Beslisboom


Nieuwste versie beslisboom 22 november

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (versie 22 november 2021).

Beslisboom 12 jaar +

De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen.

Nieuwe beslisboom (14 juli)

De meest actuele beslisboom van 14 juli en de Engelstalige beslisboom.

Nieuwe versie beslisboom (15 april)

Nieuwe versie beslisboom. Geen nieuwe regels; wel duidelijker. Met de heropening van de BSO op 19 april kan de nieuwe versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8, in gebruik worden genomen. De regels zijn niet veranderd. Wel zijn er een aantal punten verduidelijkt.

Nieuwe versie beslisboom

Op 6 februari is er door BOinK een nieuwe versie van de beslisboom gepubliceerd. 

Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind wel of niet naar de opvang kan komen.