4Kids

Op deze pagina kunt u gastouderbureau 4Kids vergelijken met Gastouderservice Take CareWij hebben de feiten met zorg voor u op een rijtje gezet. Op deze manier stellen wij u in staat om een goede vergelijking te maken. Heeft u hierover vragen neemt u dan contact met ons op.

Onderwerp 4Kids Gastouderservice Take Care
Werkgebied (dekking)  Landelijk  Landelijk
Kwaliteit
Score inspectierapport Uitmuntend Uitmuntend
Klik hier voor het laatste inspectierapport. Klik hier voor het laatste inspectierapport.
Klanttevredenheid
Reviewoverzicht Google Klik hier voor een actueel beeld. Klik hier voor een actueel beeld.
Kosten
Inschrijfkosten  i.n.g.o.d.w.  geen inschrijfkosten
Bureaukosten 1 kind 56 euro 2 kinderen 93 euro 3 of meer kinderen 123 euro Dagopvang (0-4 jaar)
Baby opvang (0-2 jaar) 45 euro per maand
Peuteropvang (3-4 jaar) 35 euro per maand

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
25 euro per maand

Uw voordeel berekenen? Klik hier.
Dienstverlening
Uitbetaling i.n.g.o.d.w. binnen 1 werkdag
Reactietermijn i.n.g.o.d.w. binnen 1 werkdag
Beschikbaarheid i.n.g.o.d.w. werkdagen van 09:00 – 17:00
Eigen tarief bepalen i.n.g.o.d.w. ja
Eigen werktijden en werkdagen bepalen i.n.g.o.d.w. ja
Eigen afspraken maken i.n.g.o.d.w. ja
Gratis opleidingen  ja ja
Gratis EHBO nee ja
EHBO voor ouders nee ja
Financiële ondersteuning ja ja
Opvoedkundige ondersteuning ja ja
Gratis verzekering nee ja
Gratis activitheek nee ja
Voor meerdere gastouderbureau’s werken i.n.g.o.d.w. ja
Vervangende opvang i.n.g.o.d.w. ja
Gastoudercommissie i.n.g.o.d.w. ja
Beëindigen
Opzegtermijn Ouders: 1 maand met een minimale looptijd van 3 maanden (gerekend vanaf de eerste van de nieuwe maand)
Gastouders: 1 maand met een minimale looptijd van 6 – 12 maanden (gerekend vanaf de eerste van de nieuwe maand)
1 maand (gerekend vanaf de eerste van de nieuwe maand.)
Boete bij overstappen  i.n.g.o.d.w. nee
Overstappen
Boete i.n.g.o.d.w. nee
Informatie over overstappen? Klik hier.
Inschrijven bij Gastouderservice Take Care klik hier.

i.n.g.o.d.w. = informatie niet gevonden op de website.

gegevensverzameling

Gastouderservice Take Care hecht veel waarde aan het geven van openheid van zaken. Alle informatie dient ten alle tijde, voor iedereen beschikbaar en up to date te zijn. Deze gegevensverzameling is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter veranderd de wereld continu en het kan daarom zijn dat uw/ de gegevens niet juist of juist zijn weergegeven. Zijn uw/ de gegevens niet juist of veranderd? Geef deze dan a.u.b. aan ons door via marketing@gastouderservice-takecare.nl onder vermelding van Vergelijking gastouderbureau’s. Wij zorgen er dan voor dat deze lijst binnen één werkdag wordt bijgewerkt.

disclaimer

Deze gegevensverzameling is eigendom van Gastouderservice Take Care. Het is niet toegestaan om deze gegevensverzameling of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gastouderservice Take Care. De inhoud van deze gegevensverzameling alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Gastouderservice Take Care op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Gastouderservice Take Care wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de gegevensverzameling wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Gastouderservice Take Care behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Gastouderservice Take Care niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de gegevensverzameling via Internet verzonden worden. Gastouderservice Take Care sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gegevensverzameling of andere uitingen van Gastouderservice Take Care op internet.

   

Kom en sluit je aan bij ons!