdiensten werken;
– ouders die een wisselend werkrooster hebben;
– ouders die hun kind in een kleinschalige gezinssituatie opgevangen willen hebben;
– ouders die graag oppas aan huis willen;
– ouders die graag de oppas van opa & oma of vrienden & vriendinnen formeel geregeld willen zien.

vertrouwd en veilig
Gastouderservice Take Care selecteert haar gastouders deskundig door het maken van huisbezoeken, het beoordelen van de veiligheid en hygiëne in en rondom de woning van de gastouders. De woning van de gastouder is als het ware een tweede thuis. Buiten spelen, wandelen maar ook verven, knutselen, koekjes bakken behoren tot de mogelijkheden. In feite is alles bespreekbaar. Als u er geen bezwaar tegen heeft kan u kind ook mee om een boodschapje te doen of samen met het gezin op stap. Precies zoals u het onderling afgesproken heeft. Het is bewezen dat kleinschalige opvang fijner en veiliger is voor uw kind.

rust en gemak
Het is wetenschappelijk bewezen dat gastouderopvang voor jonge kinderen de beste vorm van kinderopvang is met name voor kinderen van 0-2 jaar. Een gastouder vangt de kinderen op bij haar thuis, of thuis bij de kinderen als de ouders buitenshuis aan het werk zijn. Dit betekent voor zowel de ouders als de kinderen veel meer rust en gemak. Ook zijn veranderingen met de opvangtijden voor het werk of studie meestal geen probleem. Een dag wisselen is vaak een kwestie van onderlinge afstemming. Ook dit zorgt voor extra rust voor de ouders.

sociaal
Bij een gastouder leren de kinderen om te gaan met andere kinderen. Ze leren samen delen en samen spelen. De gastouder zal bovendien het onderling oplossen van kinderprobleempjes in goede banen leiden.

leerzaam
Een gastouder zal speelgoed aanbieden dat bij de leeftijd van uw kind past. Zij is goed op de hoogte van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen en draagt er zorg voor dat deze gestimuleerd worden.

goedkoper
Gastouderopvang via Gastouderservice Take Care is goedkoper dan de reguliere kinderopvang via kinderdagverblijven.

voordelen Gastouderservice Take Care

verkennen
– Gastouderservice Take Care heeft alle relevante informatie over gastouderopvang voor u op de website gezet, zodat u deze informatie rustig kunt lezen.
– Gastouderservice Take Care is (telefonisch) beschikbaar als u een vraag heeft en/of iemand wilt spreken.
– Gastouderservice Take Care hanteert vaste tarieven voor de maandelijkse bureaukosten.
– Gastouderservice Take Care is in staat maatwerk te leveren.
– U kunt bij Gastouderservice Take Care uw eigen tarief bepalen. Wij hanteren wel een adviestarief.
– Gastouderservice Take Care vraagt geen vergoeding van de gastouders.
– Gastouderservice Take Care werkt niet met een geautomatiseerd (zoek-)systeem, maar met deskundige mensen met ruime (zoek-)ervaring. Bij Gastouderservice Take Care moet het goed voelen.
– Inschrijving, bel of mail mij terug, e.a. Gastouderservice Take Care reageert binnen één werkdag.
– Gastouderservice Take Care werkt met 15 minuten. (U kunt dus voor bijvoorbeeld de 10 minuten extra 15 minuten declareren.)
– Gastouderservice Take Care informeert ouders ( tijdig) over het bereiken van de leeftijd van 4 jaar (i.v.m. basisonderwijs) en 12 jaar (i.v.m. voortgezet onderwijs), zodat de ouder de contracten tijdig kunnen wijzigen en of stopzetten.


inschrijven

– Inschrijven is gratis.
– U ontvangt van Gastouderservice Take Care binnen één werkdag een bevestiging van uw inschrijving.

adviseren en begeleiden
– Als u niet bent gecertificeerd brengt Gastouderservice Take Care een helder en duidelijk advies uit.
– Gastouderservice Take Care begeleid u bij de opleiding/ opdrachten.
– Advies en begeleiding mogelijk.

bemiddelen
– Wanneer wij denken een geschikte ouder te hebben gevonden laten wij u dit onmiddellijk weten.
– Wij faciliteren een kennismakingsgesprek tussen u en de ouder.
– U ontvangt van Gastouderservice Take Care een bevestiging van de afspraak.

kennismaking
– Voordat de ouder naar een kennismakingsgesprek gaat heeft Gastouderservice Take Care al een gesprek gehad met de u en de RI afgenomen. (Zo weet u, de ouder en Gastouderservice Take Care dat het goed is.)
– Wij brengen u en de ouder van te voren goed op de hoogte over de te bespreken onderwerpen.
– Wij faciliteren u (en de ouder) bij het vastleggen van de onderlinge afspraken.

