samen sterk

 

Hieronder ziet u een overzicht van enkele gastouders met een eigen website, waar Gastouderservice Take Care mee samenwerkt.

gastouderopvang

gastouders

Under construction

 

Hieronder ziet u een overzicht van instanties, waar Gastouderservice Take Care mee samenwerkt om de kwaliteit te waarborgen.

kwaliteitsborging

Gemeente Wageningen

 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de opvang.

Voor meer informatie: www.wageningen.nl

GGD Gelderland-Midden

 

 

 

De GGD bezoekt jaarlijks kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureau’s.
Zij bekijkt of de centra zich houden aan de Wet Kinderopvang. Er wordt gekeken:

– of het centrum veilig en gezond is voor kinderen,
– hoe het centrum ingericht is,
– hoeveel beroepskrachten er zijn,
– hoe groot de groep kinderen is,
– wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is,
– of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden,
– hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders. Ook de informatie aan en de inspraak van ouders worden in het onderzoek meegenomen.

Bij de gastouderbureau’s wordt de kwaliteit van de gastouders, de opvang en de kwaliteit van het gastouderbureau getoetst. De GGD voert de inspecties uit in opdracht van de gemeenten.
Zij doet deze inspecties:

– als een nieuwe kinderopvang of gastouderbureau geopend gaat worden,
– binnen drie maanden na opening of start van een kinderopvang of gastouderbureau,
– als jaarlijkse routinecontrole,
– na klachten en incidenten,
– als er nader onderzoek nodig is, naar aanleiding van het voorgaande onderzoek.

Inspectiebezoeken zijn meestal aangekondigd, maar kunnen ook onaangekondigd plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.vggm.nl/ggd

Brancheorganisatie Kinderopvang

brancheorganisatie_kinderopvang

Als brancheorganisatie behartigt de brancheorganisatie Kinderopvang de belangen van de leden. Dit zijn organisaties met kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, gastouderbureaus of combinaties hiervan. Brancheorganisatie Kinderopvang signaleert knelpunten, trends, ontwikkelingen, voert politieke lobby en sluit de CAO kinderopvang af. Verder vertegenwoordigt brancheorganisatie Kinderopvang de kinderopvangbranche naar de Tweede Kamer en ministeries, zoekt de publiciteit, coördineert een meerjarig imagotraject en werkt aan kwaliteitsbeleid voor de branche. Brancheorganisatie Kinderopvang is betrokken bij afstemming van toezicht op de branche en participeert in of initieert diverse brancheonderzoeken (o.a. arbeidsmarkt). Daarnaast heeft brancheorganisatie Kinderopvang verschillende diensten voor haar leden:

– uitgebreide informatieve ledenwebsite;
– helpdesk Kinderopvang;
– digitale juridische helpdesk (Juridische Zaken Online);
– diverse digitale nieuwsbrieven;
– Algemene voorwaarden;
– kengetallen en benchmarkmogelijkheden;
– aantrekkelijke kortingen door mantelcontracten met arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen.

Voor meer informatie: www.kinderopvang.nl

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)

BOinK
BOinK is een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen ondersteunt en versterkt. Op landelijk niveau vertegenwoordigt BOinK de belangen van “de ouders” bij beleidsmakers en in adviesraden. Op deze manier oefent BOinK invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. Zo is BOinK bijvoorbeeld nauw betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de Wet kinderopvang en de Geschillencommissie kinderopvang.

Voor meer informatie: www.boink.info

De geschillencommissie

Logo-Geschillencommissie

 

 

 

 

 

De geschillencommissie is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. De geschillencommissie is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.

Voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl

 

professionalisering

SBB

 

 

SBB is het centrum voor leren in de praktijk. SBB richt zich op de verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Gastouderservice Take Care is hierbij aangesloten.

