GGD inspectie


Inspectierapport GGD; Gastouderservice Take Care gaat weer voor goud!

rapport GGD; Gastouderservice Take Care gaat weer voor goud!; Wederom een prachtig inspectierapport n.a.v. de jaarlijkse GGD controle.

Definitief inspectierapport Gastouderservice Take Care 2021

Op maandag 11 oktober heeft de jaarlijkse GGD inspectie van Gastouderservice Take Care plaatsgevonden. Net als andere jaren is het resultaat van deze inspectie een foutloos rapport.

GGD toezicht tijdens Corona

Inspecteurs van de GGD zien deze periode niet alleen toe op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang, maar ook op de corona maatregelen die voor de kinderopvang gelden. Vanwege corona vinden onderzoeken van de GGD in principe niet plaats op locatie. Inspecteurs maken gebruik van alternatieve middelen zoals telefonisch informatievragen en beeldbellen.

Wederom foutloze inspectie GGD

Ook de GGD Gelderland Midden is uitermate tevreden over de […]