veiligheid en privacy

Dit is de privacyverklaring van Gastouderservice Take Care. *

Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Gastouderservice Take Care. De gegevensverwerkingen door Gastouderservice Take Care zijn beoordeeld aan de hand van de Handreiking Vrijstellingsbesluit van het College Bescherming Persoonsgegevens.
Zie voor meer informatie Paragraaf 4. Zorg en welzijn: Vrijstelling 16. (Artikel 18 Vrijstellingsbesluit) of zie verwerking van persoongegevens

 

veiligheid
Gastouderservice Take Care draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en Gastouderservice Take Care versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.


verzamelde gegevens
Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Gastouderservice Take Care zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken. Als u zich inschrijft bij Gastouderservice Take Care, wordt u o.a. gevraagd naam, adres- en bankgegevens te verstrekken. Gastouderservice Take Care gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– het verlenen en factureren van onze diensten;
– verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.

 

cookies
Op de website van Gastouderservice Take Care wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

 

overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Gastouderservice Take Care kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.


kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd opvragen en zo nodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen.

 

 

* Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.
Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.