contract
– Wanneer er wederzijds wordt besloten verder te gaan maakt Gastouderservice Take Care een duidelijk, helder contract op. In het contract staat gespecificeerde informatie over de bureaukosten en de gastoudervergoeding.

proefperiode
– De proefperiode is een periode van een kalendermaand waarin Ouder, Kind en Gastouder aan elkaar kunnen wennen. Wanneer de gastouderopvang de eerste maand niet naar ieders tevredenheid is doorlopen, kan het contract kosteloos worden geannuleerd. U heeft voor de contracturen geen opzegtermijn van 1 maand.

opzegtermijn (wijzigingstermijn)
– Gastouderservice Take Care hanteert een opzegtermijn (wijzigingstermijn) van één maand gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand.

(tijdelijk) stopzetten
Bij Gastouderservice Take Care heeft u de mogelijkheid om uw contract (tijdelijk) stop te zetten.

administratie
– Gastouderservice Take Care verzorgt alle administratie die komt kijken bij de opvang.
– De ouder ontvangt van ons maandelijks, per kind, een duidelijke factuur waarop de ouder kan zien welk bedrag hij of zij betaalt aan bureaukosten en welk bedrag hij of zij betaalt aan gastoudervergoeding. Hiervan ontvangt u een kopie.
– Gastouderservice Take Care voert de betaling aan u uit.
– Gastouderservice Take Care hanteert een snelle uitbetaling (binnen één werkdag na betaling van de factuur).
– Bij Gastouderservice Take Care vindt er geen verrekening achteraf plaats.
– De ouder ontvangt elk jaar een jaaroverzicht voor de definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag.
– Daarnaast ontvangt u elk jaar een jaaroverzicht voor uw belastingaangifte en is er een jaaropgaven conform het factuurstelsel op te vragen.
– Gastouderservice Take Care reageert binnen één werkdag.

kwaliteitsbewaking
– Jaarlijks wordt er met u een voortgangsgesprek gehouden. In dit gesprek wordt gekeken hoe de opvang verloopt maar ook of de werkwijze van u overeen komen met de pedagogische uitgangspunten van Gastouderservice Take Care. Dit wordt getoetst m.b.v. praktijkgerichte casussen.
– Daarnaast wordt u (nog) minimaal 1x per jaar bezocht.

risico-inventarisaties
– Jaarlijks voert Gastouderservice Take Care bij u de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit. Op deze manier is de ouder ervan verzekerd dat het kind wordt opgevangen in een omgeving die is afgestemd op de veiligheids- en gezondheidseisen die op zijn/haar leeftijd van toepassing zijn.
– U beschikt zelf over een origineel exemplaar dat ten alle tijden is in te zien.

deskundigheidsbevordering
– Gastouderservice Take Care organiseert jaarlijks thema bijeenkomsten, cursussen en workshops om de deskundigheid van de gastouders te bevorderen.
– Bij sommige bijeenkomsten zijn ouders ook van harte uitgenodigd.
– Signalering herhalingstraining EHBO.

evaluatie
– Jaarlijks wordt de gastouderopvang geëvalueerd. Dit gebeurt a.d.h.v. een evaluatieformulier wat desgewenst toegelicht kan worden in een gesprek met een pedagogisch consulent.

vraagbaakfunctie
– Gastouderservice Take Care is altijd beschikbaar voor vragen.
– Gastouderservice Take Care vindt de vraagbaakfunctie die het gastouderbureau heeft erg belangrijk, dit geldt voor zowel ouders als gastouders. De vragen kunnen variëren van wat te doen bij een kindje dat continu huilt tot hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

financiële ondersteuning
– Gastouderservice Take Care biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan een financieel specialist.

opvoedkundige ondersteuning
– Gastouderservice Take Care biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan een kinderpsycholoog en of een pedagoog.

verzekering
– Gastouderservice Take Care heeft in samenwerking met De Geus assurantie- en adviesbureau een aansprakelijkheidsverzekering met gastouderdekking ontwikkeld. Deze verzekering kunt u aanvragen als u een geregistreerde en gecertificeerde gastouder bent en staat ingeschreven bij Gastouderservice Take Care.

nieuws
– Iedere maand brengt Gastouderservice Take Care een nieuwsbrief uit. Hierin staat het laatste nieuws vermeld omtrent de wet en regelgeving van gastouderopvang. Ook kunt u hier tips vinden voor leuke activiteiten met kinderen van alle leeftijden.
– Verder vindt u op onze website verslagen en agenda’s van de vergaderingen van de oudercommissie. Op die manier kunt u goed op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt bij Gastouderservice Take Care.
– Ook op het sociale vlak is Gastouderservice Take Care actief. Zo kunt u Gastouderservice Take Care o.a. volgen via Facebook.

