kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. Hoeveel toeslag voor kinderopvang u kan ontvangen is van een aantal factoren afhankelijk:
– Uw verzamelinkomen: dit is het totale inkomen (inclusief salaris en uitkeringen) van beide ouders;
– Hoe veel kinderen binnen het gezin gebruik maken van kinderopvang;
– Het aantal uren kinderopvang per kind;
– De prijs van kinderopvang.

maximale vergoeding per uur
Er is een maximum uurtarief vastgesteld voor de hoogte van de toeslag, u zult nooit meer krijgen per uur dan dit tarief. Voor 2020 is dit vastgesteld op 6,27 euro.

De kinderopvang toeslag bestaat meestal uit twee delen: het overheidsdeel en het werkgeversdeel. Het werkgeversdeel wordt echter ook uitbetaald via de Belastingdienst. Het werkgeversdeel is niet afhankelijk van het aantal kinderen of uw inkomen, maar bedraagt 1/6e deel van de kosten van kinderopvang voor uw werkgever, en 1/6e deel van de kosten voor de werkgever van uw partner. Hierop is ook het maximale uurtarief van toepassing. Mocht u partner niet werken dan krijgt u dat 1/6e deel dus niet vergoed. Indien u geen partner heeft dan vult de belastingdienst het aan tot 1/3e.

Bent u ondernemer dan heeft u ook recht op het werkgeversdeel.

De berekening van de hoogte van de toeslag kinderopvang is redelijk complex. Gastouderservice Take Care heeft daarom geen calculator gemaakt, maar maakt voor u graag een duidelijke offerte op maat op.

Heeft u liever een offerte op maat? Vraag dan hier een offerte aan.

over het algemeen geldt:
– Hoe hoger het inkomen hoe lager de toeslag;
– Voor het tweede, derde enz. kind krijgt u meer toeslag dan voor het eerste kind;
– Het eerste kind is daarbij altijd het kind dat het meeste uren kinderopvang heeft, dat is dus niet altijd het oudste kind.

toetsingsinkomen
De hoogte van de overheidsbijdrage is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. Dit toetsingsinkomen kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Een link hiernaar is opgenomen bij berekeningen.

Vergoeding kinderopvangtoeslag?

Wilt u weten welk percentage u terugkrijgt van de Belastingdienst, kijk dan ik de onderstaande tabel:
kinderopvangtoeslagtabel 2020

koppeling toeslag aan werkuren
De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.

Bij dagopvang (0-4 jarigen) hebben de ouders of verzorgers recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en (middag)pauzetijd gecompenseerd.

Voor de buitenschoolse opvang (4-13 jarigen) geldt dat ouders of verzorgers maximaal 70 procent van hun gewerkte uren kunnen declareren als opvanguren.

bij werkloosheid
Ouders behouden na ontslag nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Recht op kinderopvangtoeslag?

Wilt u weten wanneer u recht heeft op de kinderopvangtoeslag, klik dan op de onderstaande link:
weten wanneer ik recht heb op kinderopvangtoeslag

Aanvragen kinderopvangtoeslag?

Wilt u de kinderopvangtoeslag aanvragen, klik dan op de onderstaande link:
kinderopvangtoeslag aanvragen

Wijzigen kinderopvangtoeslag?

Wilt u de kinderopvangtoeslag wijzigen, klik dan op de onderstaande link:
kinderopvangtoeslag wijzigen

Uitbetaling kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt altijd een maand van te voren uitbetaald. De maand februari ontvangt u dus in januari. Zie ook onderstaande illustratie. De factuur van februari ontvangt u in de maand maart. Wij adviseren u hiermee rekening te houden.

kinderopvangtoeslag_en_het_ betalingsproces

Verrekening kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag die u ontvangt is een geschat bedrag op basis van uw toetsingsinkomen. Het jaar erop vind de verrekening via de definitieve toekenning plaats. Voor deze definitieve toekenning ontvangt u van ons een jaaropgaaf.

invulinstructie voor het jaaroverzicht van de Belastingdienst (bij twee of meer jaaropgaven)
– Tel bij vraag 5 de bedragen van alle jaaropgaven van de gastouderopvang (conform en extra) bij elkaar op.
– Tel bij vraag 6 van alle jaaropgaven de bureaukosten bij elkaar op.

Mijn toeslagen

Wilt u informatie over Mijn toeslagen, klik dan op de onderstaande link:
Mijn toeslagen