VOG-aanvraagformulieren kinderopvang

 

VOG-aanvraagformulieren kinderopvang

Per 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dat geldt ook voor iedereen die structureel aanwezig is op de opvanglocatie tijdens opvanguren. Zo kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers en structureel aanwezigen op de opvanglocatie tijdens opvanguren continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang.

Voor de kinderopvang en het inschrijven in het personenregister kinderopvang is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Een VOG is een verklaring waarmee u aantoont dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor een taak of functie. In dit geval de kinderopvang. U kunt een VOG aanvragen bij Dienst Justis. Bij de formulieren zit een toelichting voor het invullen. De formulieren zijn voor een deel al ingevuld. Er zijn speciale VOG-aanvraagformulieren voor de kinderopvang. Gastouderservice Take Care heeft deze formulieren al voor u vooringevuld. U kunt met deze aanvraagformulieren uw VOG(‘s) aanvragen bij uw gemeente.

 

Aanvraagformulier (in)direct zorg kinderen/huisgenoot

Het aanvraagformulier (in)direct zorg kinderen/huisgenoot is voor iedereen die woont op een opvanglocatie en werkt in de kinderopvang. Dit aanvraagformulier is voor:

  • vaste en tijdelijke medewerkers in de kinderopvang in loondienst;
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten;
  • stagiairs;
  • vrijwilligers;
  • uitzendkrachten;
  • zelfstandigen;
  • kantoorpersoneel (administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen).

Aanvraagformulier structureel aanwezige (in)directe zorg kinderen

Het aanvraagformulier structureel aanwezige (in)directe zorg kinderen is voor iedereen die structureel aanwezig is in de kinderopvang tijdens opvanguren. Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. Deze personen moeten zich ook inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

 

Digitaal aanvragen?

Wilt u de VOG(‘s) liever digitaal aanvragen neemt u dan contact op met onze Servicedesk via 0318 850000.