Uitspraak over speeltoestellen in de gastouderopvang

Het is je vast niet ontgaan; een rechter in Nederland heeft een uitspraak gedaan dat de speeltoestellen (binnen en buiten) die gebruikt worden in de gastouderopvang vallen onder de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS). Deze uitspraak is gedaan n.a.v. een incident bij een gastouder in 2021 en heeft verstrekkende gevolgen voor veel gastouders. 

Naar aanleiding van de uitspraak is Nysa direct in overleg gegaan met SZW, GGD-GHOR en VNG. Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is betrokken. NYSA en BK zijn van mening dat in het belang van de gastouders en het spelplezier van de kinderen, voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk of- en op welk termijn er zicht is op een eventuele uitzondering die gewenst en beoogd is. De gesprekken hierover lopen nog.

Wat kunnen gastouders nu het beste doen?

Check in de bijlage van de reikwijdtenotitie (Let op! dit is geen makkelijk artikel om te lezen) of het speeltoestel dat door de gastouder gebruikt wordt wel of niet onder de WAS valt. Valt deze niet onder de WAS dan kan je het speeltoestel op de gebruikelijke manier gebruiken.

Valt deze wel onder de WAS dan adviseren wij je het speeltoestel tijdelijk (zolang als er geen uitsluitsel is) niet te gebruiken.

Lees voor meer informatie het volledige artikel van de Brancheorganisatie Kinderopvang.