verdiensten gastouder

wat zijn de verdiensten als gastouder?

tarief gastouder

Gastouders zijn vrij om het eigen uurtarief te bepalen. Wij adviseren een tarief te hanteren van circa 6,75 euro per kind per uur. Ouders komen in 2024 in aanmerking voor maximaal 7,53 euro per uur kinderopvangtoeslag (dit is inclusief de bureaukosten).

hoeveel kinderen mag u opvangen?

– Bij een gastouder mogen maximaal 6 kinderen tegelijk zijn, inclusief de eigen kinderen onder de 10 jaar;
– Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;
– Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook weer inclusief eigen kinderen.

inkomsten/ salaris gastouder

De inkomsten/ salaris van een gastouder zijn/ is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal uren dat de gastouder maakt.

Let op: als gastouder dient u nog wel zelf verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst over uw inkomsten.

rekenvoorbeelden

Een rekenvoorbeeld: 
U werkt 3 dagen per week als gastouder en zorgt voor 3 kinderen.
Kind 1 komt 24 uur per week, kind 2 en 3 komen 20 uur per week.
Voor alle kinderen krijgt u 6,75 euro per uur.
Per week levert u 24 uur + 20 uur + 20 uur = 64 uur kinderopvang.
Per week verdient u 64 x 6,75 euro = 432 euro.
Per maand is dat ongeveer 1.728 euro.

Uw vergoeding is bruto. U bent hierover nog belasting verschuldigd.

Wilt u een berekening bruto – netto maken ga dan naar berekeningen.

gastouderschap en belastingen

Hier vindt u informatie over het gastouderschap en belastingen en de rechten en plichten van een gastouder m.b.t. de belastingen.

berekeningen

Wilt u een bruto – netto berekening maken? Klik dan op de onderstaande link.

Bruto – netto calculator

hoe kan ik inschrijven

U kunt zich inschrijven via inschrijven > ik wil mij inschrijven (gastouder)