alle informatie en gegevens op een rijtje

pedagogisch beleid

pedagogisch beleidsplan

Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan.

speerpunten pedagogisch beleidsplan

De belangrijkste punten uit het pedagogisch beleidsplan van Gastouderservice Take Care zijn onder te verdelen in de 3 v’s. Gastouderservice Take Care verwacht van haar gastouders dat onderstaande punten te allen tijde terug te vinden zijn in hun benadering t.o.v. de kinderen die hen zijn toevertrouwd.

Veiligheid
– Kinderen moeten zich veilig en plezierig voelen in hun omgeving, de opvangomgeving maakt daar een wezenlijk deel van uit.
– Kinderen moeten warmte en geborgenheid ervaren bij de gastouder.
– De gastouder heeft aandacht voor de eigen individualiteit van ieder kind.

Verzorging
– Kinderen krijgen op tijd eten en drinken en de lichamelijke hygiëne van het kind wordt in acht genomen.
– Kinderen moeten worden opgevangen in een veilige, schone omgeving.

Vertrouwen
– Kinderen moet veiligheid en vertrouwen gegeven worden, d.m.v. begeleiding, ondersteuning en stimulering van het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
– Problemen, emoties, gevoelens en vragen van kinderen worden serieus genomen door de gastouder.
– De gastouder is in staat zijn/haar pedagogische aanpak aan te passen aan de ontwikkeling en behoeften van het kind.

gastouderopvang

wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang, waarbij de opvang plaatsvindt bij gastouders. Gastouders zijn professionals die het leuk vinden om voor langere tijd uw kind bij hun thuis op te vangen. Gastouderopvang is dus kinderopvang in huiselijke sfeer. Met deze vorm van opvang krijgt uw kind de aandacht die het thuis ook zou ontvangen.

wat is een gastouderbureau?

Een gastouderbureau registreert, controleert en assisteert gastouders en vraagouders. Door de registratie komt de vraagouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ouders die op zoek zijn naar een gastouder kunnen zich bij een gastouderbureau inschrijven. Het gastouderbureau gaat dan op zoek naar een voor u geschikte gastouder en brengen u daarmee in contact. U kunt zich ook samen met een gastouder inschrijven om de opvang te formaliseren.

voordelen gastouderopvang

Voor veel ouders is het lastig om te bepalen welke vorm van kinderopvang de beste is. Wat de beste vorm van kinderopvang is voor een kind, zal per kind verschillen. Ook zal het verschillen wat ouders belangrijk vinden bij het opvoeden van hun kind(eren). Wel is het wetenschappelijk bewezen dat gastouderopvang voor jonge kinderen de beste vorm van kinderopvang is. Daarbij kunt u als ouder in het geval van gastouderopvang kiezen of u uw kind(eren) bij uzelf thuis wil laten opvangen of dat u dat bij de gastouder laat doen. De voordelen van gastouderopvang zijn:

Kleinschalig en huiselijk
Gastouderopvang is veel kleinschaliger en daarom krijgen kinderen meer persoonlijke aandacht. Het kind wordt opgevangen in een huiselijke sfeer en maakt voor even deel uit van het gastoudergezin.

Flexibel
Flexibel voor zowel de ouder als voor het kind. Hoewel er binnen een gastoudergezin, net als op een kinderdagverblijf, een vast ritme gehanteerd wordt is deze minder strikt. Op het moment dat uw kind toe is aan een extra slaapje dan zal dit ingepast kunnen worden. Het op tijd ophalen van uw kind van het kinderdagverblijf levert vaak stress op door de drukte op het werk en de als maar groeiende files. Een kindermaagje is snel gevuld, dus in dergelijke gevallen kan het kind vaak mee eten bij het gastoudergezin. Daarbij is gastouderopvang financieel flexibel. Alleen werkelijk opgevangen en contracturen worden in rekening gebracht. Ouders en gastouders kunnen duidelijke afspraken maken over wat ze belangrijk vinden bij het opgroeien van kinderen.

Gastouderopvang is een vorm van opvang die maatwerk en flexibiliteit biedt en is daarom (ook) bij uitstek zeer geschikt voor:
– ouders die onregelmatige tijden of in nachtdiensten werken;
– ouders die een wisselend werkrooster hebben;
– ouders die hun kind in een kleinschalige gezinssituatie opgevangen willen hebben;
– ouders die graag oppas aan huis willen;
– ouders die graag de oppas van opa & oma of vrienden & vriendinnen formeel geregeld willen zien.

