Primeur; nieuwe dienstverlening

 

Berekening eigen bijdrage (2018)
Gastouderservice Take Care vindt het belangrijk dat ouders vooraf helder en duidelijk inzicht hebben in wat de eigen bijdrage is/wordt voor de kinderopvang. Wij hebben daarom een nieuwe dienst ontwikkeld. Bij elk contract ontvangen ouders van ons een berekening. Daarnaast versturen wij jaarlijks een nieuwe berekening o.b.v. de nieuwe kinderopvangtoeslagtabel voor het komende jaar. Deze primeur hebben de ouders van ons ontvangen in de maand november.

 

Kinderopvangmonitor
Naast deze berekening is de Kinderopvangmonitor ontwikkeld. Het is nu mogelijk deze bij ons af te sluiten. Met de Kinderopvangmonitor houden wij maandelijks voor ouders bij hoeveel kinderopvangtoeslag zij nog te goed hebben/moeten terugbetalen.

 

Attendering
Naast de kinderopvangmonitor hebben wij ook een Attendering ontwikkeld. Deze monitor houdt voor ouders in de gaten of zij niet over de opvanguren heen gaan waar zij recht op hebben.