Gastouderopvang blijft open

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is vandaag duidelijk geworden dat gastouderopvang open blijft tijdens de lockdown.

Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Waarom gastouderopvang open?

Het ministerie van SZW is tot deze beslissing gekomen vanwege de volgende twee redenen:

  • Uit de gegevens van de eerste lockdown is gebleken dat de ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen grotendeels zijn vertegenwoordigd binnen de gastouderopvang.
  • De lockdown is tot stand gekomen om tegen te gaan dat grote groepen mensen samenkomen. Vanwege de kleinschaligheid van gastouderopvang is dat in deze vorm van opvang niet van toepassing.

Compensatieregeling

Alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang (ook gastouderopvang)  hebben recht op de compensatieregeling vanuit de overheid. Dit geldt voor alle ouders die aan hun betalingsplicht hebben voldaan. Kijk hier voor meer informatie over de compensatieregeling.

Wij begrijpen dat deze informatie voor vragen of onduidelijkheden kan zorgen. Wij vragen ouders om terughoudend te zijn in het gebruikmaken van de opvang. Daarnaast vragen wij de gastouders om coulance waar mogelijk. Het is een situatie waarbij goed onderling overleg onontbeerlijk is.

Noodopvang

De bovenstaande situatie betekent dat er geen registratie voor noodopvang hoeft te worden doorgegeven.