maatschappelijke betrokkenheid
– Gastouderservice Take Care probeert zoveel als mogelijk duurzaam te werken.
– Is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang.
– Is aangesloten bij BOinK.

overig
– Bij gastouderservice Take Care kunt u voor meerdere gastouderbureau’s werken.

gastouderopvang bij ouders thuis

Gastouderopvang bij de ouder thuis valt onder dienstverlening aan huis en hiervoor gelden aanvullende regels vanuit de Overheid. De Overheid ziet de gastouder dan als werknemer en de vraagouder als werkgever. Daarnaast heeft de vraagouder recht op de kinderopvangtoeslag, wanneer de opvang loopt via een geregistreerd gastouderbureau (zoals Gastouderservice Take Care).

Voor meer informatie klik hier.

werkwijze

Hoe werkt Gastouderservice Take Care?

verkennen
Gastouderservice Take Care is van mening dat het goed is als u zich oriënteert in de kinderopvang. Het gaat tenslotte om kinderen. Gastouderservice Take Care heeft alle relevante informatie over gastouderopvang voor u op de website gezet, zodat u deze informatie rustig kunt lezen. Heeft u een vraag of wilt iemand spreken neem dan (telefonisch) contact op met Gastouderservice Take Care. Wilt u zich direct inschrijven als gastouder bij Gastouderservice Take Care?
Ga dan naar inschrijven > ik wil mij inschrijven (gastouder)

inschrijven
Als er sprake is van een klik tussen u en Gastouderservice Take Care kunnen we van start gaan. U schrijft zich in via de website. Dit kan via inschrijven > ik wil mij inschrijven (gastouder) U ontvangt van Gastouderservice Take Care binnen één werkdag een bevestiging van uw inschrijving. Gastouderservice Take Care beoordeelt eerst of u voldoet aan de gestelde eisen van de Overheid. Gastouderservice Take Care neemt daarna contact met u op en maakt (als u voldoet aan de gestelde eisen*) met u een afspraak voor een intakegesprek voor o.a. het uitvoeren van de risico-inventarisaties. Als de afspraak gemaakt is stuurt Gastouderservice Take Care u een bevestiging van de afspraak en indien nodig een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor u zelf en alle andere personen boven de leeftijd van 18 jaar die woonachtig zijn op het opvangadres. Deze is/ zijn noodzakelijk voor de inschrijving. Via Gastouderservice Take Care kunt u online de VOG(‘s) aanvragen (prijsindicatie: 33,85 euro). De kosten van de VOG zijn voor rekening van de gastouder.

* Indien u (nog) niet voldoet aan de gestelde eisen van de Overheid brengt Gastouderservice Take Care u een advies uit. Eventuele kosten die verbonden zijn aan een aanvraag voor ‘exploitatie van een gastoudervoorziening’ worden doorbelast aan de gastouder.

intake
De intake vindt plaats op het opvangadres op de door u gemaakte afspraak met Gastouderservice Take Care. De gastouder en alle andere personen boven de leeftijd van 18 jaar die woonachtig zijn op het opvangadres dienen voor dit gesprek een Verklaring Omtrent het Gedrag in bezit te hebben, anders kan er geen inschrijving plaatsvinden. Er wordt een risico-inventarisatie veiligheid en een risico-inventarisatie gezondheid afgenomen. De risico-inventarisatie is verplicht gesteld door het Ministerie van OCW en wordt gecontroleerd door de GGD. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd. Mochten er punten zijn waar aan gewerkt moet worden dan wordt er een actieplan opgesteld. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld het verplaatsen van schoonmaakmiddelen, een traphekje plaatsen of het afdekken van stopcontacten. Daarnaast wordt u in kennis gesteld van het Pedagogisch Beleidsplan, de Meldcode Kindermishandeling en van de Algemene voorwaarden van Gastouderservice Take Care. Deze kunt u alvast lezen via de website. Als het intakeproces naar ieders tevredenheid is verlopen en er geen vragen meer zijn, wordt u opgenomen in het gastouderbestand van Gastouderservice Take Care. Daarnaast zorgt Gastouderservice Take Care ervoor dat u wordt ingeschreven in het Landelijk Register van gastouders.

kennismaking
Wanneer Gastouderservice Take Care denkt een match te hebben gevonden met een inschrijvende ouder wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking (het kan natuurlijk ook zo zijn dat u zelf een ouder aandraagt). De kennismaking vindt plaats op het opvangadres. Tijdens de kennismaking wordt gekeken of er sprake is van een klik tussen u en de ouder. Als er sprake is van een klik kan een contract getekend worden.

contract
Wanneer het inschrijvings- en kennismakingsproces tot ieders tevredenheid is doorlopen kan er worden overgegaan tot het tekenen van een contract.

proefperiode
De proefperiode is een periode van een kalendermaand waarin Ouder, Kind en Gastouder aan elkaar kunnen wennen. Wanneer de gastouderopvang de eerste maand niet naar ieders tevredenheid is doorlopen, kan het contract kosteloos worden geannuleerd. U heeft voor de contracturen geen opzegtermijn van 1 maand.

opzegtermijn (wijzigingstermijn)
Wij hanteren een opzegtermijn (wijzigingstermijn) van één maand gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand. Wilt u uw contract stopzetten vul dan het formulier in via de klantomgeving. Uw stopzetting wordt binnen één werkdag na ontvangst verwerkt.

