GGD


GGD toezicht tijdens Corona

Inspecteurs van de GGD zien deze periode niet alleen toe op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang, maar ook op de corona maatregelen die voor de kinderopvang gelden. Vanwege corona vinden onderzoeken van de GGD in principe niet plaats op locatie. Inspecteurs maken gebruik van alternatieve middelen zoals telefonisch informatievragen en beeldbellen.

Webinar Kids&Corona

De GGD Gelderland Midden organiseert 9 juni as. een webinar voor alle professionals die werken met kinderen.

Lesmateriaal voor de kinderopvang

Voor de Kinderopvang zijn er leskisten en themakoffers ontwikkeld door de GGD regio Utrecht. Deze zijn gratis te leen. Thema’s zijn o.a. Mondgezondheid, Voeding en Beweging en de Dokter.

Belangrijke wijziging Inspectie GGD

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de volgende zaken […]

Take Care valt op

Gastouderservice Take Care valt op in het informatiemagazine van de GGD […]