sociale kaart

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze functionaris coördineert het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is de aandachtsfunctionaris vraagbaak voor de andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak van kindermishandeling, zowel beleidsmatig als uitvoerend.

Bij Gastouderservice Take Care is dit Jolijn Hendriks.
U kunt haar bereiken via 06 – 18151319

Politie alarmnummer (bij noodsituaties)

Telefoonnummer: 112

Bureau Jeugdzorg

Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van Bureau Jeugdzorg.

Website: www.jeugdzorgnederland.nl/contact

Veilig Thuis

Telefoonnummer: 0800-2000

Website: www.vooreenveiligthuis.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk

Friesland

Telefoon: 0512 – 586878 (keuzemenu 1)

Email: info@smwf.nl

Website: www.smwf.nl

Groningen

Stichting MJD Groningen

Telefoon: 050-3126123

Email: info@mjd.nl

Website: www.mjd.nl

Drenthe

Vitras

Telefoon: 0900-8212382

Email: service@vitras.nl

Website: www.vitras.nl/maatschappelijk-werk

Overijssel

Maatschappelijk Werk Noord West Twente

Telefoon: 088-040 3800

Website: www.avedan.nl

Flevoland

Maatschappelijke dienstverlening Flevoland

Telefoon: 0320-211700

Website: www.mdflevoland.nl

Noord-Holland

Vitras

Telefoon: 0900-8212382

Email: service@vitras.nl

Website: www.vitras.nl/maatschappelijk-werk

Utrecht

Vitras

Telefoon: 0900-8212382

Email: service@vitras.nl

Website: www.vitras.nl/maatschappelijk-werk

Gelderland

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland

Telefoon: 026-3762222

Website: www.stmg.nl/

Zuid-Holland

Vitras

Telefoon: 0900-8212382

Email: service@vitras.nl

Website: www.vitras.nl/maatschappelijk-werk

Zeeland

Maatschappelijk Werk Walcheren

MWW Middelburg-Veere: 0118-751400

MWW Vlissingen: 0118-448844

Website: www.mww.nl

Noord-Brabant

Algemeen Maatschappelijk werk in Brabant

Website: www.amw-brabant.nl

Limburg

Algemeen maatschappelijk werk Midden-Limburg

Telefoon: 088-6560600

Website: www.amwml.nl

GGD

Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van de GGD in uw regio:

www.ggd.nl

Jeugdgezondheidszorg

Friesland

Telefoon: 088-2299444

Email: jgz@ggdfryslan.nl

Website: www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/

Groningen

Telefoon: 050-3674990

Website: www.gezondheidscentrumwinsum.nl/jeugdgezondheidszorg

Drenthe

Telefoon: 0593-524136

Website: www.cjgmiddendrenthe.nl/peuter/gezondheid-en-voeding/jeugdgezondheidszorg

Overijssel

Telefoon: 0900-3338889

Email: administratiejgz@ggdtwente.nl

Website: www.ggdtwente.nl/contact/jeugdgezondheidszorg

Flevoland

Telefoon: 088-0029920

Website: www.ggdflevoland.nl

Noord-Holland

Telefoon: 088-0100500

Website: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien.aspx

Utrecht

Telefoon: 030-2863300

Website: www.jeugdengezinutrecht.nl/pagina/baby/gezondheid-en-voeding/jeugdgezondheidszorg/613800

Gelderland

Telefoon: 0800-8446000

Email: info@vggm.nl

Website: www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid

Zuid-Holland

Telefoon: 088-0549999

email: info@jgzzhw.nl

Website: www.jgzzhw.nl

Zeeland

Website: www.ggdzeeland.nl/top-navigatie/contact/jeugdgezondheidszorg.htm

Noord-Brabant

Telefoon: 0900-4636443

Website: www.ggdhvb.nl/Themas/Mijn-kind

Limburg

Telefoon: 0475-351700

Website: www.jeugdzorginlimburg.nl/jeugdzorg-limburg

Politie (ook sociale jeugd- zedenzaken)

Zorgadviesteam

Om in contact te komen met het zorgadviesteam in uw regio adviseren wij u om contact op te nemen met uw gemeente. Het zorgadviesteam wordt per gemeente samengesteld.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw plaats:

https://www.opvoeden.nl/cjg

Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs

Telefoonnummer: 0900 – 11 13 111

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Telefoonnummer: 0900 – 11 13 111