Vertrouwd en veilig
Gastouderservice Take Care selecteert haar gastouders deskundig door het maken van huisbezoeken, het beoordelen van de veiligheid en hygiëne in en rondom de woning van de gastouders. De woning van de gastouder is als het ware een tweede thuis. Buiten spelen, wandelen maar ook verven, knutselen, koekjes bakken behoren tot de mogelijkheden. In feite is alles bespreekbaar. Als u er geen bezwaar tegen heeft kan u kind ook mee om een boodschapje te doen of samen met het gezin op stap. Precies zoals u het onderling afgesproken heeft. Het is bewezen dat kleinschalige opvang fijner en veiliger is voor uw kind.

Rust en gemak
Het is wetenschappelijk bewezen dat gastouderopvang voor jonge kinderen de beste vorm van kinderopvang is met name voor kinderen van 0-2 jaar. Een gastouder vangt de kinderen op bij haar thuis, of thuis bij de kinderen als de ouders buitenshuis aan het werk zijn. Dit betekent voor zowel de ouders als de kinderen veel meer rust en gemak. Ook zijn veranderingen met de opvangtijden voor het werk of studie meestal geen probleem. Een dag wisselen is vaak een kwestie van onderlinge afstemming. Ook dit zorgt voor extra rust voor de ouders.

Sociaal
Bij een gastouder leren de kinderen om te gaan met andere kinderen. Ze leren samen delen en samen spelen. De gastouder zal bovendien het onderling oplossen van kinderprobleempjes in goede banen leiden.

Leerzaam
Een gastouder zal speelgoed aanbieden dat bij de leeftijd van uw kind past. Zij is goed op de hoogte van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen en draagt er zorg voor dat deze gestimuleerd worden.

Goedkoper
Gastouderopvang via Gastouderservice Take Care is goedkoper dan de reguliere kinderopvang via kinderdagverblijven.

voordelen Gastouderservice Take Care

Verkennen
– Gastouderservice Take Care heeft alle relevante informatie over gastouderopvang voor u op de website gezet, zodat u deze informatie rustig kunt lezen.
– Gastouderservice Take Care is (telefonisch) beschikbaar als u een vraag heeft en/of iemand wilt spreken.
– Gastouderservice Take Care hanteert vaste tarieven voor de maandelijkse bureaukosten.
– Gastouderservice Take Care is in staat maatwerk te leveren.
– Gastouderservice Take Care werkt alleen met geregistreerde gastouders.
– Gastouderservice Take Care werkt niet met een geautomatiseerd (zoek-)systeem, maar met deskundige mensen met ruime (zoek-)ervaring. Bij Gastouderservice Take Care moet het goed voelen.
– Gastouderservice Take Care reageert binnen één werkdag.
– Gastouderservice Take Care werkt vanaf 15 minuten. (U bent dus niet verplicht om voor bijvoorbeeld 10 minuten een heel uur door te betalen.)
– Gastouderservice Take Care informeert u (tijdig) over het bereiken van de leeftijd van 4 jaar (i.v.m. basisonderwijs) en 12 jaar (i.v.m. voortgezet onderwijs), zodat u uw contracten tijdig kunt wijzigen en of stopzetten.
– Bij Gastouderservice Take Care kunt u meerdere gastouders hebben.


Inschrijven

– Inschrijven is gratis.
– U ontvangt van Gastouderservice Take Care binnen één werkdag een bevestiging van uw inschrijving.

Zoeken
– De zoekopdracht stopt niet wanneer wij zelf niet over een geschikte gastouder beschikken. In dat geval zoekt Gastouderservice Take Care voor u verder bij diverse andere bronnen zoals o.a. de gemeentelijke registers.
– Gastouderservice Take Care houdt u op de hoogte van de zoekopdracht naar een geschikte gastouder.
– Als blijkt dat wij geen geschikte gastouder voor u kunnen vinden plaatsen wij uw zoekopdracht op onze website en social media. Uiteraard zonder vermelding van uw naam en adresgegevens.


Bemiddelen

– Wanneer wij denken een geschikte gastouder te hebben gevonden laten wij u dit onmiddellijk weten.
– Wij faciliteren een kennismakingsgesprek tussen u en de gastouder.
– Bij Gastouderservice Take Care hebben wij geen maximum gesteld aan het aantal kennismakingsgesprekken dat wij per ouder faciliteren. Wij vinden het belangrijk dat er een klik is, dat het goed voelt.
– Gastouderservice Take Care bemiddeld alleen als gastouders volledig voldoen aan alle gestelde eisen. (Bij nieuwe gastouders gaat Gastouderservice Take Care altijd eerst zelf op bezoek).
– U ontvangt van Gastouderservice Take Care een bevestiging van de afspraak.


