Belangrijke wijziging Inspectie GGD

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de volgende zaken gewijzigd met
betrekking tot de inspectie bij de gastouders:

Bij aanvragen voor registratie is er thans – in het kader van ‘Streng aan
de Poort’
– na het inspectiebezoek geen mogelijkheid meer voor herstel
van zaken die niet voldoen, noch is er een mogelijkheid voor herkansing op bevraging van parate kennis van de inhoud van:
a. het pedagogisch beleid en
b. de inhoud van de meldcode kindermishandeling; signalen, de te
ondernemen stappen inclusief het afwegingskader en de rol van de
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Bij jaarlijkse onderzoeken hanteren wij thans een herstelperiode voor
tekortkomingen, met uitzondering van niet kwalificerende diploma’s en
inschrijving en koppeling in het Personenregister Kinderopvang.
Deze herstelperiode zal naar het inzicht en de beoordeling van de
toezichthouder worden vastgesteld.

Het bovenstaande bericht hebben wij ontvangen van de GGD Regio Utrecht. De voorbereiding van een inspectie van de GGD wordt dus nóg belangrijker! Zorg dat je een complete map hebt met alle benodigde documenten. Heb je deze niet, bestel deze dan alsnog hier. Lees je goed in, bereid je voor en heb je vragen? neem dan contact op met je pedagogisch consulent

Voor reeds geregistreerde gastouders geldt; houd je EHBO en andere documenten goed in de gaten, laat deze niet verlopen. Zorg er ook voor dat jouw PRK klopt.