scholing Meldcode Kindermishandeling

scholing Meldcode Kindermishandeling (gesloten)
Op 13 juli 2013 wordt de Meldcode Kindermishandeling in gebruik genomen. Het Protocol vermoeden kindermishandeling komt hiermee te vervallen. Aangezien er toch een aanzienlijk verschil zit tussen het Protocol vermoeden kindermishandeling en de nieuwe Meldcode wordt er sterk geadviseerd om hier scholing voor te volgen. Gastouderservice Take Care werkt hiervoor samen met The Next Page. Zij hebben een online cursus ontwikkeld over het omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. In de cursus leert u signalen herkennen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld oefent u met observaties. U werkt met interactieve video, animaties en een stappenplan. Met wie bespreekt u uw vermoedens? Wat is de rol van het gastouderbureau? Hoe communiceert u met ouders? De veiligheid van het kind staat voorop. De cursus sluit af met een toets. U ontvangt een certificaat. Hiermee voldoet u aan alle wettelijke kwaliteitseisen voor gastouders en de Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De scholing start vanaf vanaf 1 mei. Via onze website kunt u zich alvast opgeven voor de cursus. Na het ontvangen van de betaling ontvangt u van ons een wachtwoord waarmee u kunt inloggen en de cursus kunt volgen. Voor gastouders die via Gastouderservice Take Care 5 of meer kinderen opvangen vergoeden wij de kosten van de cursus.

Datum: vanaf woensdag 1 mei 2013
Kosten: 12,10 euro (incl. 21% BTW).
Inschrijven via: Take Care

Locatie: Online bij The Next Page