Kennismaking

– Voordat u naar een kennismakingsgesprek gaat heeft Gastouderservice Take Care al een gesprek gehad met de gastouder en de RI afgenomen. (Zo weet u, de gastouder en Gastouderservice Take Care dat het goed is.)
– Wij brengen u van te voren goed op de hoogte over de te bespreken onderwerpen.
– Wij faciliteren u (en de gastouder) bij het vastleggen van de onderlinge afspraken.


Contract

– Wanneer er wederzijds wordt besloten verder te gaan bij een betreffende gastouder maakt Gastouderservice Take Care voor u een duidelijk, helder contract (per kind) op. In het contract vindt u gespecificeerde informatie over de bureaukosten en de gastoudervergoeding.


Proefperiode

– De proefperiode is een periode van een kalendermaand waarin Ouder, Kind en Gastouder aan elkaar kunnen wennen. Wanneer de gastouderopvang de eerste maand niet naar ieders tevredenheid is doorlopen, kan het contract kosteloos worden geannuleerd. U heeft voor de contracturen geen opzegtermijn van 1 maand.

Opzegtermijn (wijzigingstermijn)
– Gastouderservice Take Care hanteert een opzegtermijn (wijzigingstermijn) van 1 maand gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand.

(Tijdelijk) stopzetten
– Bij Gastouderservice Take Care heeft u de mogelijkheid om uw contract (tijdelijk) stop te zetten.

Administratie
– Gastouderservice Take Care verzorgt alle administratie die komt kijken bij de opvang.
– U ontvangt van ons maandelijks, per kind, een duidelijke factuur waarop u kunt zien welk bedrag u betaalt aan bureaukosten en welk bedrag u betaalt aan gastoudervergoeding.
– Gastouderservice Take Care voert de betaling aan de gastouder voor u uit.
– Gastouderservice Take Care hanteert een snelle uitbetaling (binnen één werkdag na betaling van de factuur).
– Bij Gastouderservice Take Care vindt er geen verrekening achteraf plaats.
– U ontvangt van Gastouderservice Take Care elk jaar een jaaroverzicht voor de definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag.
– Wijzigingen, vragen, e.a. Gastouderservice Take Care reageert binnen één werkdag.

Kwaliteitsbewaking
– Jaarlijks wordt er met elke gastouder een voortgangsgesprek gehouden. In dit gesprek wordt gekeken hoe de opvang verloopt maar ook of de werkwijze van de gastouder overeen komen met de pedagogische uitgangspunten van Gastouderservice Take Care. Dit wordt getoetst m.b.v. praktijkgerichte casussen.
– Daarnaast wordt iedere gastouder (nog) minimaal 1x per jaar bezocht.

Risico-inventarisaties
– Jaarlijks voert Gastouderservice Take Care bij de gastouder de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw kind wordt opgevangen in een omgeving die is afgestemd op de veiligheids- en gezondheidseisen die op zijn/haar leeftijd van toepassing zijn.
– De gastouder beschikt zelf over een origineel exemplaar dat u ten alle tijden in kunt zien.

Deskundigheidsbevordering
– Gastouderservice Take Care organiseert jaarlijks thema bijeenkomsten, cursussen en workshops om de deskundigheid van de gastouders te bevorderen.
– Bij sommige bijeenkomsten zijn ouders ook van harte uitgenodigd.
– Signalering van herhalingstraining EHBO.

Evaluatie
– Jaarlijks wordt de gastouderopvang mondeling en schriftelijk geëvalueerd. Dit gebeurt a.d.h.v. een gesprek met de pedagogisch consulent en een evaluatieformulier.


Vraagbaakfunctie

– Gastouderservice Take Care is altijd beschikbaar voor vragen.
– Gastouderservice Take Care vindt de vraagbaakfunctie die het gastouderbureau heeft erg belangrijk, dit geldt voor zowel ouders als gastouders. De vragen kunnen variëren van wat te doen bij een kindje dat continu huilt tot hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.


Financiële ondersteuning

– Gastouderservice Take Care biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan een financieel specialist.

Opvoedkundige ondersteuning
– Gastouderservice Take Care biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan een kinderpsycholoog en of een pedagoog.

