eigen bijdrage


Compensatieregeling ouders

Met de openstelling van de BSO per 19 april 2021 zijn alle kinderopvangsoorten weer geopend. De periodes waarover ouders recht hebben op een compensatie tot het maximale uurtarief zijn hierdoor ook bekend.

Website SVB online

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online.

Directe financiering (kinderopvangtoeslag)

  Directe Financiering In het verleden hebben wij u geïnformeerd […]