Nieuwe versie beslisboom


Nieuwe versie beslisboom (15 april)

Nieuwe versie beslisboom. Geen nieuwe regels; wel duidelijker. Met de heropening van de BSO op 19 april kan de nieuwe versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8, in gebruik worden genomen. De regels zijn niet veranderd. Wel zijn er een aantal punten verduidelijkt.