Nieuws
– Iedere maand brengt Gastouderservice Take Care een nieuwsbrief uit. Hierin staat het laatste nieuws vermeld omtrent de wet en regelgeving van gastouderopvang. Ook kunt u hier tips vinden voor leuke activiteiten met kinderen van alle leeftijden.
– Verder vindt u op onze website verslagen en agenda’s van de vergaderingen van de oudercommissie. Op die manier kunt u goed op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt bij Gastouderservice Take Care.
– Ook op het sociale vlak is Gastouderservice Take Care actief. Zo kunt u Gastouderservice Take Care o.a. volgen via Facebook.

Maatschappelijke betrokkenheid
– Gastouderservice Take Care probeert zoveel als mogelijk duurzaam te werken.
– Is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang.
– Is aangesloten bij BOinK.

gastouder aan huis

Gastouderopvang bij de ouder thuis valt onder dienstverlening aan huis en hiervoor gelden aanvullende regels vanuit de Overheid. De Overheid ziet de gastouder dan als werknemer en de vraagouder als werkgever. Daarnaast heeft de vraagouder recht op de kinderopvangtoeslag, wanneer de opvang loopt via een geregistreerd gastouderbureau (zoals Gastouderservice Take Care).

Voor meer informatie klik hier.

Werkwijze

Hoe werkt Gastouderservice Take Care?

Verkennen
Wij zijn van mening dat het goed is als u zich oriënteert in de kinderopvang. Het gaat tenslotte om uw kind(eren). Wij hebben alle relevante informatie over gastouderopvang voor u op de website gezet, zodat u deze informatie rustig kunt lezen. Heeft u een vraag of wilt iemand spreken neem dan (telefonisch) contact met ons op.

Wilt u zich direct inschrijven voor gastouderopvang via Gastouderservice Take Care?
Ga dan naar inschrijven.

Wilt u eerst een offerte op maat van ons ontvangen?
Vraag dan hier een offerte aan.

Zoeken
Bij Gastouderservice Take Care kunt u een zoekopdracht aanmaken om op zoek te gaan naar een voor u geschikte gastouder of nanny. De zoekopdracht stopt niet wanneer wij zelf niet over een geschikte gastouder beschikken. In dat geval zoekt Gastouderservice Take Care voor u verder bij diverse andere bronnen zoals o.a. de gemeentelijke registers. Gastouderservice Take Care houdt u op de hoogte van de zoekopdracht naar een geschikte gastouder. Als er een voor u een geschikte gastouder is gevonden, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Als blijkt dat wij geen geschikte gastouder voor u kunnen vinden plaatsen wij uw zoekopdracht op onze website en social media. Uiteraard zonder vermelding van uw naam en adresgegevens.

Inschrijven
Als er sprake is van een klik tussen u en Gastouderservice Take Care en heeft u zelf al een gastouder dan kunnen we direct van start gaan. U en de uw gastouder schrijven zich dan in via de website. Dit kan via inschrijven. U ontvangt van ons binnen één werkdag een bevestiging van uw inschrijving. De afspraak wordt gemaakt op het opvangadres. Als de afspraak gemaakt is sturen wij u een bevestiging van de afspraak.

Schrijft u zich samen in met een gastouder en is de gastouder of de opvanglocatie nog niet geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) houdt u dan rekening (vanwege de regelgeving) met een periode van 10 weken plus de periode die benodigd is voor het afnemen van de risico-inventarisaties. Wij adviseren u daarom tijdig bij ons in te schrijven.

Kennismaking
De kennismaking vindt plaats op het opvangadres op de door u gemaakte afspraak met Gastouderservice Take Care. U wordt dan in kennis gesteld van het pedagogisch beleidsplan, de meldcode en van de algemene voorwaarden van Gastouderservice Take Care. Deze kunt u alvast lezen via:
take care > beleid, reglementen en protocollen.

Contract
Wanneer het inschrijvings- en kennismakingsproces tot ieders tevredenheid is doorlopen kan er worden overgegaan tot het tekenen van een contract. Als het contract door alle partijen is ondertekend kan een aanvraag worden gedaan voor een kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Iedere opvangsituatie is verschillend, daarom kunt u bij Gastouderservice Take Care uw contract naar wens samenstellen. Zo hebben wij verschillende services ontwikkeld om het u zo gemakkelijk als mogelijk te maken. Gastouderservice Take Care is in staat om maatwerk te leveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Proefperiode
De proefperiode is een periode van een kalendermaand waarin Ouder, Kind en Gastouder aan elkaar kunnen wennen. Wanneer de gastouderopvang de eerste maand niet naar ieders tevredenheid is doorlopen, kan het contract kosteloos worden geannuleerd. U heeft voor de contracturen geen opzegtermijn van 1 maand.

