Zelftesten


Zelftesten bezorgd op adres opvanglocatie

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen de zelftesten niet worden bezorgd op het woonadres van de gastouders, maar op het adres van de opvanglocatie.