Voor meer informatie: www.s-bb.nl

De Speurzoekers

De Speurzoekers

 

 

 

De Speurzoekers (kinderen tussen de 4 en 12 jaar) zijn de ontdekkers van de natuur. Jasper de Ruiter van de Speurzoekers verzorgt voor Gastouderservice Take Care workshops en thema avonden.

Voor meer informatie: www.despeurzoekers.nl

Savitae

 

 

 

 

Savitae biedt op diverse locaties in heel Nederland voor o.a. Gastouderservice Take Care EHBO trainingen aan. 

Voor meer informatie: www.savitae.nl

VYVOJ

Vyvoj

 

 

 

Gastouders die samenwerken met Gastouderservice Take Care kunnen gebruik maken van de online leeromgeving. Zij kunnen zich certificeren voor de diverse modules die VYVOJ aanbiedt.

Voor meer informatie: www.vyvoj.nl

DoenKids

DoenKids

 

 

 

In samenwerking met DoenKids hebben wij een activitheek op maat ontwikkeld. Zo kunt u als gastouder beschikken over meer dan 800 draaiboeken. Iedere maand stuurt Gastouderservice Take Care ook een leuke nieuwsbrief met daarin aandacht voor een speciaal thema met bijpassende activiteiten.
Op deze manier bieden wij voor gastouders de mogelijkheid om heel veel voorbereidingstijd te besparen, omdat u via de activitheek gebruik kunt maken van kant en klare speurtochten, scorekaarten, zoekkaarten, diploma’s en talloze andere ideeën. Alle ontwikkelingsgebieden kunnen opgezocht worden en op deze manier kunt u heel gericht activiteiten aanbieden.

Voor meer informatie: www.doenkids.nl

KG & Rolf

rolf

 

 

KG en Rolf is producent en leverancier van een breed assortiment onderwijsleermiddelen, producten op het gebied van digitaal leren, spel- en ontwikkelingsmaterialen, creatief materiaal en meubilair.

Gastouders aangesloten bij Gastouderservice Take Care krijgen via Gastouderservice Take Care een aanzienlijke korting.

Voor meer informatie: www.kgrolf.nl

 

Hieronder ziet u een overzicht van bedrijven, waar Gastouderservice Take Care mee samenwerkt.

strategie en marketing

Beeldenstorm

Reclamebureau Beeldenstorm Veenendaal voor uw marketing en stragegie

Beeldenstorm is een reclamebureau met jarenlange ervaring dat ons adviseert op het gebied van marketing en strategie.

Voor meer informatie: www.beeldenstorm.nl

 

assurantie

De Geus assurantie- en adviesbureau

logo-degeus

Gastouders die samenwerken met Gastouderservice Take Care kunnen zich voordelig verzekeren voor aansprakelijkheid (met gastouderdekking). In samenwerking met De Geus assurantie- en adviesbureau is deze verzekering ontwikkeld.

Voor meer informatie: www.degeusadvies.nl

 

financieel

Rabobank

 

 

 

 

Onze betalingen lopen via de Rabobank.

Voor meer informatie: www.rabobank.nl

Overname

Gaat u bijvoorbeeld met pensioen en wilt u stoppen met uw gastouderbureau? Gastouderservice Take Care gaat graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Michael Hendriks

Investeren

Wilt u graag investeren in een maatschappelijk, financieel en gezond bedrijf en hieruit een mooie winst en of rente behalen. Gastouderservice Take Care gaat graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Michael Hendriks

 

Sponsoring

Gastouderservice Take Care is zich bewust van haar maatschappelijke positie. Dat besef speelt nadrukkelijk mee bij de ondersteuning van maatschappelijke activiteiten. Het sponsorbeleid van Gastouderservice Take Care richt zich voornamelijk op (jong) talent.

Hieronder ziet u een overzicht van enkele bedrijven die Gastouderservice Take Care sponsort.

Heeft u een sponsorverzoek? Stuur een mail aan sponsoring@gastouderservice-takecare.nl.

 

VV Bennekom

 

 

 

 

 

Gastouderservice Take Care sponsort o.a. teams van de VV Bennekom.