eenmalig een nieuwe VOG voor de kinderopvang

Ten behoeve van een veilige kinderopvang moeten mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Een VOG is een momentopname. Mensen kunnen zich na afgifte van de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit en daardoor een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Zolang dit niet bekend is bij een houder of bij de toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten dat alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend.

 

actie
Om die reden wordt vanaf 1 juli 2013 alle medewerkers die een VOG hebben van vóór 1 maart 2013 verzocht om een nieuwe VOG aan te vragen. Dit geldt ook voor gastouders en hun huisgenoten boven de leeftijd van 18 jaar (mits de opvang plaatsvindt op het adres van de gastouder).

In de kinderopvang werken veel mensen, daarom is met dienst Justis, die de verklaringen afgeeft, afgesproken dat mensen per schoolregio (zuid, midden en noord) een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Zo kan de verwerking van deze extra aanvragen zo soepel mogelijk plaatsvinden.

A.d.h.v. het onderstaande schema kunt u zien in welke periode u de nieuwe VOG moet aanvragen. Wij adviseren u om dit zo snel mogelijk te doen. De GGD zal hierop controleren bij de jaarlijkse inspecties.

Via deze link kunt u het aanvraagformulier voor de nieuwe VOG downloaden.

 

Graag ontvangen wij van u een kopie van uw nieuwe VOG(‘s) wanneer u deze heeft ontvangen.
Deze kunt u sturen per e-mail naar administratie@gastouderservice-takecare.nl of per post naar:

Gastouderservice Take Care
Franjezwam 14
3903 GA Veenendaal

Let op! Vindt de opvang bij u thuis plaats en heeft u huisgenoten van boven de leeftijd van 18 jaar dan moeten deze ook een nieuwe VOG aanvragen! Wij ontvangen hiervan ook graag tijdig een kopie.

Daarnaast adviseren wij u om de VOG(‘s) in uw gastoudermap te bewaren. Wanneer u gastouder bent op het adres van de vraagouder dient u een kopie van de VOG in uw portemonnee te bewaren.

 

schema

Regio Huidige VOG Wanneer nieuwe VOG?
Zuid Afgegeven voor 1 juli 2011 1 juli tot 1 okt. 2013
Zuid Afgegeven tussen 1 juli 2011 – 28 febr. 2013 Binnen twee jaar na afgifte VOG
Midden Afgegeven voor 1 juli 2011 1 sept. tot 1 dec. 2013
Midden Afgegeven tussen 1 juli 2011 – 28 febr. 2013 Binnen twee jaar na afgifte VOG
Noord Afgegeven voor 1 juli 2011 1 okt. 2013 tot 1 jan. 2014
Noord Afgegeven tussen 1 juli 2011 – 28 febr. 2013 Binnen twee jaar na afgifte VOG