Beeweging


Beweegadvies kinderen 0-4 jaar

De Gezondheidsraad heeft in 2017 beweegrichtlijnen opgesteld voor kinderen vanaf 4 jaar, volwassenen en ouderen. Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar is het ook belangrijk regelmatig te bewegen en langdurig stilzitten te beperken. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport is de Gezondheidsraad nagegaan of er op basis van de wetenschap richtlijnen opgesteld kunnen worden voor kinderen onder de 4 jaar