GGD GHOR


GGD toezicht tijdens Corona

Inspecteurs van de GGD zien deze periode niet alleen toe op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang, maar ook op de corona maatregelen die voor de kinderopvang gelden. Vanwege corona vinden onderzoeken van de GGD in principe niet plaats op locatie. Inspecteurs maken gebruik van alternatieve middelen zoals telefonisch informatievragen en beeldbellen.

Laatste nieuws m.b.t. het Coronavirus en de kinderopvang

Laatste nieuws m.b.t. het Coronavirus en de kinderopvang; Maandag 2 maart hebben wij het volgende bericht ontvangen van de GGD GHOR over het Corona Virus.