(tijdelijk) stopzetten
Bij Gastouderservice Take Care heeft u de mogelijkheid om uw contract (tijdelijk) stop te zetten. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met Gastouderservice Take Care.

declaratie en facturatie (betalingsproces)
Maandelijks wordt er door u een urendeclaratie opgemaakt en naar Gastouderservice Take Care gestuurd. De urendeclaratie dient voor de 4e van de nieuwe maand in bezit te zijn bij Gastouderservice Take Care. Als er meer uren zijn afgenomen dan afgesproken in het contract moet de ouder akkoord zijn met de declaratie. Gastouderservice Take Care maakt na het ontvangen van de urendeclaratie een factuur op, welke de ouder dan op de 4e of 5e van de nieuwe maand ontvangt. U ontvangt hiervan een kopie voor uw eigen administratie. De betaling dient binnen 4 werkdagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn, zodat Gastouderservice Take Care u tijdig kan uitbetalen. Dit is rond de 10e van de nieuwe maand. Als de ouder niet op tijd betaald verstuurd Gastouderservice Take Care een herinnering. De uitbetaling loopt hierdoor vertraging op. Gastouderservice Take Care betaald uit zodra de betaling bij Gastouderservice Take Care is ontvangen (binnen één werkdag).

declaratie en facturatie (geldstroom)
De overgemaakte bedragen komen op een aparte rekening van Gastouderservice Take Care. Deze rekening wordt alleen gebruikt voor betalingen van ouders en uitbetalingen aan gastouders. Eén keer per maand worden de bureaukosten overgemaakt naar een aparte rekening die gebruikt wordt voor de betalingen van Gastouderservice Take Care.

jaaroverzicht
Eind mei/ begin juni ontvangt de ouder van Gastouderservice Take Care een jaaroverzicht van het voorgaande jaar. Daarnaast ontvangt u van Gastouderservice Take Care een jaaroverzicht van uw inkomsten die via Gastouderservice Take Care hebben gelopen. Dit jaaroverzicht ontvangt u eind februari/ begin maart. Voor de gastouder is ook een jaaroverzicht op te vragen conform het factuurstelsel.

duurzaamheid
Gastouderservice Take Care werkt uit efficiëntie- en milieuoverwegingen via de elektronische weg.

bezoek en voortgangsgesprekken
Jaarlijks wordt er met de gastouders een voortgangsgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt o.a. opnieuw een risico-inventarisatie veiligheid en een risico-inventarisatie gezondheid afgenomen. Daarnaast wordt de gastouder minimaal 1x per jaar bezocht door de pedagogisch consulent van Gastouderservice Take Care.

vragen
Gastouderservice Take Care is altijd beschikbaar voor vragen van zowel ouders als gastouders.

scholings- en themabijeenkomsten
Gastouderservice Take Care organiseert voor gastouders scholings- en themabijeenkomsten. Bij sommige bijeenkomsten zijn ouders ook van harte uitgenodigd. Wilt u ook graag uw kennis delen met ouders en/of gastouders neem dan contact op met Gastouderservice Take Care. Daarnaast kunt u ook studeren aan de Gastouderacademie.

wijzigingen
Wijzigingen kunt u doorgeven via de klantomgeving.

verzekering
Gastouderservice Take Care heeft in samenwerking met De Geus assurantie- en adviesbureau een aansprakelijkheidsverzekering met gastouderdekking ontwikkeld. Deze verzekering kunt u aanvragen als u een geregistreerde en gecertificeerde gastouder bent en staat ingeschreven bij Gastouderservice Take Care.

EHBO
Gastouderservice Take Care signaleert, zodat u op tijd uw tijd uw EHBO herhaald. Gastouderservice Take Care werkt samen met Savitae, een landelijke organisatie met een groot aanbod van praktijkbijeenkomsten.

vergelijken

Gastouderservice Take Care vergelijken

Klik hier als u Gastouderservice Take Care wilt vergelijken met andere gastouderbureau’s.

gastouders gezocht

actuele aanbod

Klik hier voor de actuele zoekopdrachten die wij niet direct hebben kunnen plaatsen.