algemene voorwaarden

Gastouderservice Take Care hecht veel waarde aan het geven van openheid van zaken. In de algemene voorwaarden staan de regels die wij standaard laten gelden bij het sluiten van een overeenkomst. In de algemene voorwaarden staan de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vastgelegd. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met Gastouderservice Take Care.

algemene voorwaarden