kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. Hoeveel toeslag voor kinderopvang u kan ontvangen is van een aantal factoren afhankelijk:
– Uw verzamelinkomen: dit is het totale inkomen (inclusief salaris en uitkeringen) van beide ouders;
– Hoe veel kinderen binnen het gezin gebruik maken van kinderopvang;
– Het aantal uren kinderopvang per kind;
– De prijs van kinderopvang.

maximale vergoeding per uur
Er is een maximum uurtarief vastgesteld voor de hoogte van de toeslag, u zult nooit meer krijgen per uur dan dit tarief. Voor 2023 is dit vastgesteld op 6,85 euro.

De kinderopvang toeslag bestaat meestal uit twee delen: het overheidsdeel en het werkgeversdeel. Het werkgeversdeel wordt echter ook uitbetaald via de Belastingdienst. Het werkgeversdeel is niet afhankelijk van het aantal kinderen of uw inkomen, maar bedraagt 1/6e deel van de kosten van kinderopvang voor uw werkgever, en 1/6e deel van de kosten voor de werkgever van uw partner. Hierop is ook het maximale uurtarief van toepassing. Mocht u partner niet werken dan krijgt u dat 1/6e deel dus niet vergoed. Indien u geen partner heeft dan vult de belastingdienst het aan tot 1/3e.

Bent u ondernemer dan heeft u ook recht op het werkgeversdeel.

De berekening van de hoogte van de toeslag kinderopvang is redelijk complex. Gastouderservice Take Care heeft daarom geen calculator gemaakt, maar maakt voor u graag een duidelijke offerte op maat op.

Heeft u liever een offerte op maat? Vraag dan hier een offerte aan.

over het algemeen geldt:
– Hoe hoger het inkomen hoe lager de toeslag;
– Voor het tweede, derde enz. kind krijgt u meer toeslag dan voor het eerste kind;
– Het eerste kind is daarbij altijd het kind dat het meeste uren kinderopvang heeft, dat is dus niet altijd het oudste kind.

toetsingsinkomen
De hoogte van de overheidsbijdrage is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. Dit toetsingsinkomen kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Een link hiernaar is opgenomen bij berekeningen.

Vergoeding kinderopvangtoeslag?

Wilt u weten welk percentage u terugkrijgt van de Belastingdienst, kijk dan ik de onderstaande tabel:
kinderopvangtoeslagtabel 2023

Tegemoetkoming kosten kinderopvang
De overheid betaalt een percentage van de kosten van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen.

Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaalde arbeid heeft verricht  Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder.

Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt kunt u maximaal aanspraak maken op 230 uur kinderopvangtoeslag. Als u 12 maanden heeft gewerkt, dan ontvangt u voor maximaal 2.760 uur (=12 x 230 uur) kinderopvangtoeslag.

Bij werkloosheid
Ouders behouden na ontslag nog 3 maanden recht op de kinderopvangtoeslag.

Recht op kinderopvangtoeslag?

Wilt u weten wanneer u recht heeft op de kinderopvangtoeslag, klik dan op de onderstaande link:
weten wanneer ik recht heb op kinderopvangtoeslag

Aanvragen kinderopvangtoeslag?

Wilt u de kinderopvangtoeslag aanvragen, klik dan op de onderstaande link:
kinderopvangtoeslag aanvragen

Wijzigen kinderopvangtoeslag?

Wilt u de kinderopvangtoeslag wijzigen, klik dan op de onderstaande link:
kinderopvangtoeslag wijzigen

Uitbetaling kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt altijd een maand van te voren uitbetaald. De maand februari ontvangt u dus in januari. Zie ook onderstaande illustratie. De factuur van februari ontvangt u in de maand maart. Wij adviseren u hiermee rekening te houden.

kinderopvangtoeslag_en_het_ betalingsproces

Verrekening kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag die u ontvangt is een geschat bedrag op basis van uw toetsingsinkomen. Het jaar erop vind de verrekening via de definitieve toekenning plaats. Voor deze definitieve toekenning ontvangt u van ons een jaaropgaaf.

invulinstructie voor het jaaroverzicht van de Belastingdienst (bij twee of meer jaaropgaven)
– Tel bij vraag 5 de bedragen van alle jaaropgaven van de gastouderopvang (conform en extra) bij elkaar op.
– Tel bij vraag 6 van alle jaaropgaven de bureaukosten bij elkaar op.

App kinderopvangtoeslag

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

  • ander aantal opvanguren of uurtarief
  • andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
  • ander inkomen van uzelf of uw partner

Stopt de opvang van een kind? Of stopt u met een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus? Ook dat kunt u doorgeven.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen

App kinderopvangtoeslag downloaden.

Voor iOS-apparaten kunt u de app downloaden in de App Store.

Voor Android-apparaten kunt u de app downloaden op Google Play.

U hoeft alleen de 1e keer in te loggen met uw DigiD

Daarna logt u steeds in met de pincode die u zelf hebt gekozen.

Blijf up-to-date met de app

U krijgt een bericht als u misschien iets moet aanpassen voor uw toeslag. Dat kan over uw inkomen gaan. Of over de opvanguren van uw kind. U checkt zelf of uw gegevens nog kloppen en past ze zo nodig meteen aan.

Niets missen? Kies ‘meldingen toestaan’ bij het installeren van de app. U krijgt dan een seintje als er een nieuw bericht voor u is.

Sommige veranderingen kunt u niet doorgeven met de app

De volgende veranderingen voor uw kinderopvangtoeslag kunt u alleen doorgeven met Mijn toeslagen:

  • U wilt uw kinderopvangtoeslag helemaal stopzetten.
  • U wilt het rekeningnummer wijzigen waarop wij uw toeslag uitbetalen.
  • U wilt uw toeslag aan de opvang laten uitbetalen of de uitbetaling aan de opvang laten stoppen.
  • U begint of stopt met werken.
  • U begint met een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.

Mijn toeslagen

Wilt u informatie over Mijn toeslagen, klik dan op de onderstaande link:
Mijn toeslagen