Opzegtermijn (wijzigingstermijn)
Wij hanteren een opzegtermijn (wijzigingstermijn) van 1 maand gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand. Wilt u uw contract stopzetten vul dan het formulier in via de klantomgeving. Uw stopzetting wordt binnen één werkdag na ontvangst verwerkt.

(Tijdelijk) stopzetten
Bij Gastouderservice Take Care heeft u de mogelijkheid om uw contract (tijdelijk) stop te zetten. Heeft u hierover vragen neem dan contact met ons op.

Declaratie en facturatie (betalingsproces)
Maandelijks wordt er door de gastouder een urendeclaratie opgemaakt en naar Gastouderservice Take Care gestuurd. De urendeclaratie wordt voor de 4e van de nieuwe maand naar Gastouderservice Take Care gestuurd. Als er meer uren zijn afgenomen dan afgesproken in het contract moet u als ouder akkoord zijn met de declaratie van de gastouder. Gastouderservice Take Care maakt na het ontvangen van de urendeclaratie een factuur op, welke u dan op de 4e of 5e van de nieuwe maand ontvangt. De betaling dient dan binnen 4 werkdagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn, zodat Gastouderservice Take Care de gastouder tijdig kan uitbetalen. U kunt de factuur zelf overmaken of betalen via een automatische incasso.Gastouderservice Take Care betaald de gastouder uit zodra de betaling bij Take Care is ontvangen (binnen één werkdag).

Declaratie en facturatie (geldstroom)
De overgemaakte bedragen komen op een aparte rekening van Gastouderservice Take Care. Deze rekening wordt alleen gebruikt voor betalingen van ouders en uitbetalingen aan gastouders. Eén keer per maand worden de bureaukosten overgemaakt naar een aparte rekening die gebruikt wordt voor de betalingen van Gastouderservice Take Care.

Jaaroverzicht
Begin februari van het nieuwe jaar ontvangt u van Gastouderservice Take Care een jaaroverzicht van het voorgaande jaar. Voor de gastouder is ook een jaaroverzicht op te vragen conform het factuurstelsel.

Duurzaamheid
Gastouderservice Take Care werkt uit efficiëntie- en milieuoverwegingen via de elektronische weg.

Evaluatie
Jaarlijks wordt de gastouderopvang met u mondeling geëvalueerd. Om de kwaliteit van het gastouderbureau te waarborgen is de eis vanuit de Overheid (Wet kinderopvang) gesteld dat de houder (het gastouderbureau) jaarlijks de gastouderopvang mondeling met de vraagouders evalueert en deze schriftelijk vastlegt.

Vragen
Gastouderservice Take Care is altijd beschikbaar voor vragen van zowel ouders als gastouders.

Scholings- en themabijeenkomsten
Gastouderservice Take Care organiseert voor gastouders scholings- en themabijeenkomsten. Bij sommige bijeenkomsten zijn ouders ook van harte uitgenodigd. Wilt u ook graag uw kennis delen met ouders en/of gastouders neem dan contact op met Gastouderservice Take Care.

Wijzigingen
Wijzigingen kunt u doorgeven via de klantomgeving (ouder)

Klachten
Als ouder heeft u het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dat is bij de wet zo geregeld; de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Gastouderservice Take Care laat haar klachten onpartijdig beoordelen, hiervoor heeft zij zich aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Bij onvrede over de dienstverlening kunt u in eerste instantie contact zoeken met de desbetreffende persoon. Vaak is er sprake van een misverstand en kan een gesprek met de betreffende persoon al voldoende uitkomst bieden. Wanneer dit niet het geval is kunt u te allen tijde contact opnemen met de houder van Gastouderservice Take Care; Jolijn Hendriks. Samen kunnen we kijken wat het probleem is en hoe dit probleem het beste opgelost kan worden. Wanneer ook dit niet de gewenste resultaten geeft, of wanneer uw voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling van uw klacht kunt u zich wenden tot Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij het Meldpunt.

Het Meldpunt is voor klachten en informatie dagelijks beschikbaar onder het nummer 0900-0400034.

