Hitteprotocol gastouderservice Take Care

 

Het wordt in de zomers steeds warmer en het is vaker en gedurende langere periodes (extreem) heet. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om een hitteprotocol te hebben. Met het hitteprotocol worden de risico’s van hitte op de opvanglocatie in kaart gebracht en beschreven welke voorzieningen en maatregelen worden getroffen. Omdat deze risico’s en maatregelen per opvanglocatie kunnen verschillen moet elke houder van een opvanglocatie (dus ook gastouders) dit protocol zelf opstellen.

BK en BMK hebben in samenwerking met BOinK een leidraad/checklist voor houders opgesteld om een zo volledig mogelijk hitteprotocol op te stellen.

In de leidraad staan adviezen m.b.t. de volgende onderdelen:

  • Maatregelen om de hitte binnen een locatie te voorkomen (preventie)
  • Maatregelen bij extreme hitte om te zorgen voor een verantwoorde opvangplek (maatregelen en acties tijdens de hitteperiode zelf)
  • Advies m.b.t. de uiterste maatregel van (deels) sluiten

Heb je vragen over het opstellen van een hitteprotocol voor jouw opvanglocatie? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag op weg.

Klik hier voor het voorbeeld hitteprotocol van Gastouderservice Take Care