Kijk voor meer informatie over het melden van een klacht en de werkwijzen van Stichting Klachtencommissie Kinderopvang in het klachtenreglement onder:
klantomgeving > een klacht indienen
take care >Beleid, reglementen en protocollen

Zie voor meer gedetailleerde informatie over onze werkwijze onze algemene voorwaarden.

contract advies

Iedere opvangsituatie is verschillend, daarom kunt u bij Gastouderservice Take Care uw contract naar wens samenstellen. Zo hebben wij verschillende services ontwikkeld om het u zo gemakkelijk als mogelijk te maken. Gastouderservice Take Care is in staat om maatwerk te leveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Gastouderservice Take Care adviseert de exacte opvangdagen en -tijden per week in het contract te vermelden tenzij dit echt niet anders kan. Bij deze vorm wordt er aan het eind van de maand op basis van de contractgegevens een berekening gemaakt van het aantal uren conform contract voor die maand. Extra opvanguren (of ziekte- en of verlofuren) kunnen door de gastouder worden gedeclareerd. Deze contractvorm is toe te passen voor dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO). U kunt bij dit contract uiteraard in overleg afspreken of ziekte- verlofuren

voorbeeld:
Nicole heeft een contract voor de maandag en de donderdag. Op beide dagen neemt zij 10 uur af bij de gastouder. Maandelijks ontvangt Nicole een factuur waarop de uren conform contract vermeld staan en de eventuele extra uren. (Het totaal aantal opvanguren is afhankelijk van de maanden. De ene maand heeft 4 weken een maandag en de andere maand heeft 5 weken een maandag.)

Aanvullende informatie

Vakantie en nationale feestdagen
– Tijdens vakanties van de ouder wordt de gastouder doorbetaald voor de overeengekomen vaste en flexibele opvanguren.
– Vakanties van de gastouder dienen minimaal vier weken van te voren worden doorgegeven aan de ouder en Gastouderservice Take Care. Tijdens de vakantie ontvangt de gastouder geen vergoeding. De bureaukosten worden wel in rekening gebracht. De declaratie van de gastouder dient van te voren te worden ingediend.
– Tijdens de vakantie van de Gastouder dient de Ouder zelf zorg te dragen voor een andere vorm van Kinderopvang. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de Ouder een beroep doen op Gastouderservice Take Care voor vervangende Opvang. Gastouderservice Take Care gaat dan op zoek naar een vervangende Gastouder voor de vakantieperiode. Gastouderservice Take Care heeft hiervoor een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
– Tijdens Nationale feestdagen wordt de gastouder doorbetaald (bij beschikbaarheid van de gastouder).

Ziekte
– In geval van ziekte van de gastouder worden de vooraf overeengekomen opvanguren niet in rekening gebracht.
– In geval van ziekte van een kind worden de vooraf overeengekomen opvanguren wel in rekening gebracht.
– Indien er sprake is van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gastouder gaat Gastouderservice Take Care op zoek naar een nieuwe gastouder. Gastouderservice Take Care heeft hiervoor een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Aanvullende afspraken met uw gastouder
Sommige gastouders berekenen de vakantie van ouders en ziekte van kinderen niet door. Dit wijkt af van onze algemene voorwaarden, maar dit is de keuze van de desbetreffende gastouder. U bent vrij in het maken van deze afspraak met uw gastouder. Gastouderservice Take Care adviseert deze afspraak wel vast te leggen in het contract, zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan. Bij misverstanden gelden de algemene voorwaarden van Gastouderservice Take Care. De uren kan de gastouder in mindering te brengen door deze te declareren als vakantie ouder en ziekte kind.

Proefperiode
De proefperiode is een periode van een kalendermaand waarin Ouder, Kind en Gastouder aan elkaar kunnen wennen. Wanneer de gastouderopvang de eerste maand niet naar ieders tevredenheid is doorlopen, kan het contract kosteloos worden geannuleerd. U heeft voor de contracturen geen opzegtermijn van 1 maand.

Opzegtermijn (wijzigingstermijn)
Wij hanteren een opzegtermijn (wijzigingstermijn) van 1 maand gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand. Wilt u uw contract stopzetten vul dan het formulier in via de klantomgeving. Uw stopzetting wordt binnen één werkdag na ontvangst verwerkt.

(Tijdelijk) stopzetten
Bij Gastouderservice Take Care heeft u de mogelijkheid om uw contract (tijdelijk) stop te zetten. Heeft u hierover vragen neem dan contact met ons op.

vergelijken

Gastouderservice Take Care vergelijken

Klik hier als u Gastouderservice Take Care wilt vergelijken met andere gastouderbureau’s.